Media & arkisto

HYYn hallitus vuodelle 2019 valitaan pian – katso ehdokkaat!

27.11.2018

Edustajisto valitsee vuosittain joulukuussa kokouksessaan 3.12.2018 ylioppilaskunnalle uuden hallituksen. Hallituksen valintaa edeltää yleensä hallitusneuvottelut, joiden tuloksena neuvotteluihin osallistuvat edustajistoryhmät ja muut edustajiston jäsenet äänestävät siirtoäänitavalla neuvottelujen tuloksen mukaisesti. Neuvotteluissa edustajistoryhmittyminen nimeämät hallitusneuvottelijat keskustelevat muiden ryhmittymien kanssa yhteisesti päätettyjen pelisääntöjen mukaisesti. Neuvottelujen lopputuloksen pohjalta äänensä neuvoteltaviksi antaneet edustajiston jäsenet äänestävät joulukuun edustajiston kokouksessa. Omaa ääntään ei ole pakko antaa neuvoteltavaksi.

Lue eteenpäin, niin pääset tutustumaan ehdokkaisiin hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallituksen jäseniksi vuodelle 2019. Lisäksi ehdokkaiden kuulemistilaisuus järjestetään perjantaina 30.11.2018 klo 17 Porthanian salissa P674.

Ehdolla hallituksen puheenjohtajaksi

Ainejärjestöläiset

Laura Wathén
Olen Laura, innostava, empaattinen ja kokenut puheenjohtaja. Minulla on suurta paloa sekä kehittää meidän yhteistä ylioppilaskuntaa että saada omat hallituslaiseni loistamaan, jaksamaan ja oppimaan uutta. Sydäntäni lähellä on se, että saan tarjota hallituslaisilleni onnistumisen kokemuksia ja tunteen siitä, että heidän työpanostaan arvostetaan. Yhdeksän vuoden vapaaehtoiskokemus, lukuisat johtajapestit ja kiperät tilanteet ovat koulineet minusta timanttisen ihmisjohtajan. Johtamistyylini on empaattinen ja kuunteleva, mutta samaan aikaan määrätietoinen ja organisoitu. Vahvuuksiini kuuluu ehdottomasti toimijoiden motivoiminen, lankojen pitäminen käsissä, kokonaiskuvan hahmottaminen ja sen kirkastaminen muille. Tuleva vuosi on tulevaisuuteen katsomisen ja yhteisön kehittämisen vuosi. HYY tarvitsee rohkean puheenjohtajan, jolla on visio opiskelijan paremmasta huomisesta niin ylioppilaskunnassa, yliopistolla kuin yhteiskunnassakin – HYY tarvitsee minut.

Ehdolla hallituksen jäseniksi

Ainejärjestöläiset

Saana Siljander
Olen Saana Siljander, humanisti ja kuudennen vuoden hyyläinen. Olen kahden tiedekunnan kasvatti, tällä hetkellä opiskelen suomen kieltä. Olen oikeudenmukainen, empaattinen ja rohkea feministi, vuorovaikutustaitoinen ja positiivinen järjestösankari. Minussa yhdistyvät ihmis- ja asiaosaajuus. Olen ollut aktiivinen opiskelijatoimija viisi vuotta, ja minulle on karttunut laaja, monimuotoinen kokemuspohja HYYstä. Olen tuutoroinut, tehnyt speksiä, toiminut aine- ja tiedekuntajärjestöissä ja valiokunnassa, hallinnon opiskelijaedustajana sekä HYYn edustajistossa. Viimeisimpänä olen toiminut HYAL ry:n puheenjohtajana. HYYn hallituksessa haluan päästä toimimaan yhdenvertaisuuden ja opiskelijoiden terveyden parissa. Olen omakohtaisesti kokenut näiden merkityksen opiskelijoiden arjessa ja hyvinvoinnissa. HYYn hallituksessa haluan päästä rakentamaan entistä yhdenvertaisempaa, yhteisöllisempää ja avoimempaa ylioppilaskuntaa, jossa jokainen voi hyvin ja on onnellinen.

Arttu Lindroth
Olen Arttu, 25-vuotias järjestöaktiivi ja talousosaaja. Luonteeltani olen tiimipelaaja ja luon toiminnallani ympärille hyvää yhteishenkeä. Osaamisen syventäminen sekä ylioppilaskunnan ja opiskelijan aseman kehittäminen motivoivat minua hakemaan ylioppilaskunnan hallitukseen. Vaalivuonna ylioppilaskunnan tulee pitää esillä opiskelijan toimeentuloon ja kestävään kehitykseen liittyviä teemoja. Toimin tällä hetkellä tiedekuntayhdistykseni puheenjohtajana sekä HYYn talousjohtokunnan jäsenenä ja toista kautta HYY Yhtymän hallintoneuvoston jäsenenä. Haenkin HYYn hallitukseen talousjohtokunnan puheenjohtajaksi tai yhtymävastaavaksi päästäkseni hyödyntämään kertynyttä kokemusta ja tietotaitoa. Kaupunkivaikuttaminen, opiskelijoiden asuminen ja kehitysyhteistyö ovat sektoreita, joita tahdon tehdä yhdessä toisen taloussalkun kanssa. Kuluvana vuonna minulle on kirkastunut edustajistoryhmien välisen yhteistyön merkitys, jota edistän hallituksessa tarjoamalla ajantasaisen tiedon kaikille edustajistoryhmille.

Marika Tuominen
Olen Marika Tuominen, 25-vuotias luokanopettajaopiskelija, joka syttyy järjestötoiminnasta ja sen tuomista uusista haasteista. Olen nähnyt HYYn toimintaa nyt sekä HYYn piirissä toimivan järjestön, edustajiston jäsenen, valiokunnan varapuheenjohtajan ja vuosijuhlamestarin näkökulmasta, joten minulla on hyvä kokonaiskuva ylioppilaskunnan toiminnasta. Olen helposti innostuva, motivoitunut tekijä, joka tarttuu toimeen ja saa aikaan tuloksia. Haluan päästä kehittämään ylioppilaskuntaamme näkyväksi, mukaansatempaavaksi ja hyvinvoivaksi yhteisöksi. HYYn toiminnan sydän on niissä lukuisissa vapaaehtoisissa, jotka tarvitsevat korkeampaa arvostusta, ja esimerkiksi valiokuntien toimintaa tulisi kehittää houkuttelevammaksi ja palkitsevammaksi. HYYn brändiuudistus siirtyy käytäntöön ensi vuoden aikana, ja se on loistava tilaisuus tehdä HYYstä kiinnostava niin jäsenille kuin tuleville vapaaehtoisillekin. HYYn hallituksessa haluaisin olla mukana brändiuudistuksen toteuttamisessa viestintäsektorilla, kehittää vapaaehtoistoismintaa ja tuoda osaamistani tapahtumasektorille.

Samuli de Pascale
Olen 25-vuotias aktiivinen järjestötoimija sekä yleisen ja aikuiskavatustieteen opiskelija. Opintojeni ohella olen toiminut muun muassa ainejärjestöissä ja tiedekuntajärjestössä hyvin monipuolisesti erilaisissa tehtävissä. Opinnoissani olen kiinnostunut erityisesti kasvatusalan digitalisaatiosta ja pelillistymisestä. Haen HYYn hallitukseen, sillä HYYn muodostama opiskelijayhteisö ja sen kehittäminen ovat minulle todella tärkeitä asioita. Haluan olla mukana rakentamassa maailman parasta ylioppilaskuntaa, ja siihen HYYn hallitus on kaiken avain. Monipuolisen järjestötaustani, edaripoliittisen kokemukseni ja empatia- sekä analysointitaitojeni takia olisin juuri sitä, mitä HYYn hallitukseen tarvitaan. Koen, että pääsisin toteuttamaan tavoitteitani ylioppilaskunnan ja opiskelijayhteisön kehittämisestä parhaiten joko edunvalvontaan tai järjestöihin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi olen käytettävissä niin varapuheenjohtajaksi kuin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.

SNÄf

Claes Bergh
Olen Claes Bergh ja haen HYY:n hallitukseen vuodelle 2019. Olen valtiotieteiden ylioppilas ja Svenska Nationer och Ämnesföreningar edustajistoryhmän puheenjohtaja. Kokemukseni eri opiskelijajärjestöjen hallituksissa, niin jäsenenä kuin puheenjohtajana, ovat opettaneet minulle ajanhallinnan, määrätietoisuuden ja sujuvan kommunikaation tärkeyden hallitustyössä. Ansioituneena opiskelijaedustajana olen kiinnostunut edunvalvonnasta erityisesti koulutuspolitiikan saralla. Olen viimeisen kahden vuoden aikana istunut HYY Yhtymän hallintoneuvostossa, ja muun muassa ollut uudistamassa HYY:n omistajastrategiaa. Hallituksessa haluaisin olla varmistamassa että kunnianhimoinen tavoite jäsenmaksuttomasta HYY:stä vuoteen 2025 mennessä toteutuu. Tästä syystä haen hallitukseen ensisijaisesti Yhtymävastaavaksi. Minulle on erittäin tärkeää, että ylioppilaskunta on aidosti yhdenvertainen ja kolmikielinen. Uskon että hallitus jossa kaikki edustajistoryhmät ovat edustettuina luo tälle hyvät edellytykset.

Emilia Granqvist
Olen 23-vuotias, maisterivaiheessa valtiotiedettä ja hallintoa opiskeleva järjestö- ja osakunta-aktiivi. Haluan että Helsingin yliopiston opiskelijat saavat tuntea olevansa osa Suomen parasta ylioppilaskuntaa ja pystyvät nauttimaan eri järjestöjen toiminnasta, kulttuuritapahtumista ja hyvästä yhteishengestä, kielestä ja muista taustatekijöistä riippumatta. HYY:n hallituksessa minua kiinnostavat HYY Yhtymä, tapahtumat sekä varapuheenjohtajan tehtävä, jossa laaja kokemukseni järjestöistä, edunvalvonnasta ja tapahtumien tuottamisesta olisivat eduksi. HYY:n tulee kehittää ja tukea niin kestävää kehitystä kuin opiskelijoiden terveyttä, jotta sekä planeettamme että HYY:n yhteisö jaksavat myös tulevat 150 vuotta!

HELP

Ilona Raimas
Tervehdys! Olen Ilona Raimas, 21-vuotias proviisoriopiskelija ja haen HYY:n hallitukseen vuodelle 2019. Minulla on monipuolista järjestökokemusta osakunnastani edustajistoryhmän toimintaan, minkä johdosta pystyn tarkastelemaan HYY:tä monista eri perspektiiveistä. Minua kuvaillaan rohkeaksi, suoraselkäiseksi ja johdonmukaiseksi. Olen tyypiltäni tsemppari, sillä näen muiden ihmisten vahvuudet ja haluan haastaa sekä motivoida heitä antamaan parastaan. Paras ominaisuuteni on mielestäni kyky kyseenalaistaa erilaisia toimintamalleja ja ajattelutapoja. Haen HYY:n hallitukseen, koska koen, että minulla on paljon annettavaa ylioppilasliikkeelle. HYY:n hallituksessa aion konkreettisesti edistää tärkeitä asioita, kuten yhdenvertaisuutta sekä nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aion myös osaltani edistää ylioppilaskuntamme rakentavaa toimintakulttuuria.

Riikka Hakala
Olen Riikka Hakala, 25-vuotias eläinlääketieteen kandidaatti ja haen HYY:n hallitukseen vuodelle 2019. Ylioppilaskunnan toiminnassa olen ollut ahkerammin mukana kahden viime vuoden aikana, edustajistoryhmä HELP:in kautta ja HYY:n edustajiston varaedustajana. Valtakunnalliseen ylioppilaskuntaliikkeeseen pääsin tutustumaan marraskuussa Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa. Sitä ennen olen toiminut aktiivisesti Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksessä kotisivuvastaavana, sen hevoskerhossa ja Eläinlääkiksen speksissä. Olen kokenut ja seurannut vierestä erityisesti oman opiskelualani asettamia haasteita, ja huomannut kuinka vaikeaa opiskelijoiden on yhdistää opiskelu, opiskelijajärjestötoiminta ja mahdollisesti vielä työssäkäynti ja perhe-elämä. Mielenterveysongelmat ja niiden ennaltaehkäisy ovat asioita, joiden parissa haluaisin mielelläni työskennellä. Lisäksi pidän erilaisten projektien parissa puuhastelusta, kuten tapahtumien järjestämisestä ja someviestinnästä.

Maailmanpyörä: HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS

Kukka Louhimies
Olen Kukka, neljännen vuoden valtio-opin opiskelija, HYYn Vihreät ry:n puheenjohtaja ja vihreän edustajistoryhmän vuoden 2018 puheenjohtaja. Haen HYYn hallitukseen varapuheenjohtajaksi, ja minua eniten kiinnostavia teemoja ovat hallituksen jäsenten jaksaminen, HYYn tekeminen entistä näkyvämmäksi ja keskeisemmäksi jäsenistölleen (erityisesti edunvalvonnan saavutuksista viestiminen) sekä kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö- ja ympäristöteemat. Olen päässyt toimimaan esimerkiksi opiskelijajärjestön ja edustajistoryhmän puheenjohtajana, valmisteluvalokunnassa, hallinnon opiskelijaedustajana sekä kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina. Töissäni ja luottamustoimissani olen päässyt kehittymään innostavaksi johtajaksi ja tiimipelaajaksi, ja tavoitteeni HYYn hallituksessa onkin paitsi tehdä koko hallituksen voimin timanttista edunvalvontaa ja huolehtia HYYn näkymisestä jäsenistölleen, myös olla mukana luomassa ylioppilaskuntaan ja sen hallitukseen turvallista, avointa ja kannustavaa työyhteisöä.

Paula Karhunen
Moikka! Olen Paula, 22-vuotias toisen vuoden opiskelija politiikan ja viestinnän koulutusohjelmasta valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Olen elämässäni ehtinyt toimimaan erilaisissa edunvalvontajärjestöissä, sekä ollut mukana kuntapolitiikassa erilaisilla tavoilla jo 15-vuotiaasta lähtien. HYYssä olen toiminut hallintoneuvostossa sekä HYYn Vihreiden listan vaalipäällikkönä menneissä edustajistovaaleissa. Haen HYYn hallitukseen, koska haluan olla tekemässä HYYstä maailman parasta ylioppilaskuntaa sekä tehdä opiskelijaedunvalvontaa täysillä tulevan vuoden vaaleissa. Hallituksessa koen että minulla olisi eniten annettavaa koulutuspoliittiselle sektorille sekä vaalivaikuttamiseen ja kaupunkipolitiikkaan. Koulutuspolitiikan saralla haluan nähdän HYYn tekevän aktiivista edunvalvontaa muun ylioppilasliikeen kanssa erityisesti hallitusneuvotteluissa. Tahdon olla jatkamassa HYYn tekemää työtä ja tuoda HYYtä sekä sen tekemää arvokasta edunvalvontatyötä lähemmäksi kaikkia opiskelijoita.

Okko Karvonen
Hei, Olen Okko Karvonen, 21-vuotias toisen vuoden valtiotieteiden opiskelija pääaineena sosiaalityö sosiaalitieteiden kandiohjelmassa. Olen aiemmin toiminut mm. talousjohtokunnassa sekä varaedaattorina. Minulla on paljon kokemusta järjestötoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta myös HYYn ulkopuolelta, ja melko kattava käsitys siitä, mitä HYY tekee ja mitkä ovat sen toiminnan reunaehdot. Minulla on aiempaa kokemusta sosiaalipolitiikan, kaupunkivaikuttamisen, yleisen järjestötyön ja HYYn talousasioiden kanssa työskentelystä. Olen luonteeltani ahkera ja todella kiinnostunut tekemään töitä yhteiskunnallisten asioiden parissa, minkä lisäksi minulla on hyvät yhteistyö- ja projektinhallintataidot. Keskustelen mielelläni päätettävistä ja työstettävistä asioista kunnolla ja kuulen monenlaisia mielipiteitä. Puhun hyvin myös ruotsia ja englantia. 

Maailmanpyörä: Sitoutumaton vasemmisto – Obunden vänster – Independent left

Aleksi Rytkönen
Järjestötoimijana olen omistautunut ja periksiantamaton. Kannunvalajien opintosihteeriys sekä työkokemukseni ovat tuoneet minulle kokemusta tarttua asioihin nopeasti, rohkeutta kohdata haastaviakin tilanteita ja välittävän välittömän otteen toimia osana tiimiä. Hallituksen toiminnassa minulle erityisen tärkeitä teemoja ovat koulutuspolitiikka, opiskelijoiden toimeentulo sekä terveyteen liittyvät kysymykset. Riippumatta siitä mitä näistä kolmesta päätyisin puolustamaan antaisin sen eteen kaiken osaamiseni. Ja olen valmis oppimaan lisää sen mitä tarve vaatii. Ylioppilasliike on löytänyt tiensä sydämeeni. Saadessani mahdollisuuden omistan iloiten seuraavan vuoteni yllä mainittujen asioiden ajamiselle. Kohti sateenkaaren päässä olevaa edunvalvontaa! Kumartaen ja rakkaudella, Aleksi Rytkönen

Anna Lemström
Olen Anna Lemström, feministi, kokenut HYY-aktiivi ja viittä vaille sosiologian kandi. Olen toiminut viimeiset kaksi kautta Sitoutumattoman Vasemmiston edustajistoryhmän puheenjohtajana ja kartuttanut vankan kokemuspohjan HYY-vaikuttamiselle. Tahdon vaalivuonna 2019 olla tekemässä vaikuttamistyötä HYYn hallituksessa. Haluan olla vaatimassa opiskelijoille parempaa toimeentuloa, riittävästi asuntoja ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Haluan, että vaaleissa valitaan tiedettä ja opiskelijoita arvostavia sekä tasa-arvoista yhteiskuntaa ajavia päättäjiä. Unelmieni HYY on jäsentensä rohkea äänitorvi yhteiskunnassa. Tiedän, että osaamisellani voin olla mahdollistamassa vielä entistä parempaa, kunnianhimoisempaa ja lähestyttävämpää ylioppilaskuntaa. Toivon luottamustanne tähän tehtävään. Lue lisää unelmistani ensi vuodelle Facebook-sivultani: www.fb.com/annaedarissa!

Taavi Heikkilä
Olen Taavi Heikkilä, neljännen vuoden teoreettisen fysiikan opiskelija ja järjestöaktiivi. Kuluvana vuonna olen toiminut Sitvasin edustajistoryhmän varapuheenjohtajana, talousjohtokunnassa, hallintoneuvostossa sekä opiskelijaedustajana erilaisissa hallintoelimissä. Aiemmin olen toiminut Sitoutumaton vasemmisto ry:n puheenjohtajana sekä lukemattomissa muissa järjestötehtävissä. Verkostoidun luontevasti, suhtaudun haasteisiin analyyttisesti ja toimin diplomaattisesti silloinkin, kun näkökannoissa on huomattavia eroja. Haluan aina ymmärtää, miksi keskustelukumppanini ajattelee niin kuin ajattelee. Hallituksessa minua kiinnostavat eniten yhtymävastaavana toimiminen, talousjohtokunnan johtaminen, koulutuspolitiikka sekä asumisen ja kaupunkivaikuttamisen asiat. Unelmieni Yhtymä varmistaa HYYn taloudellisen riippumattomuuden mutta on samalla sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisen liiketoiminnan suunnannäyttäjä. Olen vakuuttunut HYYn hallituksen olevan itselleni mitä luontevin tapa vaikuttaa. Haluan antaa ensi vuoteni vaikuttavamman, yhdenvertaisemman ja taloudellisesti vakaamman ylioppilaskunnan rakentamiselle.

Osakuntalainen edustajistoryhmä

Linda-Liisa Kelokari
Olen Linda-Liisa, tuttavallisemmin Lindis, neljännen vuoden viestinnän opiskelija ja järjestöaktiivi. Olen idearikas organisoija ja ihmisläheinen tiimipelaaja. Haen HYYn hallitukseen vuodelle 2019, koska haluan olla rakentamassa entistä parempaa ylioppilaskuntaa. Lähdin mukaan järjestötoimintaan fuksivuonna ja ylioppilaskunnasta on tullut näiden vuosien aikana rakas ja tärkeä yhteisö minulle. Toimin tällä hetkellä toista vuotta Kannunvalajat ry:n hallituksessa ja olen myös kolmatta vuotta virkailijana Eteläsuomalaisessa osakunnassa. Edustajistoon minut valittiin 2016 syksyllä ja tänä vuonna olen toiminut ryhmän puheenjohtajana sekä talousjohtokunnan jäsenenä. Laajempaa kuvaa opiskelijaliikkeestä olen saanut toimiessani viestintäharjoittelijana SYL:ssa. HYYn hallituksessa minua kiinnostaisi esimerkiksi työskennellä järjestöjen, vapaaehtoisten, viestinnän ja talouden parissa. Olen myös kiinnostunut varapuheenjohtajana toimimisesta. 

Edistykselliset

Miika Keski-Luoma
Olen 22-vuotias kolmannen vuoden teologian opiskelija, järjestöaktiivi ja Edistyksellisten ehdokas HYYn hallitukseen. Hallituksessa itseäni kiinnostaisi varsinkin taloudelliset seikat, joista olen jo saanut kokemusta HYYn talousjohtokunnassa ja HYY Yhtymän hallintoneuvostossa. Haluan kehittää ylioppilaskuntaa, jossa eri tavoin ajattelevat ihmiset uskaltavat ilmaista rohkeasti mielipiteitään ja tutustuvat toisiinsa inspiroivassa ilmapiirissä.