Media & arkisto

HYYn edustajistovaalien kampanjointi valloitti kampukset

30.10.2014

HYYn edustajistovaalien ennakkoäänestys alkoi eilen keskiviikkona kello 11 rauhallisissa tunnelmissa. Ennakkoon voi äänestää viidessä äänestyspisteessä vielä tänään torstaina. Varsinaisina vaalipäivinä ensi viikolla voi äänestää 14 äänestyspisteessä.

Porthanian edusta täyttyi eilen karkkien ja flaikkujen jakajista, kun HYYn edustajistovaalien ennakkoäänestys alkoi. Kampanjoivat ryhmittymät olivat keskiviikkoaamuna hyvällä mielellä. Paikalla olivat HELP (hammaslääke-, eläinlääke-, lääke- ja oikeustieteen opiskelijat), HYAL (ainejärjestöt), HYYn Vihreät, Kokoomusopiskelijat, Osakunnat ja Sitoutumaton Vasemmisto.
- Ryhmittymät ovat kampanjoineet hyvässä hengessä. Toivottavasti aktiivisella ja reilulla kampanjoinnilla on myönteinen vaikutus myös äänestysprosenttiin, sanoo HYYn vaalikoordinaattori Silva Loikkanen.

Äänestyspisteillä ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä alkoi rauhallisesti. Ensimmäisen äänestyspäivän aikana ehti äänestää 1349 opiskelijaa eli hiukan alle 5% äänioikeutetuista.

Vaalikone auttaa oman ehdokkaan etsimisessä

Ehdokkaiden ajatuksiin voi tutustua myös HYYn ja Ylioppilaslehden vaalikoneesta osoitteessa www.ylioppilaslehti.fi/vaalikone . Koneeseen on vastannut 421 ehdokasta. Omaa ehdokastaan on vaalikoneella etsinyt jo 3886 henkilöä.

Vaalikoneen kysymykset käsittelevät muun muassa sitä, millaisiin edunvalvonta-aiheisiin ylioppilaskunnan tulisi keskittyä ja miten ylioppilaskunnan tulisi tukea järjestöjään. Mukana oli myös väitteitä, joista vastaajat saivat määritellä portaattomalla asteikolla, ovatko samaa vai eri mieltä. Esimerkiksi väitteen ” Opiskelijaliikkeen tulee ottaa laajasti kantaa yhteiskuntaa koskeviin asioihin” kanssa 66,3% oli kysymykseen vastanneista enemmän samaa kuin eri mieltä.

Muutamissa kysymyksissä vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat ovat hyvin yksimielisiä. Esimerkiksi kansainvälisten opiskelijan aseman parantamisessa 414 kysymykseen vastanneesta 363 eli 87,7% näki tärkeimmäksi englanninkielisten luentosarjojen ja tenttimismahdollisuuksien järjestämisen edistämisen. Lopuista 41 piti tärkeimpänä englanninkielisten tapahtumien, tempauksien, seminaarien tai paneelikeskustelujen järjestämisen ja 9 vastaajaa oli sitä mieltä, että kansainvälisten opiskelijoiden toimintamahdollisuudet ovat jo nyt tarpeeksi hyvät.

Esimerkiksi Ylioppilaslehden tyyli taas jakoi vastaajat vastaajia. Väitteen ”Ylioppilaslehden tulee olla opiskelijoille suunnattu riippumaton media eikä HYYn jäsenlehti” kanssa 44,5%  vastaajista on enemmän eri kuin samaa mieltä, 50,7% enemmän samaa mieltä. Loput eivät ole ottaneet kantaa kumpaankaan suuntaan. Myös kannanotot ovat lieviä ja moni vastaaja korostaa avoimissa vastauksissaan, että lehden tulisi pystyä olemaan molempia.

Yhdeksi vaalien keskustelunaiheista on noussut esteettömyys niin yliopiston kuin ylioppilaskunnankin tiloissa. Aihe puhutti myös HYYn vaalipaneelissa maanantai-iltana 27.10. Suuria eroja ryhmittymien välille aihe ei luonut, sillä kaikki pitivät esteettömyyden parantamista tärkeänä. Ryhmittymiä puhuttivat myös muun muassa HYYn taloudellinen tilanne, edunvalvonta, jäsenmaksu ja järjestöille tarjottavat tilat. Paneeli on edelleen katsottavissa osoitteessa new.livestream.com/muunne/HYY

Varsinaiset vaalipäivät 4.-5.11.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalien ennakkoäänestys on käynnissä 29.-30.10 kello 11-17. Varsinaiset vaalipäivät ovat 4.-5.11. Vaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, 60-henkinen edustajisto. Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, eli yliopiston tutkinto-opiskelijat ovat äänioikeutettuja vaalissa.

HYYn edustajisto määrää ylioppilaskunnan raha-asioista, eli mm. noin neljän miljoonan euron vuosittaisesta talousarviosta, päättää kiinteistöjen ostamisesta ja myynnistä, asettaa ylioppilaskunnan yritystoiminnan päämäärät ja keskeiset tavoitteet ja valitsee muun muassa Ylioppilaslehden päätoimittajan, ylioppilaskunnan puheenjohtajiston, hallituksen ja pääsihteerin. Uuden edustajiston toimikausi alkaa 1.12.2014 ja kestää kaksi vuotta.

Lisää tietoa vaaleista, muun muassa listaus kaikista ehdokkaista ja äänestyspaikoista osoitteessa www.hyy.fi/vaalit