Media & arkisto

HYYn edustajistoryhmien puheenjohtajat: Helsingin yliopiston hallituksen sitouduttava omiin eettisiin periaatteisiinsa!

21.10.2014

HYYn edustajistoryhmien kannanotto 21.10.2014

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoryhmien puheenjohtajat tuomitsevat yliopiston hallinnossa vireillä olevat uudistukset epädemokraattisina ja yliopiston itselleen määrittelemän arvopohjan vastaisina. Yliopiston johtosääntöön tehtävät muutokset uhkaavat vähentää tiedekuntaneuvostojen tehtäviä ja siirtää dekaanien valinnat tiedekuntaneuvostoilta yliopiston johdolle. Tämä heikentäisi entisestään yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksia ja yliopistolaisten motivaatiota osallistua yhteisön päätöksentekoon.

Johtosääntöuudistus rikkoo rehtorin päätöksellä vahvistettuja yliopiston eettisiä periaatteita, joiden mukaan “yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja suunniteltaessa otetaan huomioon, että vastuullinen ja sitoutunut toiminta ei koskaan voi perustua pakkoon vaan siihen, että eri osapuolet voivat pitää päätöksiä myös oman työnsä ja tehtäviensä kannalta mielekkäinä.”[1] Edustajistoryhmien puheenjohtajat vaativat yliopistolta johdonmukaisuutta päätöksenteossaan. Kollektiivinen päätöksenteko on vakiintunut yliopiston sivistysarvojen kulmakiveksi. Yliopiston hallituksen tulisikin tiedostaa johtamansa yhteisön arvot ja kohdella yliopistodemokratiaa taakan sijaan voimavarana.

Yliopiston lakisääteisenä tehtävänä on kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Ylioppilaskunta tukee tätä tehtävää valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.
Yliopistohallinnossa toimiminen ja sitä kautta hankittu kokemus vaikuttamistyöstä ovat olennaisia keinoja näiden yliopistolaissa määriteltyjen tehtävien toteuttamisessa. On huolestuttavaa, että vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan vaikuttamismahdollisuudet ja kyky osallistua hallintoon olivat kuitenkin toimikauden suurin pettymys jopa 45%:lle opiskelijaedustajista.[2] Opiskelijaedustajien tyytymättömyys vaikutusmahdollisuuksiinsa tulisi uudistuksen myötä lähes varmasti kasvamaan entisestään.

Edustajistoryhmien puheenjohtajat näkevät esitetyissä muutoksissa myös hyviä puolia. Esimerkiksi dekaanien valintaa ohjaavat työryhmät ja mahdollisuus rekrytoida ammattitaitoisia johtajia yliopiston ulkopuolelta veisivät yliopistoa oikeaan suuntaan. Uudistukset tulee kuitenkin tehdä niin, että tiedekuntayhteisön ei tarvitse luopua oikeudestaan valita haluamansa johtajat. Edustajistoryhmät ovat huolissaan, että positiiviset avaukset uhkaavat jäädä demokratiaa heikentävien linjausten jalkoihin.

Lisätietoja allekirjoittaneilta:

Micke Lindholm
Oikea edustajistoryhmä
micke.lindholm(at)helsinki.fi

Iiris Annala
Sitoutumattoman vasemmiston edustajistoryhmä iiris.annala(at)helsinki.fi

Viljami Kankaanpää
HYY:n Vihreiden edustajistoryhmän puheenjohtaja viljami.kankaanpaa(at)helsinki.fi

Jonne Juntura
Edustajistoryhmä HELP:n puheenjohtaja
jonne.juntura(at)helsinki.fi

Minna Mäkitalo
Ainejärjestöläisten edustajistoryhmän puheenjohtaja minna.makitalo(at)helsinki.fi

Ella Keski-Panula
Osakuntien edustajistoryhmän puheenjohtaja ella.keski-panula(at)helsinki.fi

Antti Seitamaa
Edustajistoryhmä OSY:n puheenjohtaja
antti.seitamaa(at)helsinki.fi

Elin Andersson
Edustajistoryhmä SNÄf:n puheenjohtaja
elin.andersson(at)helsinki.fi
           _____

[1] Rehtorin päätös 123/2012.
https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY276149

[2] Hallinnosta  vaikuttamiseen. Selvitys Helsingin yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien kokemuksista hallinnossa  työskentelystä kaudella 2012 –2013. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY & Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Suvi Pulkkinen.