Media & arkisto

HYY vastaa Kyyhkysen juttuun Uuden ylioppilastalon turvallisuudesta

23.04.2015

Helsingin yliopiston teologian opiskelijoiden lehti Kyyhkynen on julkaissut artikkelin yliopiston järjestöjen ja osakuntien Uudella ylioppilastalolla järjestämissä juhlissa viime vuosien aikana sattuneista häiriötilanteista, varkauksista ja epäillyistä väkivallanteoista.


Artikkelissa esitetään harhaanjohtavia väitteitä siitä, että Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) tiloissa Uudella ylioppilastalolla juhlia järjestävät järjestöt eivät halua kutsua hätä- ja uhkaavissa tilanteissa paikalle vartiointiliikettä, poliisia tai ottaa yhteyttä hätäkeskukseen. Artikkelin pääväite, jolle ei esitetä muita perusteita kuin kirjoittajan oma arvelu, on, että HYY ei halua järjestöjen olevan hätätapauksissa yhteydessä vartiointiliikkeeseen tai viranomaisiin. HYYn vihjataan myös kehottavan piirissään toimivia järjestöjä vaikenemaan turvallisuusongelmista.


Väitteille ei ole perusteita. Koska niitä ei Kyyhkysen artikkelissa myöskään esitetä, HYY haluaa selventää asiaa itse.


Kaikille Uuden ylioppilastalon tiloissa juhlia järjestäville tahoille on tähdennetty järjestyksenvalvonnan pakollisuudesta juhlatilaisuuksissa ja siitä, että ulkopuolisilla ei ole ylioppilastalon tiloihin asiaa. HYY on ohjeistanut tilojen käyttäjiä siitä, että häiriö- ja vaaratilanteissa on kutsuttava paikalle vartiointiliike tai poliisi ja juhliin osallistujien terveyttä uhkaavissa tilanteissa on soitettava hätäkeskukseen.


Uuden ylioppilastalon ulko-ovet suljetaan klo 23, ja jokaisella ylioppilastalolla juhlia järjestävällä taholla on velvollisuus tarkastaa, että jokainen sisäänpyrkijä on kutsuttu. Tämä ei tietenkään ehkäise häiriökäyttäytymistä täysin, mutta varmistaa sen, ettei taloon pääse kutsumattomia ja asiattomia vieraita, joista HYYn tietoon saatetut vaaratilanteet ovat useimmiten johtuneet.


Uusi ylioppilastalo on ympäri vuorokauden vartiointiliikkeen päivystyksen valvonnassa: jokaisessa juhlatilassa on päivystyksen yhteystiedot ja ne jaetaan myös kaikille tilaisuuksien turvallisuudesta vastaaville ihmisille. Juhlien turvallisuudesta vastaavat juhlia järjestävät järjestöt ja osakunnat.


Se, että vaaratilanteilta ei ohjeistuksesta huolimatta ole vältytty, on tietenkin paitsi erittäin ikävää myös painava syy tiukentaa turvallisuusohjeita Uutta ylioppilastaloa käyttäville järjestöille. Rikoksen uhreiksi joutuneille tai rikosta epäileville HYY tarjoaa oikeusapua, mikä on myös järjestöjen tiedossa.


On valitettavaa, jos HYYn tiloissa juhlia järjestävät järjestöt eivät ilmoita HYYlle vaara- ja häiriötilanteista, vaikka siihen rohkaistaan ja sitä edellytetään. HYY seuraa vartiointiliikkeen toimenpideraportteja säännöllisesti ja saa tiedot yhteydenotoista poliisille ja hätäkeskukseen. Olisi erityisen tärkeää, että myös ilmoittamatta jätetyt tapaukset saatettaisiin HYYn tietoon, jotta tilojen turvallisuutta voitaisiin parantaa.


Jos häiriö- ja vaaratilanteita ilmenee lisää, ja niistä ei ilmoiteta asianmukaisesti joko poliisille tai huolehdita osallistujien turvallisuudesta ja terveydestä ottamalla yhteyttä hätäkeskukseen, HYYn on tietenkin harkittava Uuden ylioppilastalon juhlatilojen sulkemista järjestöjen juhlakäytöltä. Jotta siihen ei olisi tarvetta, HYY ohjeistaa ja kouluttaa järjestöjä tilaisuuksien turvallisuudesta.


Kyyhkysen artikkelia laadittaessa ei HYYn mielestä ole noudatettu hyvää journalistista tapaa. Jutun kirjoittaja oli lähestynyt HYYn hallituksen jäseniä ensin yksityishenkilönä ja yhdessä tapauksessa nimenomaisesti kiistänyt tekevänsä taustoitusta mahdollista juttua varten. Kirjoittajaa kehotettiin ottamaan yhteyttä HYYn edustajien työpuhelimiin ja -sähköpostiin sekä myös niihin HYYn toimijoihin, jotka parhaiten osaavat aiheesta kertoa. Kirjoittaja oli ollut yhteydessä useisiin HYYn edustajiin, jotka eivät kommentoineet asiaa vaan pyysivät olemaan yhteydessä HYYn järjestösektoriin. Journalistin ohjeiden vastaisesti artikkeliin sisällytettiin kommentteja ja keskusteluja, jotka oli saatu ja käyty yksityishenkilön roolissa.


Kirjoittajaa myös muistutettiin ennen jutun julkaisua, että artikkelissa tulee olla mukana myös HYYn kommentit. Hän tulkitsee muistutuksen artikkelissaan täysin perusteetta yritykseksi estää jutun julkaisu. HYY on päinvastoin pyytänyt kirjoittajaa olemaan yhteydessä ja tarjonnut tietoa ja kommentteja juttua varten.


Kyyhkysen artikkeli: http://kyyhkynen.tyt.fi/kun-viranomaisen-pelko-uhkaa-opiskelijoiden-henk...

Lisätietoja:

Emi Maeda, HYYn järjestöasiantuntija
p. 050 537 3798
emi.maeda(at)hyy.fi

Miran Hamidulla, HYYn järjestöasioista vastaava hallituksen jäsen
p. 050 543 9615
miran.hamidulla(at)hyy.fi