Media & arkisto

HYY vaalikevään supervaikuttajana

22.02.2019

Vain muutamien viikkojen kuluttua äänestämme eduskuntavaaleissa. HYY on aktiivisesti mukana vaalivaikuttamisessa ajamassa opiskelijoiden etua. HYYn kolme vaalikärkeä vuoden 2019 vaaleihin ovat koulutuksen rahoitus, opiskelijan toimeentulo sekä ympäristökysymyksiin puuttuminen konkreettisin keinoin. 

”Yliopistojen resurssit on turvattava tulevaisuudessa, jotta laadukas tieteen tekeminen sekä osaavan opetuksen saaminen on mahdollista myös seuraaville sukupolville. Koulutuksen tulee olla kaikille opiskelijoille maksutonta ja aidosti saavutettavaa. Tulevaisuuden osaaminen rahoitetaan nyt. Tämän vuoksi olemme myös mukana tukemassa Helsingin yliopiston #SiksiTiede-kampanjaa”, toteaa HYYn hallituksen jäsen, vaalivaikuttamisesta vastaava Anna Lemström. 

Sosiaaliturvan uudistusta on ajettu eduskunnassa pitkään ja tahtotila kokonaisvaltaiseen sosiaaliturvan uudistamiseen on suuri yli puoluerajojen. Oleellista uudistuksessa on, miten se huomioi opiskelijat – nähdäänkö opiskelijat tulevaisuuden osaajina vai kansakuntamme pakollisena pahana. Tällä hetkellä opiskelijat ovat uudistuksen ulkopuolella.

Opiskelijat ovat olleet talouspolitiikan suurimpia häviäjiä tällä vuosikymmenellä. Opiskelijoiden toimeentulo on taattava ja heidän tulee pystyä täysipäiväisesti keskittymään opintoihin. Käytännössä opintorahalle on tehtävä tasonosto, jotta toimeentulo on turvattu ja opintotuen lainapainotteisuus pienenee. Opintolainan sekä työnteon tulee olla opiskelijoille vaihtoehtoja eikä pakkoja. Samalla yleinen asumistuki on muutettava yksilökohtaiseksi etuudeksi, jotta asuinkumppanin tulot eivät vaikuta tuen määrään.

”Opiskelijat ovat moninainen joukko, jonka tarpeet eivät sovi yhteen muottiin. Tämän vuoksi pitkällä tähtäimellä perustulo olisi malli, jolla pystyisimme vastaamaan mahdollisimman laajasti erilaisiin elämäntilanteisiin, eivätkä esimerkiksi äkilliset muutokset elämäntilanteessa heikentäisi merkittävästi opiskelijoiden toimeentulon tasoa”, Lemström jatkaa.

Tämän vuoden eduskuntavaaleja voidaan syystäkin pitää ilmastovaaleina. Ilmastonmuutos on nykypäivämme suurimpia globaaleja ongelmia ja sen ratkaisemiseksi on löydettävä konkreettisia toimia vaikuttaa elinkelpoisen maapallon säilyttämiseen tuleville opiskelijasukupolville. HYY vaatii, että pääkaupunkiseudun kaupunkien tulee pyrkiä vuoteen 2030 mennessä hiilineutraaleiksi, ja niin energiankäytön kuin kaupunkisuunnittelun tulee tukea tätä tavoitetta.

”Näissä vaaleissa laadimme yhteiskunnallemme uusia suuntaviivoja. Minä toivon, että nämä viivat ohjaavat myös opiskelijat kohti 2010-lukua, jossa opiskeluvuosien ei odoteta olevan kurjia, vaan inspiroivia ja voimaannuttavia. Jossa tulevaisuuteen valmistautumisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että tietää missä on lähin leipäjono, vaan sitä, että on esimerkiksi valmis löytämään ratkaisuja ilmastokriisiin”, Lemström päättää.