Media & arkisto

HYY: Tulostuskiintiöitä ei saa pienentää sähköisiä vaihtoehtoja parantamatta

07.10.2013

Kannanotto 7.10.2013

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vastustaa Helsingin yliopiston Tietotekniikkakeskuksen aikeita tiukentaa opiskelijoiden tulostuskiintiöitä. Yliopiston tietotekniikkakeskuksen suunnitelman mukaan niin sanottu tulostuskiintiö kutistuisi noin yhteen neljäsosaan nykyisestä ja tulisi samalla koskemaan koko opiskeluaikaa nykyisen lukuvuosittaisen järjestelmän sijaan. Viisi vuotta opiskelevan opiskelijan osalta maksuttomat tulostusmahdollisuudet vähenisivät noin viiteen prosenttiin nykyisestä.

HYY vaatii, että mikäli tulostuskiintiöt tulevat tämänhetkisen ehdotuksen mukaisina voimaan vuoden 2014 alussa, tulee opintoihin liittyvien töiden sähköisen palauttamisen olla tuolloin mahdollista.
 
- Jos maksutonta tulostusta rajoitetaan, pitää opiskelutöiden palauttamisen sähköisesti olla mahdollista kaikissa tiedekunnissa, jokaisella laitoksella, kaikissa oppiaineissa ja joka ikisellä kurssilla. Niin kauan kun näin ei ole, ei tulostamisen kustannuksia voida sälyttää opiskelijoiden maksettaviksi, kiteyttää HYYn hallituksen jäsen Pirre Seppänen.
 
Muutoksen toteutuessa suunnitellusti Tietotekniikkakeskukselle tulostamisesta aiheutuvat vuosittaiset kulut vähenisivät noin kymmeneen prosenttiin nykyisestä. HYY tunnustaa säästötarpeet nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, varsinkin paineen ollessa kova tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseen. Samalla on kuitenkin tärkeää miettiä päätösten vaikutuksia laajemmin yliopistossa, myös opiskelijoiden näkökulmasta.
 
- Tuntuu, että yliopistolla ollaan haluttomia tekemään tiedekuntia ja viime kädessä yksittäisiä opettajia velvoittavia päätöksiä. Käytäntöjen yhtenäistämiseen tulisi erityisesti muutostilanteissa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, eikä yliopistotasoisten määräysten antamista tulisi karttaa, mitä tulee esimerkiksi sähköiseen palautukseen, toteaa HYYn hallituksen jäsen Elisa Tuomi.
 
HYY kannustaakin yliopistoa vähentämään paperin käyttöä ja lisäämään sähköisiä suoritusmahdollisuuksia. Paperin käytön vähentäminen säästää luontoa ja entistä laajempi digitaalisuus puolestaan on modernille yliopistolle välttämättömyys.

- Sinänsä tulostuskiintiöiden pienentäminen palvelee hyviä päämääriä. Pidämme kuitenkin huolestuttavana toimintatapaa, jossa palveluiden kustannukset siirretään ensin tiedekunnilta keskushallinnolle ja jonkin ajan kuluttua palvelut ajetaan kokonaan alas. Palveluiden vähentämisen seuraukset kuitenkin koskettavat myös tiedekuntia, jos opintojen suorittamista ja valmistumista vaikeutetaan, päättää HYYn hallituksen puheenjohtaja Lauri Koskentausta.

Helsingissä 7.10.2023

Lauri Koskentausta, HYYn hallituksen puheenjohtaja
Katri Korolainen, HYYn pääsihteeri

Lisätietoa:
Elisa Tuomi, hallituksen jäsen – yliopistohallinto, hallinnon opiskelijaedustajat, oikeusturva
elisa.tuomi(at)hyy.fi
+358 50 5439612