Media & arkisto

HYY: Tietääkö kukaan enää miten opintotuki toimii?

23.07.2014

Kannanotto 22.7.2014. Vapaa julkaistavaksi

 

Opintotukeen astuu elokuun ensimmäisenä päivänä jälleen voimaan lukuisia muutoksia, kuten 20 opintopisteen minimivaatimus opintojen vuosittaisesta edistymisestä ja uuden suuruinen ja pituinen opintotuki uusille opiskelijoille. Tuki sidotaan myös viimeisenä etuutena vihdoin indeksiin, valitettavasti kuitenkin leikattuun sellaiseen. Viime vuosina tukea on muutettu niin rivakkaan tahtiin, ettei kukaan edes teeskentele pystyvänsä arvioimaan erillisten muutosten vaikutuksia.

Samalla luennolla istuvat opiskelijat saattavat olla monien erilaisten opintotukijärjestelmien piirissä. Opintojen aloitusajankohdasta riippuen heidän tukensa ovat eri suuruisia, toimivat eri raamien ja lakien puitteissa, niiden seuranta ja kriteeristö voivat olla kovastikin erilaisia. ”Alan ammattilaisetkaan eivät enää pysy muutosten tahdissa, mitä siis voidaan odottaa tavalliselta opiskelijalta?” kummastelee HYYn hallituksen jäsen Jaakko Rissanen.

Päättäjillä ei ainakaan näytä olevan ymmärrystä tuen tarkoituksesta ja tarpeellisuudesta. Uudistusten pääasiallisena tavoitteena vaikuttaisi viime aikoina olleen pudottaa tuhansia opiskelijoita pois tuen piiristä. Näiden opiskelijoiden siirtyminen kalliimpien tukimuotojen piiriin ei säästä valtion rahoja. Kaikille ei myöskään riitä kokopäiväistä työtä, varsinkaan ilman koulutusta. Näiden opiskelijoiden opinnot todennäköisesti hidastuvat tai keskeytyvät toimeentulo-ongelmien vuoksi.

Opintotuki ei enää ole joka opiskelijan tuki. Tuen nykytaso ei riitä alkuperäiseen tarkoitukseensa, kattamaan viime vuosina reilusti nousseita asuin- ja elinkustannuksia. Se ei tue opintoja, koska opiskelijoiden voimavarat kuluvat tuen muutostahdissa ja vaatimuksissa kiinni pysymiseen. 

Syksyn alkaessa luentosalit täyttyvät uusista opiskelijoista. He hakeutuvat opintojen pariin päästäkseen kehittymään ja opiskelemaan itselleen ja työelämälle tärkeitä taitoja. Päästäkseen kiinni uusiin sisältöihin he tarvitsevat ennen kaikkea opiskelurauhaa. Arjen tuki opinnoille tulee turvatun taloudellisen toimeentulon myötä. ”HYY kannattaa sosiaaliturvajärjestelmä kehittämistä ennakoitavammaksi ja vähemmän byrokraattiseksi. Nykyiset muutokset opintotukeen vievät tukijärjestelmää täysin päinvastaiseen suuntaan.”,  toteaa HYYn hallituksen puheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen.

 

Helsingissä 22.7.2014

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Anna-Maija Riekkinen, hallituksen puheenjohtaja   

Katri Korolainen, pääsihteeri

 

lisätietoja: HYYn hallituksen jäsen Jaakko Rissanen, jaakko.rissanen@helsinki.fi, 050-3259175