Media & arkisto

HYY: Töitä kansainvälisille opiskelijoille!

17.07.2012

Kannanotto 16.7.2012.

(The statement is in English underneath.)

HYY: Töitä kansainvälisille opiskelijoille!  

HYY vaatii toimia kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun kuntien, yritysten ja korkeakoulujen on toimittava yhdessä tämän mahdollistamiseksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan kansainväliset opiskelijat haluavat työskennellä Suomessa valmistumisensa jälkeen, ja he tuovat arvokkaan lisän suomalaisille työmarkkinoille.

Kansainväliset opiskelijat saapuvat Suomeen tavoitteenaan työllistyä tänne. Opiskelijoiden tutkimussäätiö Otuksen tekemän selvityksen mukaan 79 % Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista haluaa jäädä valmistumisensa jälkeen Suomeen työskentelemään joko pysyvästi tai joksikin aikaa. Kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole samanlaisia verkostoja kuin suomalaisilla, minkä vuoksi työnhaku Suomessa on vaikeaa. Lisäksi monet kansainväliset opiskelijat kokevat, että suomalaiset yritykset eivät ole valmiita palkkaamaan motivoitunuttakaan ulkomaista työntekijää. "Olin alusta saakka valmis ottamaan vastaan minkä tahansa työn, ja yritän puhua suomea, vaikka tiedän osaavani vasta alkeita" sanoo Kristina Rutsky, amerikkalainen oikeustieteen opiskelija, joka etsi koulutustaan vastaavaa työtä puolitoista vuotta ennen työllistymistään.

Kielitaito ja verkostojen puute ovat suurimpia haasteita kansainvälisten opiskelijoiden työnhaussa. Esimerkiksi kieleen liittyvät ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista usein joustavasti työyhteisön sisällä. Ongelmien sijaan tärkeintä on se, mitä kansainväliset osaajat tuovat työympäristöönsä. "Ammattitaidon ja tietojensa lisäksi työntekijöiden erilaiset taustat mahdollistavat uusien näkökulmien löytämisen ja avaavat uusia verkostoja", toteaa HYYn hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava Aino Jones. "Kansainvälistyminen ei ole enää vain kielikursseja ja ulkomaanvaihtoja, vaan se osa suomalaista työympäristöä."

HYY näkee, että pääkaupunkiseudun kuntien, yritysten ja korkeakoulujen on tehtävä entistä tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisten osaajien työllistymistilanteen parantamiseksi. Esimerkiksi Helsinki Education and Research Area, Helsinki Region Welcome Weeks ja YritysHelsingin englanninkielisten palvelujen laaja saatavuus ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan, mutta eivät yksin riitä. "Pysyvät ratkaisut syntyvät pysyvien rakenteiden kautta, ja on erityisen tärkeää, että hanketoiminnan sijasta korostetaan pitkäjänteisyyttä", kommentoi HYYn hallituksen puheenjohtaja Jannica Aalto. Pääkaupunkiseutu tarvitsee tahon, joka tuo yhteen kansainväliset osaajat ja potentiaaliset työnantajat sekä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Erilaisten ratkaisujen, kuten mentoroinnin ja kielten opetuksen tulee löytyä samasta paikasta. Hyvänä esimerkkinä toimii Toronto Region Immigrant Employment Council, joka on onnistuneesti koordinoinut kansainvälisten korkeakoulutettujen työllistymiskysymyksiä Kanadassa. Samantyyppistä organisaatiota kaivataan myös pääkaupunkiseudulla, ja HYY toivookin rohkeaa panostusta ja innostuneisuutta sen suunnitteluun sekä kunnilta että elinkeinoelämältä.

"Kansainväliset opiskelijat eivät ole, eivätkä halua olla vieraita" tiivistää Aalto." He tulevat Suomeen osaksi suomalaista monikulttuurista ja suvaitsevaa yhteiskuntaa ja tarvitsevat tukea sopeutuakseen." Opiskelijoiden lisäksi myös muut korkeakoulutetut maahanmuuttajat hyötyvät yhteistyöstä, eikä metropolialueella ole varaa jättää käyttämättä kansainvälisten osaajien tietoa ja kokemusta.

Lammilla 16.7.2012

Jannica Aalto, HYYn hallituksen puheenjohtaja

Katri Korolainen-Virkajärvi, vs. pääsihteeri

Lisätietoja: Aino Jones, hallituksen jäsen,

050 595 0327, aino.jones(at)hyy.fi

Lisätietojen antajalta voi tiedustella haastateltavaksi kansainvälisten opiskelijoiden yhteystietoja.

--- --- Statement 16.7.2012.

HYY: Employment for International Students!

HYY demands improvements in employment of international students in the capital area. The municipalities, companies and institutions of higher education should cooperate in order to enable this. According to a recent study international students want to work in Finland after completing their degrees, bringing added value to the Finnish working life.

International students come to Finland wishing to be employed here. According to a study of international students at the University of Helsinki and Aalto University by Opiskelijäjärjestöjen tutkimussäätiö Otus, 79 % of international students wish to be employed in Finland after completing their degrees, either permanently or for some time. International students lack the networks Finnish students have, so finding employment in Finland. Many students also feel that Finnish employers are not ready to employ foreign people, no matter how motivated they might be. Says Kristina Rutsky, a law student who spent one-and-a-half years before finding an internship in her own field, 'I have been willing from the very beginning to accept any job, and try to speak Finnish even though I know my language is still very basic.'

Lack of language skills and networks is the greatest challenge international students face when seeking employment. However, obstacles related to language can often be solved quite easily within a working community. Instead of focusing on the problems one should concentrate on what international talent bring into their working environment. ´Employees' different back-grounds, as well as their professional skills and knowledge, enable finding new angles and open up new networks' explains Aino Jones, board member responsible for international affairs at the Student Union of the University of Helsinki (HYY). 'Internationalisation is no longer just language courses and exchange, but rather an integrated part of Finnish working life.'

HYY sees that the municipalities, companies and institutions of higher education must work closer together in order to improve the situations of finding employment for international talent. Helsinki Education and Research Area, Helsinki Region Welcome Weeks and the English-language services of EnterpriseHelsinki are all examples of steps in the right direction, but are not sufficient on their own.

'Permanent solutions require permanent structures. Long-term commitment should be emphasized instead of focusing on projects' comments Jannica Aalto, chairperson of the board of the Student Union of the University of Helsinki (HYY). The capital area needs a governing body that will bring together international talent and potential employers, as well influencing the public opinion. Different solutions, such as mentoring and language teaching must be found in the same place. A good example of a successful coordinating body in matters of international employment is the Toronto Region Immigrant Employment Council in Canada. A similar organisation is needed in the Helsinki region. HYY wishes for bold investment and enthusiasm in creating one, from both the municipalities and the industries.

'International students are not visitors, nor do they wish to be. They come to Finland to become a part of the Finnish multicultural and tolerant society, and need to be supported in integrating' summarises Aalto. Cooperation between the cities and the employers will benefit highly educated immigrants as well as international students, and the metropolitan area cannot afford ignore the knowledge and experience of international talent.

Jannica Aalto, Chair of the Board

Katri Korolainen-Virkajärvi, Secretary General

Further information: Aino Jones, Board Member Responsible for International Affairs of the Student Union of the University of Helsinki (HYY)

050 595 0327, aino.jones(at)hyy.fi

Contact details of international students prepared for being interviewed can be requested along with further information.