Media & arkisto

HYY selvitti käytäntöjä järjestö- ja hallintotoiminnasta myönnettävistä opintopisteistä Helsingin yliopiston tiedekunnissa

11.11.2013

Helsingin yliopiston tiedekunnissa suoritettaviin tutkintoihin on rehtorin päätöksen mukaan mahdollista sisällyttää enintään 10 opintopistettä hallinto- ja järjestötoiminnasta. Tällä hetkellä kaikki Helsingin yliopiston 11 tiedekuntaa myöntävät luottamushenkilötyöstä ainakin jonkin verran opintopisteitä.

Eri tiedekunnat noudattavat kuitenkin opintopisteiden myöntämisessä ja ylipäänsä mahdollisuudesta tiedottamisessa erilaisia käytäntöjä. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta selvitti kaikkien tiedekuntien toimintatavat ja kokosi ne yhteen. Esiin nousseiden ongelmien perusteella ylioppilaskunta esittää selvityksessä suosituksia opiskelijaystävällisempien ja yhdenvertaisempien toimintatapojen luomiseksi.

HYY suosittelee tiedekuntia luomaan selkeän käytännön opintopisteiden hakemiseen ja kertomaan mahdollisuudesta opintopisteisiin muiden opintokokonaisuuksien yhteydessä. HYY kokee myös, että kaikkien sen piirissä toimivien järjestöjen sekä ylioppilaskuntatoiminnan itsessään tulisi kaikissa tiedekunnissa olla myönnettävien opintopisteiden arvoista.

Raportin pohjalta on myös koostettu HYYn verkkosivuille infopaketti siitä, kuinka kunkin tiedekunnan opiskelijan tulee toimia opintopisteitä hakeakseen.

Selvitys hallinto- ja järjestötoiminnasta myönnettävistä opintopisteistä Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa

Infopaketti opiskelijoille opintopisteiden hakemisesta