Media & arkisto

HYY: Sanoista tekoihin: kunnat on pakotettava yhteistyöhön vuokra-asuntojen lisäämiseksi

30.08.2012

Kannanotto 30.8.2012

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) mielestä valtion olisi korkea aika puuttua peliin ja tarvittaessa pakkokeinoin yhdistää pääkaupunkiseudun kunnat toimivaksi, yhteisen veropohjan kautta yhteen hiileen puhaltavaksi kokonaisuudeksi. HYY näkee, että tämä on ainoa keino saada vuokra-asuntojen tuotantoon vauhtia, ei vain paperilla ja juhlapuheissa, vaan myös todellisuudessa.
 
Helsingin kaupunginhallituksen esityksessä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmasta opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantotavoitetta nostettaisiin 300 asuntoon vuodessa, mikä olisi toivottu askel oikeaan suuntaan. Kaupunginvaltuusto keskusteli ohjelmasta kokouksessaan 29.8., muttei vielä tehnyt päätöstä asiasta. Esitys osoittaa, että kaupungilla on tahtoa ratkaista opiskelijoiden asuntopula. Opiskelijoiden, kuten kaikkien pienituloisten asuntopula hellittää kuitenkin vasta, kun valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon saadaan vauhtia.
 
”Hyvä tahto ei enää riitä. Lupauksista ja tavoitteista huolimatta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole rakennettu juuri lainkaan. Tästä kärsivät kaikki pienituloiset, palvelualojen työtekijöiden lisäksi muun muassa opiskelijat”, sanoo HYYn hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Luoto.

Yksinomaan Helsingissä on yli 60 000 korkeakouluopiskelijaa. Tuoreessa kyselyssä Helsingin yliopiston opiskelijat arvioivat vuokranmaksukykynsä kipurajaksi keskimäärin 446 euroa, mediaani oli 400 euroa. Opiskelija ei voi ottaa vastaan liian kallista asuntoa ja kymmenen prosenttia Helsingin yliopiston opiskelijoista onkin kokenut vähintään kahden viikon mittaista asunnottomuutta opintojensa aikana. Yhä useammalle opiskelija-asunto on ainoa järkevä vaihtoehto.

Opiskelija-asuminen on yksi harvoista vuokra-asumisen muodoista, jossa tuotanto on Helsingissä viime vuosina ylittänyt sille asetetut tavoitteet. Opiskelijoiden asuntopula on kuitenkin vain pahentunut. Opiskelija-asuntoja riittää esimerkiksi vain noin joka kolmannelle Helsingin yliopiston opiskelijalle ja muut ovat yksityisten markkinoiden armoilla. Vapaiden markkinoiden asuntojen vuokrat taas ovat karanneet kauas yli opiskelijoiden kipurajan.
 
”Vaikuttaa siltä, että niin kauan kuin pääkaupunkiseudun kunnat keskittyvät omien etujensa ajamiseen ja kilpailevat niin sanotuista hyvistä veronmaksajista, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrä ei kasva. Valtion ja kuntien väliset aiesopimukset eivät selvästi ole riittävä houkutin, sillä ne eivät ole lisänneet vuokra-asuntojen rakentamista. Kannustamisesta onkin siirryttävä voimakkaampiin keinoihin”, Luoto vaatii.

Helsingissä 30.8.2012
Heikki Luoto, HYYn hallituksen varapuheenjohtaja
Katri Korolainen-Virkajärvi, pääsihteeri

Lisätietoja:
HYYn hallituksen jäsen Aino Jones, 050 595 0327, aino.jones(at)hyy.fi
Asiantuntija Sofia Lindqvist, 050 543 9605, sofia.lindqvis(at)hyy.fi

HYYn esityksiä ratkaisuiksi asuntopulaan.

HYYn kirjoitus opiskelijoiden asuntotilanteeseen vaikuttaneista tekijöistä.