Media & arkisto

HYY palkitsi Kirsti Longan Magister Bonus –palkinnolla

28.11.2012

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta palkitsi vuosijuhlassaan 26.11.2012 kasvatuspsykologian professori ja varadekaani Kirsti Longan Hyvä Opettaja – Magister  Bonus –palkinnollaan. HYY jakaa palkinnon vuosittain vuosijuhlassaan. Palkinnon hakukriteereistä ja saajasta päättää HYYn hallitus.

Longan palkitsemista perusteltiin sillä, että hän on erittäin ansioitunut työssään ja kehittänyt oppimista esimerkiksi  World Design Capital -hankkeen kautta. Hänen ansiostaan on Käyttäytymistieteiden laitokselle saatu uusi innovatiivinen oppimisympäristö Minervan tori.

Lonka on aktiivinen osallistavan oppimisen puolestapuhuja. Hän on ansioitunut niin johdantokurssin luennoitsijana kuin gradujen ja jatko-opiskelijoiden ohjaajana. Hänen työssään näkyy aito innostus ja kiinnostus opettamiseen. Lonka on myös kirjoittanut erittäin suosittuja oppikirjoja sekä yliopisto-opiskelijoiden että lukiolaisten käyttöön. Parhain esimerkki tästä on Tutkiva oppiminen –kirja.

Palkintoa Longalle ehdottaneiden mukaan hän on erittäin opiskelijamyönteinen ja auttaa opiskelijoita kasvamaan tiedeyhteisön jäseneksi. Varadekaanina Longan vastuualueena on yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Myös tähän työhön hän on ottanut opiskelijat mukaan. Tänä vuonna Lonka on palkittu myös vuoden viestijänä.

Palkinnon saajan valitsemiseksi koottiin aiempien vuosien tapaan palkintoraati. Raatiin pyydettiin osallistujia opintoasiainvaliokunnasta sekä kaikista tiedekuntajärjestöistä. Raadin jäseninä toimivat tänä vuonna Pirre Seppänen, Jenna Tirkkonen, Anna Heino, Lotta Kuusisto, Mika Sirelius ja Kaisa Heiskanen, Olli-Pekka Tikkanen, Harri Mäcklin ja Suvi Pulkkinen.