Media & arkisto

HYY mukana vastustamassa opiskelijoihin kohdistuvaa HSL:n lippu-uudistusta

13.04.2015

Lausunto HSL:n lippu-uudistuksesta

Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnat ja ylioppilaskunnat lausuvat seuraavaa HSL:n hallituksen kokouksessa 20.1.2015 esitellystä lippujen hinnoittelu-uudistuksesta.

Julkisen liikenteen lippujen hinnoitteluun esitettiin tehtävän muutoksia HSL:n hallituksen kokouksessa 20.1.2015. Yksi esityksistä on opiskelija-alennuksen poistaminen yli 29-vuotiailta opiskelijoilta, vaikka heillä olisi oikeus opintotukeen. Lippuhinnoittelun muutokset käsitellään pääkaupunkiseudun kunnissa ennen niiden hyväksymistä. Lausuntokierroksella kuullaan lautakuntia ja kaupunginhallitusta. Muutos on herättänyt runsaasti kritiikkiä jäsenistömme parissa. Koemmekin oleelliseksi lausua muutoksesta opiskelijoiden ja järjestöjemme näkökulmasta asianosaisille pääkaupunkiseudun kunnille.

Lippu-uudistuksessa esitetty opiskelija-alennuksen poistaminen asettaa yli 29-vuotiaat opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan muiden opiskelijoiden kanssa. Joukkoliikenteen lippualennukset ovat keskeinen etu heikosti toimeen tuleville opiskelijoille iästä riippumatta. Erityisen huomionarvoista päätöksenteossa tämä on siksi, että opinnot aloitetaan Suomessa verrattain myöhään. 30 vuotta täyttäneitä päätoimisia, opiskelija-alennukseen oikeutettuja opiskelijoita asuu pääkaupunkiseudulla arviolta noin 4000.

Yli 29-vuotiaat opiskelijat eivät eroa tulotasoltaan heitä nuoremmista opiskelijoista, sillä kaikilla opintotukea nostavilla opiskelijoilla on samat tulorajat. Maaliskuun 2013 kehysriihessä opintotukeen tehty lisärajaus vuotuisesta 20 opintopisteen suoritusminimistä rajaa myös pois mahdollisuuden opintotukipäätösten väärinkäyttöön. Lippualennuksen poistosta saatava, HSL:n mittakaavassa melko marginaalinen lisätulo ei ole riittävä perustelu opiskelijan aseman heikentämiseen. Opiskelun ja itsensä kehittämisen tulee olla mahdollista iästä riippumatta.

Suunnitellut muutokset heikentävät myös lastenvaunujen kanssa kulkevien perheellisten opiskelijoiden ja pyörätuolilla kulkevien asemaa, sillä HSL on kaavaillut poistavansa heiltä oikeuden matkustaa liputta metroissa ja raitiovaunuissa. Säästötoimi ei ole looginen, sillä se lähinnä kannustaa käyttämään bussiliikennettä, kun HSL:n tavoite muutoin on ohjata liikennettä erityisesti raiteille. Olemme huolissamme siitä, ettei perheellisten opiskelijoiden ympäristöystävällistä liikkumista tueta riittävästi. Helppo liikkuminen on tärkeää myös heidän sosiaalisen hyvinvointinsa kannalta.

Opiskelijoita on monenlaisia, monenikäisiä ja monenlaisissa elämäntilanteissa. Toivommekin pääkaupunkiseudun lautakunnilta ja kaupunginhallituksilta ymmärrystä koko opiskelijoiden laajaa kirjoa kohtaan.

Lisätietoja:
Joni Vainikainen, asiantuntija, Haaga-Helian opiskelijakunta HELGA
joni.vainikainen@helga.fi
p. 045 850 4280

Alviina Alametsä, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen kaupunkipoliittinen vastaava

alviina.alametsa@hyy.fi

p. 050 595 0318

Lausunnon allekirjoittajat:

Aalto yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
Niko Ferm           
Hallituksen puheenjohtaja
Janne Koskenniemi
Pääsihteeri

HAAGA-HELIAn Opiskelijakunta HELGA
Paula Jantunen
Hallituksen puheenjohtaja
Aku Aarva
Pääsihteeri

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Mari Kyllönen
Hallituksen puheenjohtaja
Katri Korolainen
Pääsihteeri

Laurea- ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Anni Suvisuo           
Hallituksen puheenjohtaja   
Susanna Kauppinen
Pääsihteeri

Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – METKA
Jemi Heinilä           
Hallituksen puheenjohtaja
Sara Miettunen
Pääsihteeri