Media & arkisto

HYY: Kuorojen paluusta Vanhalle ylioppilastalolle neuvotellaan edelleen

02.02.2015

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta aikoo jatkaa edelleen neuvottelua musiikkijärjestöjen harjoitustilojen siirtämisestä pois Vanhalta ylioppilastalolta. Helsingin hallinto-oikeus on todennut 28.1.2015, että HYYn edustajisto ei ole toiminut HYYn omien sääntöjen mukaisesti, kun se on elokuussa 2013 vahvistanut HYYn hallituksen päätöksen Vanhan ylioppilastalon käytöstä. Vanhan ylioppilastalon tilojen omistus- ja käyttöoikeuden käsittely on kuitenkin edelleen vireillä Helsingin käräjäoikeudessa. HYY on vuokrannut Vanhan ylioppilastalon tilat tammikuusta 2014 lähtien Royal Ravintolat Oy:lle.

 

HYY selvittää nyt hallinto-oikeuden ratkaisun seurauksia ja jatkaa neuvotteluja Vanhan ylioppilastalon musiikkisalista siirrettyjen musiikkijärjestöjen kanssa.

 

– Meillä on keväästä 2013 asti, koko prosessin ajan, ollut avoin keskusteluyhteys kuoroihin, ja neuvotteluja Vanhan ylioppilastalon tilojen käytöstä jatketaan heidän kanssaan edelleen, HYYn hallituksen puheenjohtaja Mari Kyllönen toteaa.

 

Päätös ei vaikuta HYYn päätäntävaltaan omistamiinsa tiloihin

Hallinto-oikeuden päätös koskee HYYn sääntöjen pykälää, joka velvoittaa HYYtä kiinnittämään ”erityistä huomiota Vanhan ylioppilastalon perinteiden säilyttämiseen sekä siellä tapahtuvan ylioppilaskunnan ja eri ylioppilasjärjestöjen toiminnan turvaamiseen”. Hallinto-oikeuden mukaan HYYn edustajisto ei ole valituksen kohteena olleessa päätöksessään noudattanut kyseistä pykälää.

 

– Päätös ei nähdäksemme tarkoita sitä, että kuoroilla olisi heidän väittämänsä perinteiden sanelema käyttöoikeus Vanhan ylioppilastalon musiikkisaliin, jonka HYY omistaa. Oikeuden päätös ei myöskään vaikuta millään tavalla HYYn ja Royal Ravintoloiden välisen vuokrasopimuksen voimassaoloon tai sisältöön Vanhan ylioppilastalon tilojen käytöstä, Kyllönen huomauttaa.

 

Kyllönen korostaa, että hallinto-oikeuden tulkinta koskee sitä, onko HYYn edustajisto noudattanut päätöstä tehdessään omaa, itse itselleen asettamaa säännöstöään.
Vanhan ylioppilastalon tilojen käyttöoikeutta koskeva riita-asia on ollut vireillä Helsingin käräjäoikeudessa syksystä 2013, ja asia odottaa edelleen käsittelyä. Sillä aikaa Mari Kyllönen toivoo neuvottelujen musiikkijärjestöjen kanssa jatkuvan entisenlaisina.

 

– Vanhan ylioppilastalon liiketoiminta vuokrattiin Royal Ravintoloille, jotta talon tappiollinen toiminta saataisiin loppumaan ja jotta pystyisimme turvaamaan yli 27 000 jäsenemme edunvalvonnan ja piirissämme toimivien järjestöjen tasapuolisen rahoituksen myös tulevaisuudessa. Niitä ovat myös Ylioppilaskunnan Laulajat, Ylioppilaskunnan Soittajat, Akademiska Sångföreningen ja Akademiska Damkören Lyran, Kyllönen muistuttaa.

 

Lisätietoja:
Mari Kyllönen
p. 050 543 9610
mari.kyllonen[at]hyy.fi