Media & arkisto

HYY: Koulutuksen ankarat säästötavoitteet uhkaavat suomalaista korkeakoulutusta ja Suomen kilpailukykyä

21.05.2011

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on huolissaan suomalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuudesta. Hallitusohjelmassa opetus- ja kulttuuriministeriölle asetetaan verrattain raskaat 264 miljoonan euron säästötavoitteet. Ylioppilaskunta näkee, että suurten leikkausten edessä hallitusohjelman tavoite suomalaisista OECD-maiden osaavimpana kansana ei ole uskottava.

”On selvää, että näin vaikeassa taloustilanteessa kaikesta on säästettävä, mutta näin mittavat leikkaukset koulutukseen ovat kuitenkin lyhytnäköistä politiikkaa. Leikkaukset heikentävät kasvun ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja edistävät syrjäytymistä hidastaen Suomen nousua taantumasta”, huomauttaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Leena Pihlajamäki.

Suomen Akatemian rahoituksen leikkaaminen ja yliopistoindeksin tilapäinen jäädyttäminen ovat ristiriidassa tutkimuksen ja opetuksen laadun kehittämiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa.

Suomen Akatemian julkaisema Tieteen tila ja taso 2009 -raportti osoittaa, että perustutkimuksen taso on viime vuosina heikentynyt. Perustutkimuksessa ei ole varaa leikkauksiin. Ylioppilaskunta muistuttaa myös, ettei opintoja voi vauhdittaa ilman opetukseen suunnattavia lisäresursseja.

”Vaadimme suomalaisilta päättäjiltä kykyä nähdä yhtä vaalikautta pidemmälle. Suomessa on pitkään vaikeinakin aikoina panostettu koulutukseen. Nyt tehtävillä leikkauksilla on kauaskantoisia seurauksia Suomen kilpailukyvylle”, toteaa Pihlajamäki.

Ylioppilaskunta kiittää siitä, että opiskelijoiden toiveita opintotuen sitomisesta indeksiin kuunneltiin, vaikka muutoksen lykkääminen hallituskauden lopulle herättää huolta. HYY vaatiikin, että linjauksesta pidetään kiinni, vaikkei talous kehittyisikään odotetusti. Opintotuella on kulutusta lisäävä ja siten myös taloutta elvyttävä vaikutus.

HYY kiittää yksiselitteisestä kirjauksesta suomalaisten koulutuksen maksuttomuudesta sekä mahdollisuudesta kattaa toisen asteen koulutuksen oppimateriaalimaksut, vaikka peräänkuuluttaakin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille suunnatun maksukokeilun kriittistä tarkastelua. Lisäksi HYY vaatii tulevalta hallitukselta yliopistouudistuksen huolellista arviointia.

Helsingissä 20.6.2011

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Leena Pihlajamäki,

hallituksen puheenjohtaja 

 

Lisätietoja:

Jan Rosenström, hallituksen jäsen

050 5439611, jan.rosenstrom@hyy.fi