Media & arkisto

HYY jatkaa kehitysyhteistyötä Indonesiassa

11.12.2012

HYY on saanut Ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön määrärahoista jatkoa Indonesia-hankkeelle vuosille 2013-2015. Uudessa Sulawesin viljelijöiden kestävät elinkeinot -hankkeessa HYYn yhteistyökumppani on Payo-Payo, nuorten maanviljelijöiden ja opiskelijoiden järjestö, joka edistää kestävää maataloutta. Hanke on jatkoa HYYn ja Payo-Payon vuosina 2009-2011 toteuttamalle hankkeelle.

Uusi hanke pyrkii vaikuttamaan Sulawesin maatalouspolitiikkaan, tarjoamaan viljelijöille parempia viljelymenetelmiä, uusia jatkojalostusmenetelmiä sekä opettamaan viljelijöitä toimimaan yhteisöllisesti. Kohderyhmänä ovat pienviljelijät ja maattomat viljelijät kolmessa kylässä Etelä- ja Länsi-Sulawesilla. Hankkeen tavoitteena on luonnonvarojen käytön ja elinkeinojen kannalta riittävän omavaraiset kylät, jotka tarjoavat asukkaille kestävän elinkeinon. Tarkoituksena on, että viljelijät oppivat arvostamaan kyliensä tietotaitoa ja yhteisiä perinteitä ylläpitämällä tuetaan kyläläisten harmonisia suhteita.

Hanke toimii Sulawesin saaren kolmessa kylässä viljelijäryhmien kanssa. Hankkeen aktiviteetit huomioivat jokaisen kylän erityispiirteet: Tombobulun kylässä keskitytään jatkojalostukseen, Bonne-Bonnessa jatketaan luonnonmukaisten viljelymenetelmien edistämistä ja Sogassa etsitään keinoja lisätä kotitalouksien tuloja. Maakuntatasolla keskitytään maatalouspoliittiseen vaikuttamistyöhön sekä laajempaan koulutukseen. Parempi maatalous- ja kyläpolitiikka tukee hankkeen ajamia periaatteita ja käytännön työtä kylissä.

Hankkeen rahoituksesta 85 % tulee Ulkoasiainministeriöltä ja 15 %:n omavastuuosuus katetaan HYYn 0,7 % -budjetista. HYYssä hankkeesta vastaavat kehitysyhteistyökoordinaattori ja hankeryhmä kehitysyhteistyövaliokunnan tuella.

Lisätietoja:
Ilona Kalliola
Kehitysyhteistyökoordinaattori
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

+358 50 543 8450
ilona.kalliola(at)hyy.fi