Media & arkisto

HYY jakoi useita huomionosoituksia 143-vuotisjuhlassaan

28.11.2011

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus myönsi juhlakokouksessaan useita huomionosoituksia ylioppilaskunnan hyväksi tehdystä työstä. Huomionosoitukset jaettiin HYYn 143-vuotisjuhlassa Vanhalla ylioppilastalolla marraskuun 26. päivän iltana.

Merkkiohjesäännön 3 § mukaan puheenjohtajiston merkki ja leveä purppuranauha myönnetään henkilölle, jolle ylioppilaskunta haluaa osoittaa erityisen suurta kunnioitustaan.

Tänä vuonna puheenjohtajiston merkin leveässä purppuranauhassa merkittävästä ja ansiokkaasta työstä Helsingin yliopiston ja sen opiskelijoiden hyväksi saa kansleri emeritus, lääketieteen ja kirurgian tohtori Kari Raivio. Raivio on pitkän linjan yliopistomies ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Ylioppilaskunta arvostaa tavattomasti hänen rohkeuttaan ja omistautuvaa innostustaan, vaikka ylioppilaskuntatoimijat ovatkin joskus saaneet harmaita hiuksia hänen lennokkaista avauksistaan korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. Tämä väsymätön eläkeläinen on ylioppilaskunnalle loistava sparraaja ja väittelykumppani.

Ylioppilaskunnan kunniamerkki leveässä sinisessä nauhassa myönnetään vuosittain henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet ylioppilaskunnan pyrkimyksiä tai joille ylioppilaskunta haluaa osoittaa kunnioitusta. Tänä vuonna kunniamerkin leveässä sinisessä nauhassa saavat yhteyspäällikkö Hellevi Majander ja elinkeinojohtaja Eero Holstila.

Yhteyspäällikkö Hellevi Majander oli vuosikaudet yliopiston YVV-asioiden kantavia voimia, jolle erityisesti yliopiston ja kaupungin yhteistyö oli sydämenasia. Itsestään melua nostamatta hän piti aina huolen siitä, että opiskelijat otetaan mukaan keskusteluihin ja kuunteli palautetta. Hän jos kuka ymmärsi, että yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus on myös opiskelijoiden asia, ja jakoi ylioppilaskunnan kanssa samankaltaisen laaja-alaisen käsityksen aiheesta.

Myös elinkeinojohtaja Eero Holstila muistetaan äärimmäisen lämminhenkisestä suhtautumisestaan ylioppilaskuntaan ja opiskelijoihin. Holstila teki pitkän uran Helsingin kaupungin kehittämisen parissa eri tehtävissä. Kaupungin elinkeinojohtajana hän oli aina rakentava, laaja-alainen ja eri tahot huomioiva. Viime vuosina ennen eläkkeelle jäämistään hän teki tiivistä yhteistyötä ylioppilaskunnan kanssa monissa kysymyksissä ja kantoi vastuuta esimerkiksi opiskelijoiden hätämajoituksen järjestämisestä ylioppilaskunnan, yliopiston ja kaupungin yhteistyönä.

Ylioppilaskunnan merkkiohjesäännön 4 § mukaan ylioppilaskunnan standaari voidaan myöntää harkinnan mukaan yhteisölle, joka on edistänyt ylioppilaskunnan pyrkimyksiä.

Ylioppilaskunnan standaari merkittävästä ja ansiokkaasta työstä kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien ihmisarvon puolesta luovutetaan Kirkon Ulkomaanavulle. Vuonna 1947 perustettu kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun järjestö, toimii yli 30 maassa työskennellen heikoimmassa asemassa olevien kanssa heidän uskonnostaan, etnisestä alkuperästään, poliittisesta vakaumuksestaan tai sukupuolestaan riippumatta. Järjestö on paikalla aina siellä, missä hätä on suurin ja olosuhteet vaikeimmat, ei siellä missä salamavalot räpsyvät eniten. Tänä vuonna se on sitkeästi pitänyt esillä Itä-Afrikan nälkäkatastrofia ja välittänyt jo liki miljoona euroa kuivuuden uhrien auttamiseen. HYY on pyytänyt juhlavieraita vuosijuhlalahjojen asemesta osoittamaan mahdolliset muistamiset Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.

Ansiomerkin kapeassa sinisessä nauhassa merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi saavat, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Maaria Haikarainen, maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas Minni Tapola, filosofian maisteri Mirja Komulainen, valtiotieteiden maisteri Reima Launonen ja luonnontieteiden kandidaatti Petrus Repo.

Ansiomerkki pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hyväksi myönnetään toimitusjohtaja, valtiotieteiden maisteri Arja Kososelle, kassa Ulla Pohjois-Koivistolle ja kassa Kirsi Heikkilälle. Kyseinen ansiomerkki myönnetään 20 vuoden palveluksesta ylioppilaskunnassa tai HYY Yhtymässä.

Vuoden 2011 Magister Bonus eli Hyvä opettaja -palkinnon saa yliopistonlehtori Matti Luukkainen tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Palkinnon perusteluissa Luukkaista kiitetään aktiivisesta ja innovatiivisesta tavasta kehittää opetusta sekä luoda ja ottaa käyttöön monipuolisia opetusmenetelmiä. Luukkaisen erityiseksi ansioksi nähtiin se, että hän on saanut ensimmäisen vuoden opiskelijat innostumaan oman alansa opinnoista. Luukkaisen toiminta on hyvä esimerkki siitä, miten panostamalla opintojen alkuvaiheen opetukseen ja ohjaukseen voidaan auttaa opiskelijaa löytämään oman paikkansa yliopisto- ja tiedeyhteisössä. Lisäksi raati katsoi, että uusia opettajia mentoroidessaan Luukkainen on levittänyt positiivista pedagogista asennetta ja opiskelijalähtöistä ajattelua ja näin edesauttanut hyvän opetuksen käytäntöjen leviämistä laajemmalle.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on Suomen vanhin ja suurin ylioppilaskunta. Siihen kuuluu noin 28 000 Helsingin yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

Lisätietoja:

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Maija Jäppinen, maija.jappinen@helsinki.fi, p. 050 414 7986
HYYn hallituksen puheenjohtaja Leena Pihlajamäki, leena.pihlajamaki@hyy.fi, p. 050 543 9610