Media & arkisto

HYY jakoi tukea innovatiiviseen oppimiseen

21.05.2012

HYY myönsi tänä vuonna tukea 16 uudelle opiskelijoiden organisoimalle opiskeluprojektille. Innovatiivisten oppimismuotojen tukea jaettiin projekteille, jotka kehittivät esimerkiksi opetusmetodeja, sovelsivat teoriaa käytäntöön tai edistivät opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Huomiota kiinnitettiin erityisesti projektien järjestäjien oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen.


Tukea jaettiin tänä vuonna yhteensä 5000 euroa. Tukisumma oli tällä kertaa kaksinkertainen aiempaan verrattuna. Hakemuksia tuli yhteensä 24 kappaletta ja tukea päätettiin myöntää 16 hankkeelle. Myös hakemusten määrä oli kasvanut viime vuodesta.


Tukea myönnettiin tänä vuonna muun muassa lastentarhanopettajiksi opiskelevien nukketeatterikoulutukseen, humanistien työelämäluentosarjaan sekä sosiaalipsykologian opiskelijoiden vihaterapiapäivään. Tukea saivat myös muun muassa latinalaisen Amerikan tutkimuksen opiskelijoiden opintopiiri, joka hyödyntää kuvallisia työskentelymenetelmiä, sekä aivoriihi, joka pyrkii oikeustieteen ja kehitysmaatutkimuksen vahvuuksien yhdistämiseen.

Tukea myönnettiin seuraaville hankkeille (hakija ilmoitettu, mikäli kyseessä on järjestö):   
Aivomalli, 310€
Kaiken maailman myyttiset hahmot -opintopiiri, Macondo Latinalaisen Amerikan tutkimuksen ainejärjestö, 500€
Kesäopintojen tukeminen, Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry, 150€
Klinikkailta, HLKS, 250€
Kokeellisten tutkimusmenetelmien tutustumispaja, 400 €
Mannermaisen estetiikan lukupiiri, Aistimus ry, 200€
Mannermaisen filosofian lukuseminaari, 200€
Nukketeatterikoulutus, EBE ry, 500€
Oikeus vs. oikeudenmukaisuus – poikkitiet. aivoriihi, Keho ry, 500 €
Statuksen Anger Management Day, Status ry, 230€
Thain kieli tutuksi, 300€
Tutustu tutkimukseen! - valokeilassa valtio-oppi, VOO ry, 325€
Valokuvaus ja taitto, Tekstiilarit Ry, 300€
Visuaalinen lehtisuunnittelu, Kannunvalajat ry, 250€
Yhteishumanistinen työelämäluentosarja, Humanisticum ry, 385€
Älä droppaa –projekti, TKO-äly ry, 200€