Media & arkisto

HYY ja WSC-verkosto: Helsinki tarvitsee ehdotettua enemmän uusia opiskelija-asuntoja

10.02.2016

HYY lausui tänään osana World Student Capial -verkostoa (WSC) Helsingin kaupunginhallitukselle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2016 (AM-ohjelma). Luonnoksessa opiskelija- ja nuorisoasuntotavoite on sama kuin edellisessä ohjelmassa, eli 300 asuntoa vuodessa. WSC-verkosto muistuttaa lausunnossaan, että opiskelija-asuntojen riittävällä tarjonnalla on tutkitusti suuri merkitys Helsingin houkuttelevuudelle opiskelukaupunkina muualta Suomesta ja ulkomailta tulevien opiskelijoiden silmissä. Verkosto vaatiikin, että pelkästään opiskelija-asunnoille asetetaan vähintään 300 asunnon vuosituotantotavoite ja määritellään nuorisoasunnoille oma, tarpeeseen perustuva tuotantotavoite. Lisäksi verkosto esittää, että opiskelija-asuntojen autopaikkanormia lievennetään huomattavasti. Kohtuullinen normi olisi 1 autopaikka 1 000 kerrosneliömetriä kohden.

Lue koko lausunto.