Media & arkisto

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle

15.02.2019

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle

HYY Yhtymä on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, jonka päätoimialat ovat kiinteistö- ja finanssisijoitukset sekä majoitus- ja ravintolatoiminta. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä sijainneilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa. Vuonna 2018 Yhtymän liikevaihto oli 33,5 milj. ja henkilöstöä vuoden lopussa oli 159.

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle. HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajaksi hakevalla tulee olla vankkaa kokemusta HYY Yhtymän omistajahallinnosta ja näkemystä liiketoiminnan kehittämisestä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii kykyä rakentavaan haastamiseen, vuorovaikutteiseen johtajuuteen ja eteenpäin vievään dialogiin operatiivisen johdon kanssa. HYY Yhtymän tavoitteiden saavuttamiseksi hakijalla on oltava näkemystä yritysvastuusta ja Yhtymän roolista kaupungissa.

HYY Yhtymässä omistajana toimivat opiskelijat ja siksi hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan kykyä yhteistyöhön opiskelijaomistajan kanssa ja ymmärrystä ylioppilaskunnan toiminnasta. Katsomme erityiseksi eduksi kokemuksen yritystoiminnasta ylioppilaskunnan ulkopuolelta.

Työskentely on osin hyvin itsenäistä ja vaatii kohtuullista ajallista panostusta. Tehtävästä maksetaan palkkio. Hallituksen johtamisen lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. yhtymähallituksen valiokuntien puheenjohtaminen ja käsiteltävien asioiden esittely yhtiökokoukselle.

HYY Yhtymän hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallituksena. Hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. HYY Yhtymän hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. HYY Yhtymästä saa lisätietoa osoitteesta yhtyma.hyy.fi.

Toimikausi HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävissä on 4/2019 - 3/2020. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee olla nykyinen tai entinen ylioppilaskunnan jäsen. HYYn hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Mannerheimintie 5 A, 2. kerros, 00100 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 25.2. 23.59. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään perjantaina 8.3.2019 ylioppilaskunnan tiloissa (Mannerheimintie 5 A, 2. kerros). Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan asiasta maanantaina 4.3.2019.

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Hakemukset käsitellään anonyymisti.

Lisätiedot:

Claes Bergh, Yhtymävastaava HYYn hallituksen jäsen
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327