Media & arkisto

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle

05.06.2015

HYY Yhtymä on vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, joka toimii kiinteistö-, ravintola-, majoitus- ja kustannusalalla.

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle. HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajaksi hakevalla tulee olla vankkaa kokemusta HYY Yhtymän omistajahallinnosta ja näkemystä liiketoiminnan kehittämisestä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii kykyä johtajuuteen, vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä omistajan että yhtymäjohdon kanssa sekä ymmärrystä opiskelijuudesta. Työskentely on osin hyvin itsenäistä ja vaatii kohtuullista ajallista panostusta. Tehtävästä maksetaan palkkio.

Hallituksen puheenjohtajan rooli on erityisen vastuullinen juuri tapahtuneen toimitusjohtajan vaihdoksen myötä.

Hallituksen kokousten puheenjohtamisen lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. tytäryhtiöiden hallitusten kokousten seuranta, yhtymähallituksen valiokuntien puheenjohtaminen ja käsiteltävien asioiden esittely yhtiökokoukselle. Katsomme eduksi kokemuksen ylioppilaskunnassa toimimisesta ja yritystoiminnasta ylioppilaskunnan ulkopuolelta.

HYY Yhtymän hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallituksena, joka konsernihallituksena ohjaa ja valvoo myös tytäryhtiöidensä hallitusten toimintaa. Hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. HYY Yhtymästä saa lisätietoa osoitteesta yhtyma.hyy.fi

Toimikausi HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävissä on 8/2015-3/2016. HYYn hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Mannerheimintie 5 A, 2. kerros, 00100 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 12.6. klo 12. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka pidetään alustavasti 15.6. tai 16.6. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan asiasta viimeistään 13.6.

Lisätiedot:
Mari Kyllönen (mari.kyllonen@hyy.fi)
HYYn hallituksen puheenjohtaja 2015