Media & arkisto

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle

06.02.2015

HYY Yhtymä on vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, joka toimii kiinteistö-, ravintola-, majoitus- ja kustannusalalla.

HYY Yhtymän hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallituksena, joka konsernihallituksena ohjaa ja valvoo myös tytäryhtiöidensä hallitusten toimintaa. Hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. HYY Yhtymän liikevaihto on noin 34 milj. € ja varallisuus markkina-arvoin lähes 200 M€. HYY Yhtymän omistaa kokonaisuudessaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta (HYY).

HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajaksi hakevalla tulee olla vankkaa kokemusta HYY Yhtymän omistajahallinnosta ja näkemystä liiketoiminnan kehittämisestä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii kykyä johtajuuteen, vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä omistajan että yhtymäjohdon kanssa sekä ymmärrystä opiskelijuudesta. Työskentely on osin hyvin itsenäistä ja vaatii kohtuullista ajallista panostusta. Tehtävästä maksetaan palkkio. Hallituksen kokousten puheenjohtamisen lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. tytäryhtiöiden hallitusten kokousten seuranta, yhtymähallituksen valiokuntien puheenjohtaminen ja käsiteltävien asioiden esittely yhtiökokoukselle. Katsomme eduksi kokemuksen ylioppilaskunnassa toimimisesta ja yritystoiminnasta ylioppilaskunnan ulkopuolelta.

Toimikausi HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävissä on 4/2015-3/2016. HYYn hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Mannerheimintie 5 A, 2. kerros, 00100 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 19.2. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka pidetään alustavasti 23.2. tai 24.2. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan asiasta viimeistään 20.2.

Lisätiedot:

Pilvi Nummelin
HYYn hallituksen varapuheenjohtaja 2015

pilvi.nummelin[at]hyy.fi