Media & arkisto

HYY etsii opiskelijaedustajia opintotukilautakuntaan

21.03.2014

Helsingin yliopistossa toimii opintotukilautakunta, jonka tehtävänä on mm. seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti tai Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä. Opintotukilautakunta käsittelee mm. opintotuen myöntämistä ja enimmäisajan pidentämistä koskevia hakemuksia. Lautakunta kokoontuu noin kerran kuussa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus nimeää opintotukilautakuntaan kolme opiskelijajäsentä ja heille varajäsenet ajalle 1.5.2014–30.4.2016.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 7.4.2014 kello 17.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja antaa HYYn asiantuntija Katja Långvik, katja.langvik@hyy.fi, puh. 050 543 9608.