Media & arkisto

HYY etsii opiskelijaedustajaa opintotukilautakuntaan

26.04.2013

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus etsii opintotukilautakuntaan opiskelijaedustajaa kuluvan kauden loppuun 30.4.2014 asti.

Opintotukilautakunta on lakisääteinen luottamusmieselin. Sen tehtävänä on
- määritellä opintojen päätoimisen harjoittamisen ja opinnoissa edistymisen yleiset arviointiperusteet sekä kesäopintojen ja muiden kuin opiskelijavaihto-ohjelmien mukaisten ulkomailla harjoitettavien opintojen riittävä laajuus,
- antaa yksittäisen opiskelijan osalta opintojen päätoimista harjoittamista ja opinnoissa edistymistä koskevia lausuntoja opintotuen maksuedellytysten tarkistamiseksi,
- antaa yksittäisen opiskelijan osalta lausuntoja siitä onko opintolainan valtiontakauksen saanut ja tutkinnon suorittanut opiskelija oikeutettu opintolainavähennykseen,
- päättää millä edellytyksillä opiskelijan tukiaikaa voidaan pidentää, kun opiskelija on jo käyttänyt tutkintoonsa myönnettävän enimmäistukiajan tukikuukaudet.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut allekirjoitetut vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan HYYn keskustoimistolle (Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki) 13.5. klo 13 mennessä. Lisätietoja antaa HYYn sosiaalipoliittinen sihteeri Katja Långvik: katja.langvik(at)hyy.fi, puh. 050 543 9608.