Media & arkisto

Hyvä opettaja – Magister Bonus -palkinto yliopistonlehtori Matti Luukkaiselle

28.11.2011

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on päättänyt myöntää vuoden 2010 Hyvä opettaja – Magister Bonus -palkinnon yliopistonlehtori Matti Luukkaiselle tietojenkäsittelytieteen laitokselta.

Palkinnon myöntämisessä huomioidaan muun muassa opettajan opiskelijamyönteisyys, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen sekä pyrkimys kehittää sekä itseään opettajana että opetusmenetelmiäänkin. Lisäksi hyvän opettajan on katsottu olevan asiantunteva, innostunut ja halukas toimimaan opiskelijoiden oppaana tiedeyhteisöön. Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös hyväksikäyttää sitä. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista näitä avoimeen dialogiin.

Luukkaista kiitetään aktiivisesta ja innovatiivisesta tavasta kehittää opetusta sekä luoda ja ottaa käyttöön monipuolisia opetusmenetelmiä. Erityisenä ansiona palkintoraati piti sitä, että Luukkainen on saanut ensimmäisen vuoden opiskelijat innostumaan oman alansa opinnoista. Luukkaisen toiminta on hyvä esimerkki siitä, miten panostamalla opintojen alkuvaiheen opetukseen ja ohjaukseen voidaan auttaa opiskelijaa löytämään oman paikkansa yliopisto- ja tiedeyhteisössä. Lisäksi raati katsoi, että uusia opettajia mentoroidessaan Luukkainen on levittänyt positiivista pedagogista asennetta ja opiskelijalähtöistä ajattelua ja näin edesauttanut hyvän opetuksen käytäntöjen leviämistä laajemmalle.

Palkinto luovutetaan Luukaiselle ylioppilaskunnan 143. vuosijuhlassa lauantaina 26.11.2011. Palkintoa on jaettu vuodesta 1997 lähtien ja se jaetaan nyt viidennentoista kerran.

Helsingissä 26.11.2011
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Leena Pihlajamäki, hallituksen puheenjohtaja
Katariina Styrman, pääsihteeri

Lisätietoja:
Aaro Häkkinen, HYYn hallituksen jäsen, 050 325 9175, aaro.hakkinen@hyy.fi