Media & arkisto

Hyvä opettaja – Magister bonus

05.10.2016

HYYn Hyvä opettaja – Magister bonus -palkinto jaetaan joka syksy opettajalle, joka on työssään osoittanut taitoa ja kiinnostusta sekä opettamiseen että opetettaviinsa. Palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai järjestö. Vuoden 2016 palkintoa jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten ehdokkaat kannustavat opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja oman osaamisen kasvattamiseen.

Palkinnon kriteereitä ovat:

Opiskelijamyönteisyys

Opiskelijamyönteisyys on asenteen lisäksi halua parantaa yhteistä hyvinvointia yhteisöllisyyden tunnetta. Opiskelijoiden arvostaminen näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.

Asiantuntevuus

Asiantuntevuus ilmenee kykynä tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja välittää innon myös opiskelijoilleen. Asiantunteva opettaja on myös opiskelijoidensa luotettava opas tiedeyhteisöön.

Aktiivinen asenne kehittämiseen

Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän suhtautuu myönteisesti opetuksen kehittämiseen uusien opetusteknologiasovellusten avulla ja hyödyntää opetuksessa sähköisiä järjestelmiä ja tietotekniikaa. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta laitoksellaan ja yliopistolla.

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös käyttää sitä aktiivisesti opetuksensa kehittämiseen. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista heitä avoimeen dialogiin.

Ehdotukset Magister Bonus-palkinnon saajaksi tulee tehdä e-lomakkeella 25.10.2016 klo 12.00 mennessä.

E-lomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/72856/lomake.html

Perusteluissa tulee käyttää esimerkkejä siitä, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää asetetut kriteerit. Hakemukseen voi liittää mukaan myös ehdokkaalle myönnetyt aiemmat tunnustukset, ehdokkuudet ja palkinnot sekä ehdokkaan yliopistoportfolion, jos hänellä on sellainen. Tiedot voi ladata liitetiedostoina lomakkeen oheen.
 
Lisäksi hakemukseen voi liittää opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten kommentteja tai muita soveltuvia näytteitä ehdokkaan ansioista. Palkinnon saajan valitsee Magister Bonus -raati.

Edellisten vuosien Magister Bonus -palkinnonsaajat: http://hyy.helsinki.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki/hyy-tukee-oppimis...

Lisätiedot: hallituksen jäsen Maria Loima, 050 576 5073, maria.loima@helsinki.fi