Media & arkisto

Helsinki on myös opiskelijoiden koti – tervetuloa opiskelijoiden kunnallisvaalitempaukseen torstaina 27.9. klo 12-14

26.09.2012

Pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöt järjestävät torstaina 27.9. yhteisen kunnallisvaalitempauksen teemalla Opiskelijan koti. Torstaina klo 12-14 Ylioppilasaukiolla (Vanhan ylioppilastalon vieressä) järjestettävällä tempauksellaan opiskelijajärjestöt haluavat muistuttaa opiskelijoiden roolista pääkaupunkiseudulla ja esitellä kunnallisvaaliteemojaan. Samaan aikaan Valtiotieteellisen tiedekunnan pihalla (os. Unioninkatu 37) on mahdollisuus tutustua STX Finlandin ja HERAn (Helsinki Education and Research) opiskelija-asuntokonttiin, jossa vietetään tupaantuliaisia klo 12-14.

Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita teltalle tapaamaan opiskelijajärjestöjen edustajia sekä ehdokkaita ja puhumaan vaaleista. Samalla voi paitsi tutustua HYYn aloitteisiin, myös kertoa, mihin muihin asioihin HYYn ja muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien pitäisi pyrkiä vaikuttamaan Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Valtiotieteellisen tiedekunnan pihalla voi vierailla opiskelija-asunnoksi sisustetun kontin tupaantuliaisissa, joissa on paikalla myös HYYn hallituksen jäseniä. Konttiin muuttaa torstaina asumaan HYYn jäsen Jussi Nuortimo. Elämää kontissa voi seurata Kontti-Jussi-Facebook-sivulla.

”Helsinki on paitsi Suomen pääkaupunki ja kulttuurin, politiikan ja elinkeinoelämän päänäyttämö, myös Suomen suurin opiskelijakaupunki. Opiskelijat haluavat olla aktiivisesti mukana tekemässä Helsingin seudusta yhä parempaa asuinpaikkaa kaikille sen asukkaille”, muistuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallituksen jäsen Hanna Hannus.

Helsingin asukkaista joka kymmenes on korkeakouluopiskelija, opiskelijoita asuu pääkaupungissa yhteensä yli 62 000. Yhteensä pääkaupunkiseudulla asuu yli 90 000 korkeakouluopiskelijaa.

Pääkaupunkiseudun opiskelijoille tärkeitä teemoja syksyn 2012 kunnallisvaaleissa ovat muun muassa asunnot ja kaupungissa liikkuminen. Opiskelijajärjestöt kampanjoivatkin vaaleissa muun muassa vuokra-asuntojen määrän lisäämisen ja sujuvamman joukkoliikenteen sekä parempien pyöräilyreittien puolesta.

”Helppo liikkuminen, hyvä asuntotarjonta ja kattava terveydenhuolto tekevät hyvän opiskelijakaupungin, jossa opiskelijat haluavat pysyä vielä valmistuttuaankin. Ei siis kannata jättää opiskelijoiden mielipiteitä kuulematta”, muistuttaa HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn puheenjohtaja Toni Asikainen.

Päivän tempaus on osa valtakunnallista Opiskelijan koti -tempausta, joka kerää ylioppilas- ja opiskelijakunnat SYL:n ja SAMOK:n yhteisen kampanjan alle. Opiskelijan koti -kampanja haluaa muistuttaa siitä, että kunta on jokaisen siellä asuvan opiskelijan koti. Korkeakouluopiskelijat muodostavat merkittävän osan monien kuntien asukkaista ja ovat myös aktiivisia äänestäjiä. Kuntien tulee kantaa vastuu opiskelijoistaan!

HYYn kunnallisvaaliteemoista voi lukea HYYn kunnallisvaalisivuilta.
Lisätietoja: HYYn hallituksen jäsen Hanna Hannus, 050 576 5073, hanna.hannus(at)hyy.fi

Tapahtumassa mukana ovat seuraavat ylioppilas- ja opiskelijakunnat:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
Lisätietoja: AYY:n hallituksen puheenjohtaja Voitto Kangas, 045 631 7689, voitto.kangas@ayy.fi

Arcada Studerandekår - ASK
Lisätietoja: ASKin hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Henrik Nyholm, 045 327 4229, sopo@asken.fi

HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA
Lisätietoja: HELGAn hallituksen puheenjohtaja Toni Asikainen, 045 136 8093, toni.asikainen@helga.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
HYYn kunnallisvaaliteemat löytyvät osoitteesta www.hyy.fi/kaupunki.
Lisätietoja: HYYn hallituksen jäsen Hanna Hannus, 050 576 5073, hanna.hannus@hyy.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA
Lisätietoja: METKAn hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Nenonen, 050 355 5516, aleksi.nenonen@metkaweb.fi

Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta (SAY)
Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Niilo Tarnanen, 040 7104 297,  say-pj@siba.fi