Media & arkisto

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa 598 ehdokasta

28.09.2018

MEDIATIEDOTE:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin on asettunut ehdolle 598 ehdokasta. Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 ehdokasmäärä oli 597. 

Ehdokkaita eniten vaaleihin asetti ainejärjestötaustainen HELP, joka asetti vaaleihin 120 yhteensä ehdokasta. HELP koostuu eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, lääketieteen ja oikeustieteen opiskelijoista. Kahdeksan eri tiedekunnan ainejärjestöaktiiveista muodostuva HYAL – Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset asetti vaaleihin 103 ehdokasta, ylioppilaskunnan osakunta-aktiivien Osakuntalainen vaalirengas 93 ehdokasta.

Merkittävästi ehdokasmääräänsä kasvatti ruotsinkielisten osakuntien ja ainejärjestöjen sateenvarjo-organisaatio SNÄf Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f., joka sai täyden 60 ehdokkaan listan.

Vaaleihin ehdokkaita asetti 11 ryhmää, joista osa tulee toimimaan edustajistossa useampana erillisenä ryhmänä. Osa ryhmistä on ainejärjestötaustaisia ryhmiä, osa sitoutumattomia osakuntalaisia vaalirenkaita ja osa yleispoliittisia vaaliliittoja.

Ehdokkaita asetti HYYn vaaleihin uutena poliittisena vaalirenkaana Sinisten ja Kristillisdemokraattien muodostama Vapauden puolesta, jolla ehdokkaita on 3. Muita poliittisia ryhmittymiä vaaleissa ovat Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY ry 26:lla ehdokkaalla ja Maailmanpyörä -vaalirenkaan muodostavien HYYn vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki University Greens ja Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independent Left lista 114:lla ehdokkaalla. HYYn Vihreillä ehdolla on 54 ehdokasta ja Sitoutumattomalla vasemmistolla 60 ehdokasta. 

Vaaliliitto Edistykselliset, joka koostuu Kokoomuksen opiskelijoista ja Keskustaopiskelijoiden Keskeiset -listasta, asetti 66 ehdokasta. Kokoomuksen opiskelijoilla on 57 ehdokasta, Keskeisillä on 9. Muita vaaliliittoja ovat Perussuomalaisten vaaliliitto 7:lla ehdokkaallaan, Piraatit 4:lla ehdokkaallaan sekä Liberaalinen vaaliliitto 2:lla ehdokkaallaan.

HYYn edustajistovaalit järjestetään sähköisenä 31.10.–2.11. ja 5.11.-7.11.2018. Edustajistovaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, 60-henkinen edustajisto. Äänioikeutettuja ovat HYYn jäsenet eli noin 27 000 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa HYYssä, ja päättää muun muassa ylioppilaskunnan miljoonien eurojen talousarviosta, suurista linjoista liittyen ylioppilaskunnan piirissä oleviin järjestöihin, yliopistoon ja yhteiskuntaan, sekä omistamamme yrityskonsernin, HYY Yhtymän, liiketoimintojen suunnasta. Lisäksi edustajisto valitsee HYYn hallituksen ja puheenjohtajiston sekä Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet.

Ehdokasmäärät ryhmittäin (muutos edellisiin vaaleihin)

HELP 120 (+29)
Maailmanpyörä 114 (-3)
HYAL 103 (-1)
Osakuntalainen vaalirengas 93 (-50)
Edistykselliset 66 (+11)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar 60 (+22)
Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY ry 26 (-14)
Perussuomalainen vaaliliitto 7 (+4)
Piraatit 4 (0)
Vapauden puolesta - Siniset ja KD 3 (uusi)
Liberaalinen vaaliliitto 2 (0)
Ehdokasnumerot julkaistaan 9.10. HYYn nettisivuilla https://hyy.fi/vaalit 

Lisätietoja
Vaalikoordinaattori Silva Loikkanen
vaalit@hyy.fi
046 921 7850