Media & arkisto

Helsingin yliopiston paras kansainvälinen opettaja 2014

23.09.2014

Ylioppilaskunta palkitsee vuoden parhaan Helsingin yliopistossa vieraalla kielellä opettavan opettajan.  Oletko törmännyt säkenöivään luennoitsijaan, omistautuneeseen ohjaajaan tai muuten vain erinomaiseen opettajaan, joka opettaa muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi? Jos olet, ehdota häntä ylioppilaskunnalle.

Palkinnonsaajasta päättää HYYn hallitus. Erityisesti huomioidaan palkittavan opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus ja kyky tuoda olennaiset asiat esille, positiivinen asenne ja aloitekyky opetuksen kehittämiseen ja rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Ehdotuksia saa tehdä kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai jäsenjärjestö. Kirjallisesta ehdotuksesta tulee käydä ilmi perustelut sille, miksi ehdotettava henkilö täyttää asetetut kriteerit, ja se, kuka ehdotuksen tekee. Palkittavan henkilön tulee olla Helsingin yliopiston opetustehtävissä. Perustelut voivat sisältää esimerkkejä, mainintoja aiemmista tunnustuksista tai muita soveltuvia näytteitä.

Palkinto jaetaan rehtorin ulkomaalaisjuhlassa 11. marraskuuta. Ehdotukset tulee tehdä 3. marraskuuta mennessä.
Ehdotusten perusteluineen tulee olla HYYssä maanantaina 3.11.2014 klo 12.00 mennessä osoitteessa HYY/Hallitus, Mannerheimintie 5 A, 2. krs, 00100 HELSINKI tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi. Parhaan ulkomaisen opettajan palkintoon soveltuvat Magister Bonus –palkinnon kriteerit ja ehdotusohjeet, joista voi lukea lisää täällä.

Lisätiedot: Hallituksen jäsen Toivo Laitinen, p. 050 5950 329 , toivo.laitinen(at)hyy.f