Media & arkisto

Helsingin yliopiston johto ja opiskelijat: opintotukileikkaukset vaikeuttavat ja hidastavat opintoja

09.03.2016

KANNANOTTO 9.3.2016

Helsingin yliopiston opiskelijat, kansleri Thomas Wilhelmsson ja opetuksesta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen varoittavat hallitusta opiskelijoiden toimeentulon leikkaamisen seurauksista. Opintorahan pienentäminen ja opintolainan osuuden kasvattaminen kannustavat opiskelijoita tekemään entistä enemmän töitä opiskelun ohella, ei valmistumaan tavoiteajassa. Hallituksen tavoitteiden vastaisesti opintotuen leikkaaminen pidentää opintoaikoja ja estää opiskelijoita keskittymästä opintoihinsa täysipainoisesti.

– Opintotuen ensisijainen tarkoitus on kannustaa opiskeluun. Turvaamalla opintojen aikainen toimeentulo varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus opiskella taustasta ja varallisuudesta riippumatta, muistuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Susanna Jokimies.

Yliopistojen rahoitukseen kohdistuneilla leikkauksillaan Suomen hallitus on jo osoittanut välinpitämättömyytensä pitkäjänteisen tieteen tekemisen ja laadukkaan yliopisto-opiskelun edellytyksistä.

Koulutusleikkaukset vaikuttavat väistämättä opetuksen määrään ja laatuun, mutta erityisesti ne kohdistuvat tuki- ja hallintopalveluihin, joita tarvitaan varmistamaan opiskelijoiden sujuvat opintopolut ja valmistuminen. Uusien opiskelijoiden vastaanotto, työelämäneuvonta, kirjastopalvelut tai edes opintosuoritusten kirjaaminen eivät tapahdu itsestään, vaan niistä huolehtiminen edellyttää osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä.

– Yhteiskunnalle on hyvä investointi mahdollistaa täysipainoinen ja määrätietoinen opiskelu ilman taloudellista pakkoa työssäkäyntiin lukukausien aikana. Opintojen ei tulisi joutua joustamaan työssäkäynnin ehdoilla – siitä kärsivät sekä opiskelijat että opettajat, sanoo Helsingin yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen.

Sekä koulutusleikkaukset että opintotukeen kohdistuvat säästöt osuvat erityisesti Helsingin yliopistoon ja pääkaupunkiseudulla asuvien opiskelijoiden elämään.

Joka kolmas uusimaalainen opintorahaa ja asumislisää saava opiskelija käyttää jo nyt molemmat – ja enemmänkin – maan korkeimpiin vuokriin. Toimeentulovaikeudet ovat joka kymmenennelle Helsingin yliopiston opiskelijalle tärkein syy opintojen hidastumiseen.

Opiskelija-asuntoja riittää vain noin joka neljännelle korkeakouluopiskelijalle. Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoasin opiskelija-asuntojen käyttöaste on 99 prosenttia; asuntoa jonottaa jatkuvasti yli 3000 opiskelijaa.

– Kun monilla aloilla työllistyminen on epävarmaa ja kun yksinkertaisenkin asunnon hankkiminen edellyttää usein merkittävää velkaantumista, pelko opiskella velaksi on hyvin ymmärrettävä. Olen vakuuttunut siitä, että opintotuen heikentäminen on omiaan pidentämään valmistumisaikoja, toteaa Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson.

Jos opintotuen määrää pienenee nykyisestä, yhä harvemmalla on varaa opiskella täysipainoisesti. Jää kaksi vaihtoehtoa: käydä töissä tai velkaantua maisterin tutkinnosta yli 20 000 euroa.

Kaikilla on oltava varallisuuteen katsomatta taloudelliset edellytykset ja rauha opiskella täysipainoisesti ja valmistua ajallaan. Siksi opiskelijoiden riittävä toimeentulo on turvattava ja opintotuen leikkauksista luovuttava.

Susanna Jokimies, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopiston kansleri
Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopiston vararehtori

Lisätietoja:

Susanna Jokimies, HYYn hallituksen puheenjohtaja
puh. 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi