Media & arkisto

Helsingin yliopisto petrasi kandipalautteessa

26.03.2014

Valtakunnallisen kandipalautteen kevään 2014 kierros oli käynnissä suurimman osan maaliskuuta. Kysely lähetettiin vastavalmistuneille kandidaateille kaikista Suomen yliopistoista. Vastausten tulosten perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa yliopistoille yhteensä 50 miljoonan euron rahasumman. Jo ensimmäiset tulokset ovat aiheuttaneet yliopistolla merkittäviä toiminnanmuutoksia!

Tuoreimman kyselykierroksen tulosten analysoinnissa kestää vielä jonkin aikaa. Jo nyt on kuitenkin tiedossa, rahoituksen kannalta tärkeä vastausprosentti saatiin nostettua 36%:sta 53,2%:iin! Sekä yliopisto että ylioppilaskunta haluaa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita ja kaikkia asian tiedotuksen kanssa auttaneita!