Media & arkisto

Hanna Kuusi sai Hyvä opettaja – Magister Bonus –palkinnon

28.11.2013

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta palkitsi vuosijuhlassaan 26.11. yhteiskuntahistorian lehtori ja talous- ja sosiaalihistorian dosentti Hanna Kuusen Hyvä Opettaja – Magister  Bonus –palkinnollaan. HYY jakaa palkinnon vuosittain vuosijuhlassaan. Palkittavaa saavat ehdottaa kaikki yliopiston opiskelijat ja sen hakukriteereistä ja saajasta päättää HYYn hallitus.

Hanna Kuusen palkitsemista perusteltiin sillä, että hän on aidosti kiinnostunut paitsi omasta alastaan, myös opettamisesta. Opettajana Kuusi käyttää monenlaisia pedagogisia menetelmiä ja korostaa opiskelijalähtöistä syväoppimista. Hän huomioi opetuksessaan niin oman tieteenalan linkityksen laajempaan yhteiskunnalliseen kehykseen kuin opiskelijoiden erilaiset urasuunnitelmatkin. Kuusi myös kertoo opiskelijoille aktiivisesti poikkitieteellisyyden tuomista mahdollisuuksista ja sopivista sivuaineista sekä kannustaa monitieteisyyteen.

Kuusen palkitsemista ehdottaneet opiskelijat kehuivat häntä kannustavaksi, lämpimäksi ja keskustelevaksi. Opiskelijoiden mukaan Kuusi pyrkii tutustumaan opiskelijoihinsa myös luentosalin ulkopuolella ja on läsnä muun muassa ainejärjestöjen tapahtumissa. Hän myös kehittää jatkuvasti kurssejaan opiskelijoilta saamansa palautteen perusteella. Opiskelijat kokevatkin Kuusen helposti lähestyttäväksi myös silloin, kun opiskelijat haluavat antaa hänelle palautetta.

HYY jakaa Magister Bonus –palkinnon nyt seitsemännentoista kerran.
- Tässä eivät paina tutkimukselliset ansiot tai tittelit, vaan se, kuinka opettaja on läsnä opiskelijoille ja pystyy auttamaan heitä oppimaan. Hyvä opettajahan ei ole pelkästään alansa asiantuntija – vaikka sekin toki on tärkeää – vaan innostaja ja tukija. Palkitut ovat yleensä arvostaneet juuri sitä, että palkinto tulee opiskelijoilta, kertoo HYYn hallituksen jäsen Pirre Seppänen.

Lisätietoa:
HYYn hallituksen jäsen Pirre Seppänen, 050 5439611, pirre.seppanen(at)hyy.fi