Media & arkisto

Haku ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän talouspaikoille

15.02.2019

Haku ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän talouspaikoille

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita HYY Yhtymän sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Hallituksen jäsenet toimivat HYYn jäsenten edustajina yrityksen hallinnossa.

Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat henkilön sitoutuminen tehtävään ja kokemus HYY Yhtymän toiminnasta. Edellytämme valmiutta paneutua tehtävään ja rohkeutta toimia aktiivisesti hallituksessa. HYY Yhtymän hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Talouspaikoille hakeville järjestetään koulutusta 26.2., johon osallistuminen katsotaan eduksi erityisesti, mikäli ei aiemmin ole toiminut HYYn tai HYY Yhtymän talouspaikoilla. Hallitusten toimikausi on 1.4.2019 – 31.3.2020.

HYY Yhtymä järjestää talouspaikoille valittaville kevään 2019 Business Schoolin koko päivän kestävänä koulutuksena 2.4.2019. Valittavien toivotaan voivan osallistua koulutukseen.

Haettavat tehtävät:

HYY Yhtymän hallitus

HYY Yhtymä on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, joka toimii kiinteistö-, ravintola-, majoitus- ja sijoitusalalla. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä alueilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa.

HYY Yhtymän hallitus toimii Yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin hallituksena. Hallitus muun muassa valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. Vuonna 2018 Yhtymän liikevaihto oli 33,5 milj. ja henkilöstöä vuoden lopussa oli 159. HYY Yhtymästä saa lisätietoa osoitteesta yhtyma.hyy.fi.

Haku HYY Yhtymän hallituksen jäseneksi (5 opiskelijajäsentä):

Ennakkotehtävät:

  1. Tee SWOT-analyysi HYY Yhtymän Lyyra-hankkeesta ja pohdi miten HYY Yhtymän hallituksen pitäisi ottaa analyysisi johtopäätökset huomioon toiminnassaan. (1 sivu)
  2. Ylioppilaskunnan tavoitteena on olla jäsenmaksuton vuoteen 2025 mennessä. Mitä tämä merkitsee Yhtymän toiminnalle? (1 sivu)
  3. Mikä on mielestäsi sopiva omavaraisuusaste HYY Yhtymälle? Perustele vastauksesi. (0,5 sivua)


Hakuohjeet Yhtymän Hallitukseen:

HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät, vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtaja. Hakemuksen ja ansioluettelon pituus max. 2 sivua.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään tiistaina 5.3. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee kaikki hakupaperit anonyymisti.

 

Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Ylioppilaslehti on maailman vanhimpiin ja laajalevikkisimpiin lukeutuva opiskelijalehti. Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen. Yhtiön liikevaihto on noin 0,7 milj. €. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi.

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi:

Ennakkotehtävät puheenjohtajalle:

  1. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolin suhteessa sekä hallitukseen, toimitukseen että omistajaan? (1 sivu)
  2. Miksi ja miten Ylioppilaslehden pitäisi laajentua koko Suomen laajuiseksi? (1 sivu)

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäseneksi (3-7 opiskelijajäsentä):

·         Ennakkotehtävä hallituksen jäsenelle:

  1. Miksi ja miten Ylioppilaslehden pitäisi laajentua koko Suomen laajuiseksi? (1 sivu)

 

HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtaja. Hakemuksen pituus max. 1 sivu. Puheenjohtajahakijalta odotetaan tämän lisäksi max. 1 sivun mittaista ansioluetteloa. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 5.3. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee kaikki hakupaperit anonyymisti.

---

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. HYY Yhtymän hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia samaan aikaan HYY Yhtymän hallituksen jäsenenä. Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

 

Lisätietoja:

Claes Bergh, Yhtymävastaava HYYn hallituksen jäsen
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327