Media & arkisto

Haku Ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän talouspaikoille

14.02.2018

HAKU YLIOPPILASKUNNAN JA HYY YHTYMÄN TALOUSPAIKOILLE

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita HYY Yhtymän sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Hallituksen jäsenet toimivat HYYn jäsenten edustajina yrityksen hallinnossa. Valinnat tehdään edustajistoryhmien suosittelemien henkilöiden joukosta. Edustajistoryhmät voivat suositella haluamaansa määrää henkilöitä. Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat henkilön sitoutuminen tehtävään ja kokemus HYY Yhtymän toiminnasta tai Yhtymän toimialoilta, kuten kiinteistö-, ravintola- ja sijoitusalalta. HYY Yhtymän hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Talouspaikoille hakeville järjestetään koulutusta 12.2 klo 14-16 Uuden ylioppilastalon Wilhelmsson-salissa (Mannerhemintie 5 A, 5. krs.), johon osallistuminen katsotaan eduksi erityisesti, mikäli ei aiemmin ole toiminut HYYn tai HYY Yhtymän talouspaikoilla. Ilmoittautumiset koulutukseen 11.2 mennessä osoitteeseen amanda.pasanen@hyy.fi. Hallitusten toimikausi on 1.4.2018 – 31.3.2019.

 

Haettavat tehtävät:

HYY Yhtymän hallitus toimii Yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin hallituksena. Hallitus muun muassa valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. HYY Yhtymän liikevaihto on noin 30 milj. €.

 

Haku HYY Yhtymän hallituksen jäseneksi (5 opiskelijajäsentä):

Ennakkotehtävät:

  1. ”Kerro mitä juuri sinä toisit HYY Yhtymän hallitukseen.” (1000 merkkiä ilman välilyöntejä)

  2. ”Nykyisessä strategiassa linjataan, että ylioppilaskunnan on oltava jäsenmaksuton vuoteen 2025 mennessä. Arvioi tavoitetta Yhtymän näkökulmasta ja visioi tiekarttaa tavoitteen saavuttamiseksi.” (1 sivu)

  3. ”Oheinen aineisto kuvaa Yhtiö Oy Ab:n liikevaihtoa vuosien 2013-2017 osalta. Kyseessä on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva kiinteistöalan yritys, jonka liikevaihto on noin 30 milj. €. Yhtiö Oy Ab:n omistamat kiinteistöt ovat pääasiassa vuokrattavia liiketiloja. Analysoi Yhtiö Oy Ab:n tuloslaskelmaa, tasetta annetun aineiston pohjalta ja avaa, kuinka päädyit tähän analyysiin.” (1 sivu)
    Tuloslaskelman ja tulostiedotteen löydät täältä:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZrvDA-WTYbvxBqZJKkRl3S4W48XVL-lMn_hKLp2IU4/edit?usp=sharing

 

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen. Yhtiön liikevaihto on noin 0,7 milj. €.

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi:

Ennakkotehtävät puheenjohtajalle:

  1. ”Arvioi Ylioppilaslehden strategisia valintoja ja mitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa".

  2. ”Analysoi Ylioppilaslehden toimintaympäristön ja lehtikentän muutoksia seuraavan 5 vuoden aikana.".

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäseneksi (3-7 opiskelijajäsentä):

Ennakkotehtävä hallituksen jäsenelle: ” Analysoi Ylioppilaslehden toimintaympäristön ja lehtikentän muutoksia seuraavan 5 vuoden aikana.”

 

Hakuohjeet

HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät (yksipuoleinen A4-sivu/tehtävä) tulee toimittaa edustajistoryhmäsi puheenjohtajistolle. Ryhmäpuheenjohtajat toimittavat oman ryhmänsä hakijoiden ennakkotehtävät osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Lisäksi Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi hakevat lähettävät ansioluettelon.

Dokumenttien tulee olla ylioppilaskunnalla perillä tiistaina 27.2.2018 klo 23.59 mennessä, myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee ennakkotehtävät anonyymisti.

Huomioithan, että voit tulla valituksi vain toiseen hallitukseen. HYY Yhtymän hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia samaan aikaan HYY Yhtymän hallituksen jäsenenä. Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

 

Lisätietoja:

HYYn hallituksen jäsen Amanda Pasanen puh. 050 595 0327, amanda.pasanen@hyy.fi