Media & arkisto

Haku HYYn edustajaksi Suomen Ylioppilaskuntien Liiton kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun lukuvuodelle 2012–2013

02.05.2012

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, jonka jäseninä ovat Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. SYL:n hallitus muodostaa uuden Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) nykyisen KENKKUn toimikauden päättyessä elokuun lopussa. Valittavan KENKKUn toimikausi on syyskuusta elokuun loppuun. KENKKUn tehtävänä on toimia SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyökysymyksissä ja hallinnoida hankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. SYL:n käynnissä olevat kehitysyhteistyöhankkeet ovat kiertävä yhteisöryhmähanke Mongoliassa, luonnonkatastrofien seurausten ennaltaehkäisevä hanke Guatemalassa sekä valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikkojen kehittämishanke Suomessa. Lisäksi vuonna 2013 on tarkoitus aloittaa uusi lasten lukutaidon parantamiseen tähtäävää hanke Mosambikissa. Lisätietoa SYL:n kehitysyhteistyöhankkeista löytyy osoitteesta: http://kehitysyhteistyo.syl.fi

Nykyisessä KENKKUssa on yhteensä 15 jäsentä eri ylioppilaskunnista, joista 8 on ollut mukana KENKKUssa useampia vuosia. KENKKU kokoontuu kerran kuussa Helsingissä yleensä maanantaisin tai perjantaisin. Kokousten välissä asioita valmistellaan sähköpostitse. KENKKUn tehtäviin kuuluu hankehallinnossa avustaminen, kuten raportointi, hankkeiden talousseuranta ja yleinen hankkeen etenemisen seuranta. Jokainen KENKKUn jäsen kuuluu yhteen maaryhmään, jossa hän tutustuu tarkemmin yhteen SYL:n hankkeeseen ja osallistuu kyseisen hankkeen hallinnointiin. KENKKUn tehtäviin kuuluu myös kehitysyhteistyöstä tiedottaminen, kuten blogin kirjoittaminen ja ylioppilaskuntavierailut.

Toivomme että hakemuksia tulee sekä miehiltä että naisilta. Valituilta jäseniltä edellytetään jonkin verran kokemusta kehitysyhteistyöasioista. Tänä vuonna etsimme KENKKUun monitieteistä osaamista, kuten kasvatus-, maatalous- ja metsä sekä taloustieteitä opiskelevia opiskelijoita. Myös kehitysyhteisyöhankehallinnon tuntemista ja kiinnostusta tiedottamiseen arvostetaan. Tärkeintä kuitenkin on sitoutuminen vaativaan ja aikaa vievään tehtävään sekä yhteistyötaidot, innostuneisuus ja ideointikyky.

Hakijan tulee sitoutua osallistumaan aktiivisesti KENKKUn toimintaan niin kokouksissa kuin kokousten ulkopuolella tehtävään työhön, kuten SYL:n toiminnasta kertoviin ylioppilaskuntavierailuihin. Hakijan tulee sitoutua myös KENKKUssa toimimiseen etänä mahdollisen ulkomaanvaihdon, harjoittelun tai työn estäessä häntä osallistumasta jokaiseen kokoukseen. Osalla KENKKUun valittavista opiskelijoista on oltava sujuva espanjankielen taito Guatemalan hankkeen takia. Hakijaa pyydetään kuvailemaan hakemuksessaan omaa osaamistaan ja motivaatiota suhteessa edellä mainittuihin tekijöihin ja kertomaan, miten hän pyrkisi kehittämään oman ylioppilaskuntansa tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista.

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille ja kiinnostuneita pyydetään lähettämään hakemuksensa 15.5.2012 mennessä osoitteeseen ilona.kalliola(at)hyy.fi


Lisätietoja:
http://kehitysyhteistyo.syl.fi

Kehitysyhteistyön projektityöntekijä Ilona Kalliola
050 543 8450
ilona.kalliola(at)hyy.fi