Media & arkisto

Hae opiskelijajäseneksi Helsingin yliopiston hallitukseen!

08.07.2015

Helsingin yliopiston hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Se päättää yliopiston strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista, talousarviosta, johtosäännöistä, yliopiston toimintarakenteesta, yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määristä, vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä, hyväksyy yliopiston tavoitesopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä muut periaatteellisesti tärkeät sopimukset ja antaa yliopiston lausunnot periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua.

Helsingin yliopiston hallitukseen valitaan yksi opiskelijajäsen, josta päätöksen tekee Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on 7.9.2015–31.12.2015. Hallitukseen vaalikelpoinen on henkilö, jolla on oikeus suorittaa Helsingin yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto taikka erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan opinnot ja joka ilmoittautuu läsnäolevaksi ennen 15.9.2015. Yliopiston vaalijohtosäännön mukaan henkilökuntaan kuuluva ei voi hakea yliopiston hallitukseen opiskelijaedustajaksi. Vaalikelpoisuudesta säädetään tarkemmin yliopiston vaalijohtosäännön 9 §:ssä sekä ylioppilaskunnan yliopistohallinnon opiskelijaedustajien valintatapaa säätelevän ohjesäännön 4 §:ssä.

Arvostamme valinnassa laaja-alaista näkemystä yliopiston kehittämisestä ja korkeakoulupolitiikasta sekä yliopistohallinnon ja -talouden tuntemusta. Kokemus yliopistohallinnosta katsotaan eduksi. Katsomme eduksi myös hyvät vuorovaikutustaidot, kyvyn argumentoida ja hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Jäseneltä vaaditaan motivaatiota ja sitoutumista hallitustyöskentelyyn.

Ylioppilaskunnan edustajistolle osoitetut, perustellut hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa ylioppilaskunnan keskustoimistoon (Mannerheimintie 5 A, 2. krs., 00100 HELSINKI) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi 5.8.2015 klo 12.00 mennessä.

Valintatoimikunta haastattelee osan hakijoista viikoilla 33–34. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee hallituksen opiskelijajäsenen kokouksessaan 7.9.2015.

Lisätietoja tehtävästä ja valintaprosessista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Janne Lardot, puh. 050 543 8460, janne.lardot(ät)hyy.fi.

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valintatoimikunta