Media & arkisto

Hae opiskelijaedustajaksi opintotukilautakuntaan!

25.04.2016

HYY hakee Helsingin yliopiston opintotukilautakuntaan kolmea opiskelijaedustajaa, ja heille henkilökohtaisia varajäseniä kaudelle 1.8.2016–31.7.2018.

Opintotukilautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on mm. seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti tai Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä. Opintotukilautakunta käsittelee mm. opintotuen myöntämistä ja enimmäisajan pidentämistä koskevia hakemuksia. Lautakunta kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi maanantaihin 16.5.2016 kello 15.00 mennessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan motivaatio toimia tehtävässä, sekä se, onko hakija käytettävissä koko toimikaudeksi. Mikäli hakija on käytettävissä vain varsinaiseksi edustajaksi tai varaedustajaksi, tulee tämänkin ilmetä hakemuksesta.

Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia eritaustaisilta ja eri sukupuolia edustavilta hakijoilta. Ylioppilaskunnan hallitus nimeää opintotukilautakuntaan kolme opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Lisätietoja antaa HYYn toimeentulosta vastaava asiantuntija Aino Jones, aino.jones@hyy.fi, puh. 050 543 9608

Hakuaikaa on jatkettu 24.5. kello 12.00 asti!