Media & arkisto

Hae koordinaattoriksi tai vapaaehtoiseksi HYYn kehitysyhteistyöhankkeisiin

19.10.2017

HYY etsii vuodelle 2018 kahta koordinaattoria ja vapaaehtoisia Mosambik- ja Bangladesh-hankeryhmiin.  Vapaaehtoisia valitaan 4-6 kumpaankin hankeryhmään.

Hae uuden Mosambik-hankeryhmän koordinaattoriksi  

Mosambik-hanke
Bangladesh-hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa on aika toteuttaa suunnitelmia uutta hanketta varten. HYYn uusi kehitysyhteistyöhanke on suunnitteilla Mosambikiin ja hankkeen on tarkoitus alkaa vuoden 2019 alussa. Hankeryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista. Hankeryhmän työtä johtaa hankekoordinaattori.

Vuoden 2017 aikana uuden hankkeen kohdemaaksi on valikoitunut Maputon metropolialue Mosambikissa ja hankkeen teemana ovat nuoret. Hankkeen suomalaisena kumppanina toimii Lasten ja nuorten säätiö, joka etsii parhaillaan hankkeelle paikallista kumppania kohdemaasta. Hankkeelle haetaan Ulkoministeriön hanketukea.

Yhteistyö Lasten ja nuorten säätiön kanssa tarjoaa hankeryhmäläisille hienon mahdollisuuden päästä oppimaan hankehallinnosta ja yleisemmin kehitysyhteistyöstä alan kokeneiden ammattilaisten kanssa.

Vuonna 2018 suunnitteluryhmän tehtäviä ovat hankesuunnitelman ja seurannan suunnitelmien tekoon osallistuminen, rahoitushakemuksen valmistelu ja hankkeen suunnittelusta viestiminen HYYn jäsenistölle. Vuonna 2018 on tarkoitus toteuttaa myös hankkeen suunnittelumatka Mosambikiin ja koordinaattorin odotetaan osallistuvan matkalle. Myös hankeryhmän jäsenet osallistuvat suunnitteluun ja osa ryhmän jäsenistä pääsee osallistumaan matkalle.

Hankekoordinaattorin tehtävä on luottamustoimi, eikä siitä makseta palkkaa. Koordinaattori saa tehtävistään 1000 euron palkkion.

Valittavalta koordinaattorilta edellytetään:
Kokemusta projektien hallinnasta
Vuorovaikutustaitoja (tehtävässä keskeistä on yhteydenpito muihin järjestöihin ja mahdollisiin kumppanitahoihin)
Oma-aloitteisuutta ja kokonaisuuksien hallintaa
Sujuvaa englannin taitoa
Osallistumista HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin
Sitoutumista tehtävään koko vuodeksi

Koordinaattorilta toivotaan:
Intoa ja halua oppia uutta
Portugalin taito
Johtamiskokemusta
Kokemus kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta
Kokemusta HYYn kehitysyhteistyötoiminnasta

Hakeminen
Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella tiistaina 14.11. ja uusi koordinaattori valitaan hallituksen kokouksessa 16.11.2017.

Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja tehtävästä antaa HYYn hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 0505439611.

Hae vapaaehtoiseksi Mosambik-hankeryhmään

HYY hakee vapaaehtoisia Mosambik-hankkeen suunnitteluryhmään. Vapaaehtoiset toimivat hankeryhmässä, jota ohjaa hankekoordinaattori. Ryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista jäsentä.

Hankkeen suunnitteluryhmä
Bangladesh-hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa on aika toteuttaa suunnitelmia uutta hanketta varten. HYYn uusi kehitysyhteistyöhanke on suunnitteilla Mosambikiin ja hankkeen on tarkoitus alkaa vuoden 2019 alussa. Hankeryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista ja hankeryhmän työtä johtaa hankekoordinaattori.

Vuoden 2017 aikana uuden hankkeen kohdemaaksi on valikoitunut Maputon metropolialue Mosambikissa ja hankkeen teemana ovat nuoret. Hankkeen suomalaisena kumppanina toimii Lasten ja nuorten säätiö, joka etsii parhaillaan hankkeelle paikallista kumppania kohdemaasta. Hankkeelle haetaan Ulkoministeriön hanketukea.

Vuonna 2018 suunnitteluryhmän tehtäviä ovat hankesuunnitelman ja seurannan suunnitelmien tekoon osallistuminen, rahoitushakemuksen valmistelu ja hankkeen suunnittelusta viestiminen HYYn jäsenistölle. Vuonna 2018 on tarkoitus toteuttaa myös hankkeen suunnittelumatka Mosambikiin. Hankeryhmän jäsenet osallistuvat matkan suunnitteluun ja osa ryhmän jäsenistä pääsee osallistumaan hankematkalle.

Yhteistyö Lasten ja nuorten säätiön kanssa tarjoaa hankeryhmäläisille hienon mahdollisuuden päästä oppimaan hankehallinnosta ja yleisemmin kehitysyhteistyöstä alan kokeneiden ammattilaisten kanssa.

Mitä vapaaehtoiselta odotetaan?

Hakijan tulee sitoutua toimintaan koko vuodeksi ja olla valmis toimimaan osana eri alojen opiskelijoista koostuvaa tiimiä. Ryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Hankeryhmäläisten odotetaan lisäksi osallistuvan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin. Vapaaehtoiset toimivat tehtävissään vuoden kerrallaan. Valittavilta henkilöiltä edellytetään sujuvaa englannin kielen osaamista.

Vapaaehtoiselta toivotaan:
Aiempaa kehitysyhteistyö- ja kehitysmaakokemusta
Portugalin kielen osaamista
Hyviä kirjoitus- ja viestintätaitoja
HYYn kehitysyhteistyötoiminnan tuntemista
Kokemusta projektityöskentelystä tai hankesuunnittelusta
Tärkeintä tehtävän hoidossa ovat kuitenkin innokkuus, mahdollisuus osallistua säännöllisesti kokouksiin ja motivaatio toimia tehtävässä aktiivisesti koko vuoden ajan.

Hakeminen

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakemuksessa toivotaan kerrottavan aiemmasta kokemuksesta, motivaatiosta ja mainitaan, miten hakija on paikalla Suomessa vuonna 2018. Valinnoista tiedotetaan 16.11. mennessä. Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja hakemisesta ja hankeryhmissä toimimisesta antaa HYYn hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 050 543 9611.


Hae Bangladesh-hankeryhmän koordinaattoriksi  

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge -järjestön (BARCIK) Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa -hankkeen tavoitteena on parantaa bangladeshilaisten maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä opettamalla yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Hankkeessa hyödynnetään sekä paikallisväestön omaa tietotaitoa, että BARCIK:n tutkimustietoa alueiden keskeisistä ongelmista. Hankkeessa huomioidaan hyödynsaajina erityisesti naiset, vammaiset ja alkuperäiskansat. Hanke pyrkii vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Koordinaattorilla on toimensa tukena vapaaehtoisista koostuva hankeryhmä, jonka odotetaan raportoivan toiminnastaan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnalle. Koordinaattorin tehtävänä on johtaa hankeryhmän työtä ja delegoida hankeryhmän tehtävät tasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Kokemus Bangladesh-hankkeen parissa toimimisesta luetaan eduksi.

Hankekoordinaattorin tehtävä on luottamustoimi, eikä siitä makseta palkkaa. Koordinaattori saa tehtävistään 1000 euron palkkion.

Valittavalta koordinaattorilta edellytetään:

Kokemusta projektien hallinnasta
Vuorovaikutustaitoja (tehtävässä keskeistä on yhteydenpito muihin järjestöihin ja mahdollisiin kumppanitahoihin)
Oma-aloitteisuutta ja kokonaisuuksien hallintaa
Sujuvaa englannin taitoa
Osallistumista HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin
Sitoutumista tehtävään koko vuodeksi

Koordinaattorilta toivotaan:
Intoa ja halua oppia uutta
Johtamiskokemusta
Kokemusta kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta
Kokemusta HYYn kehitysyhteistyötoiminnasta

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella tiistaina 14.11. ja uusi koordinaattori valitaan hallituksen kokouksessa 16.11.

Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja tehtävästä antaa HYYn hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen. mikko.kymalainen@hyy.fi ja 0505439611.

Hae vapaaehtoiseksi HYYn Bangladesh-hankkeeseen vuodelle 2018

HYY hakee vapaaehtoisia Bangladesh -hanketyöryhmään. Vapaaehtoiset toimivat hankeryhmässä, jota ohjaa hankekoordinaattori. Ryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista jäsentä.

Bangladesh-hanke

HYYn ja Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge -järjestön (BARCIK) hankkeen tavoitteena on parantaa Bangladeshin maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä. Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa -niminen hanke opettaa yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Hanke keskittyy heikoimpiin yhteisöihin ja kaikkein haavoittuvaisimpiin ihmisryhmiin, joiden elinkeinot ovat suoraan riippuvaisia paikallisista luonnonvaroista ja siten uhattuina ekologisten muutosten myötä. Toiminta perustuu ihmisten omien käytäntöjen ja osaamisen vahvistamiseen osana ilmastonmuutokseen sopeutumista ja yhteisöllisten toimintamuotojen lisäämiseen. Kolmivuotinen hanke alkoi vuonna 2016 ja se toteutetaan kokonaisuudessaan 0,7 prosentilla HYYn budjetista.
Tarkempi kuvaus hankkeesta löytyy kehitysyhteistyövaliokunnan sivuilta.

Mitä hanketoiminta käsittää?

Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu hankkeen hallinnossa avustaminen, kuten hankkeen etenemisen seuranta, raportointi, tiedottaminen ja tapahtumien järjestäminen. Hankkeessa toimivat vapaaehtoiset kokoontuvat yhdessä hankekoordinaattorin johdolla sekä tarvittaessa pienemmissä ryhmissä, pitävät yhteyttä sähköpostitse ja hoitavat tehtäviä myös itsenäisesti. Hankeryhmän odotetaan tiedottavan hankkeesta aktiivisesti HYYn jäsenille. Toimintaan kuuluu lisäksi vuosiraportin sekä neljännesvuosiraporttien laatiminen. Toiminta edellyttää hankeryhmäläisten aktiivista osallistumista läpi vuoden.

Mitä vapaaehtoiselta odotetaan?

Hakijan tulee sitoutua toimintaan koko vuodeksi ja olla valmis toimimaan osana eri alojen opiskelijoista koostuvaa tiimiä. Ryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Hankeryhmäläisten odotetaan lisäksi osallistuvan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin. Vapaaehtoiset toimivat tehtävissään vuoden kerrallaan. Valittavilta henkilöiltä edellytetään sujuvaa englannin kielen osaamista.

Vapaaehtoiselta toivotaan:

Aiempaa kehitysyhteistyö- ja kehitysmaakokemusta
HYYn kehitysyhteistyötoiminnan tuntemista
Hankkeen aihealueiden tuntemusta (Bangladesh: maatalous- ja ympäristökysymykset)
Kokemusta projektityöskentelystä tai hankesuunnittelusta
Hyviä kirjoitus- ja viestintätaitoja
Tärkeintä tehtävän hoidossa ovat kuitenkin innokkuus, mahdollisuus osallistua säännöllisesti kokouksiin ja muuhun toimintaan sekä motivaatio toimia tehtävässä koko vuoden ajan.

Hakeminen

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakemuksessa toivotaan kerrottavan aiemmasta kokemuksesta, motivaatiosta ja mainitaan, miten hakija on paikalla Suomessa vuonna 2018. Valinnoista tiedotetaan 16.11. mennessä. Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja hakemisesta ja hankeryhmissä toimimisesta antaa HYYn hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 050 543 9611.