Media & arkisto

Hae Kielikeskuksen opiskelijaneuvostoon ja yliopiston kirjaston johtokuntaan

24.11.2015

Hae Kielikeskuksen opiskelijaneuvostoon

1 Opiskelijaneuvoston jäsenten määrä

Tavoitteena on, että kaikilta kampuksilta nimettäisiin yhteensä 20 opiskelijaa. Mukaan toivotaan myös ruotsinkielisiä ja kansainvälisiä opiskelijoita.

2 Kauden pituus

Opiskelijaneuvoston kausi käsittää vuodet 2016-2017

3 Opiskelijaneuvoston jäsenten tehtävät Opiskelijaneuvosto kokoontuu 2 kertaa lukukaudessa keskustelemaan Kielikeskuksen kieliopinnoista ja niiden kehittämisestä. Jäsenet voivat osallistua Kielikeskuksen pedagogiseen kehittämiseen työryhmissä ja sisäisissä koulutustilaisuuksissa. Jäsenet tuovat esiin kampuksensa/tiedekuntansa tarpeita, mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia kieliopinnoista. Jäsenet osallistuvat tiedekuntansa ja Kielikeskuksen vuosittaisiin tapaamisiin.

4 Opiskelijan saama hyöty

Toiminta opiskelijaneuvostossa antaa yleisiä työelämävalmiuksia (mm. yhteistyötaidot, kokoustaidot, valmiuksia arviointi- ja kehittämistoimintaan). Tutustuttaa yliopiston toimintaan laajemminkin kuin oman tiedekunnan näkökulmasta. Toiminnasta voi saada opintopisteitä (1-3 op.) tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Opiskelijaneuvostossa toimimisesta saa erillisen todistuksen.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaihin 7.12.2015 kello 12.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija (yliopistohallinto ja korkeakoulupolitiikka) Janne Lardot, puh. 050-543 8460, sähköposti janne.lardot(at)hyy.fi.

Hae jäseneksi Helsingin yliopiston kirjaston johtokuntaan!

Helsingin yliopiston kirjasto on erillinen laitos, johon kuuluu neljä kampuskirjastoa ja keskitetyt palvelut. Kirjaston tehtävän on tuottaa korkeatasoisia tietopalveluita Helsingin yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin sekä edistää tieteellisen tiedon saatavuutta yhteiskunnassa.

Haemme kirjaston johtokuntaan kahta opiskelijajäsentä ja heille varajäseniä 31.3.2018 päättyväksi toimikaudeksi. Johtokunta hyväksyy kirjaston periaatteellisesti tärkeät suunnitelmat, päättää kirjaston työjärjestyksestä ja käyttösäännöistä, asettaa kirjastoneuvottelukunnat sekä toimii kirjastoalan asiantuntijaelimenä Helsingin yliopistossa.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaihin 7.12.2015 kello 12.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija (yliopistohallinto ja korkeakoulupolitiikka) Janne Lardot, puh. 050-543 8460, sähköposti janne.lardot(at)hyy.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoilta.