Media & arkisto

Hae HYYn edustajaksi Hoasin valtuuskuntaan!

09.03.2015

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) perustajayhteisöjä ja merkittävä taustavaikuttaja. HYY hakee nyt yhtä varajäsentä Hoasin valtuuskuntaan loppukaudeksi 2015. 

Hoasin valtuuskunnan tärkeimpinä tehtävinä on valita ja valvoa Hoasin hallitusta, vahvistaa talousarviota, toimintaohjelmaa ja tilinpäätöstä sekä päättää toimenpiteistä, joihin toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Valtuuskunta päättää myös pidemmän aikavälin toimintasuunnitelman vahvistamisesta. Hoasin valtuuskuntaan kuuluu 37–40  jäsentä ja se kokoontuu vuosittain pääsääntöisesti kevät- ja syyskokoukseen. Hoasin valtuuskunnan jäsenyys on luottamustoimi, josta ei makseta palkkiota.

Nyt haettava edustaja toimii osana HYYn 17 varsinaisesta jäsenestä ja 17 varajäsenestä koostuvaa valtuuskuntadelegaatiota, jonka muut jäsenet on valittu HYYn edustajistoryhmien esityksistä ja avoimella haulla. HYY tarjoaa koulutusta ja taustatukea tehtävään.

Hakijoilta toivotaan kiinnostusta opiskelija-asumista kohtaan ja motivaatiota toimia Hoasin tarkoituksen, eli opiskelijoiden asuntotilanteen helpottamisen eteen. Hoasin toimintaympäristön tuntemus ja valmius toimia yhteistyössä HYYn ja muiden asiaan liittyvien tahojen kanssa edesauttavat luottamustoimen menestyksekästä hoitamista. Lisäksi Hoasilla asuminen, asukastoimikunta-aktiivisuus ja kokemus HYYn toiminnasta luetaan hakijoiden eduksi.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi viimeistään 23.3. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan etunimet, sukunimi, henkilötunnus, osoite, kotipaikka, kansalaisuus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. CV:n liittäminen on vapaaehtoista.

Lisätietoja:
HYYn asumisen asiantuntija Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605