Media & arkisto

Hae HOAS valtuuskuntaan 2015-2016!

24.10.2014

HYY hakee opiskelijoita HOASn valtuuskuntaan kaudelle 2015-2016

HOAS eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla. HOAS on opiskelijoiden perustama säätiö, ja opiskelijat osallistuvat säätiön päätöksentekoon ja hallinnointiin sen kaikilla tasoille. Nyt ylioppilaskunta etsii Helsingin yliopiston opiskelijoita osallistumaan säätiön valtuuskunnan työskentelyyn kaudelle 2014-2015.

Säätiön valtuuskunnassa opiskelijat pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnista ja opiskelijakunnista osallistuvat säätiön hallinnointiin ja omalta osaltaan vaikuttavat HOAS toimintaan ja tulevaisuuteen. Valtuuskunta kuulee, käsittelee ja vahvistaa HOASn tärkeimmät taloutta ja toimintaa ohjaavat asiakirjat, ja edustaa opiskelijoiden ääntä ja mielipidettä säätiön suuntaan. Valtuuskunta osallistuu myös säätiön hallituksen jäsenten valintaan. Säätiön operatiivisesta toiminnasta vastaa säätiön hallitus ja toimitusjohtaja.

Valtuuskunnan tarkka kokoonpano ja tehtävät on määritelty HOAS:n säännöissä jotka löytyvät http://www.hoas.fi/www/hoaswww.nsf/sp3?open&cid=saationsaannot

Valtuuskuntatyöskentely ei ole kuormittavaa, vaan kokouksia on yleensä sääntömääräiset kaksi vuodessa, sekä HOASn ja HYYn valtuutetuille järjestämät koulutukset. Kausi kestää kaksi vuotta, jolloin valtuutettu osallistuu keskimäärin neljään kokoukseen. Valtuuskunnan työskentelykieli on suomi.

Tarvitsemme innokkaita, aktiiviisia valtuutettuja kaksivuotiskaudelle 2014-2015. Jokaiselle valtuutetulla valitaan myös henkilökohtainen varajäsen, joten vaihtoonlähtö tai muu poissaolo ei ole este valtuustyöskentelyllä, kunhan on valmis ilmoittamaan varajäsenelle poissaolosta.

Hakija sitoutuu päivittämään yhteystietonsa niiden muuttuessa sekä HOAS:iin että HYY:n ja sitoutuu osallistumaan kokouksiin tai varmistamaan varajäsenensä osallistumisen. Yhteistyöhalukkuus HYY:n kanssa ja koulutuksiin osallistuminen on eduksi luottamustehtävän sujuvan hoitamisen kannalta.

Voit hakea valtuustopaikkaa tämän sähköisen hakemuksen kautta, hakemuksen käsitellään luottamuksellisesta ja lopullisen päätöksen valittavista tekee Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus.

Valituille ilmoitetaan sähköpostitse, ja heidät liitetään HYYn hallinoimalle valtuuskuntalaisten sähköpostilistalle.

Hakeaksesi paikkaa täytä hakukaavake tämän linkin kautta. Hakuaikaa 4.11.2014 klo 13.00 asti

http://goo.gl/forms/LiSJQtawY0

 

Kysymykset koskien hakua tai valtuuskunnan tehtäviä voit lähettää HYYn asumisesta vastaavalle asiantuntijalle Lauri Jurvaselle, lauri.jurvanen@hyy.fi +358 (0)50 543 9605 tai hallituksen jäsen Jaakko Rissaselle jaakko.rissanen@hyy.fi +358 (0)50325 9175