Media & arkisto

Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi!

08.12.2015

Hae Helsingin yliopiston kirjaston kampusten neuvottelukuntaan!

Helsingin yliopiston kirjastolla on kullakin kampuksella neuvottelukunta, jonka kirjaston johtokunta asettaa. Kampusten neuvottelukuntien tehtävänä on:

1. toimia käyttäjien ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina
2. osallistua opetusta ja tutkimusta palvelevien kirjastopalveluiden strategiasuunnitteluun sekä osallistua kampuksen toimintasuunnitelman ja käyttösuunnitelman valmisteluun
 3. osallistua kampuksen kokoelmapoliittisten linjausten ja hankintaohjelman valmisteluun sekä tietoaineistojen hankintaperiaatteiden ja valintaperiaatteiden valmisteluun ja käsittelyyn
 4. osallistua kirjaston palveluiden kehittämiseen sekä tieteenala- ja paikallispalveluiden tason, sisällön, kehittämistarpeiden ja priorisointien valmisteluun.
Kirjaston johtokunta voi neuvottelukuntaa asettaessaan antaa neuvottelukunnalle muitakin tehtäviä. Neuvottelukunnat voivat perustaa toimintansa tueksi tarvittavan määrän pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä.


Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaihin 14.12.2015 kello 12.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija (yliopistohallinto ja korkeakoulupolitiikka) Janne Lardot, puh. 050-543 8460, sähköposti janne.lardot(at)hyy.fi.

Hae opiskelijajäseneksi Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen johtokuntaan!

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus on erillinen laitos, joka huolehtii yliopiston tietotekniikkatoimialan johtamisesta, vastaa keskitetyistä tietoturvallisuuspalveluista ja tietotekniikkatoiminnan strategisesta suunnittelusta sekä tuottaa yliopistolle keskitetyt tietotekniikkapalvelut yliopiston perustehtävien tueksi.

Haemme tietotekniikkakeskuksen johtokuntaan yhtä opiskelijajäsentä 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaihin 14.12.2015 kello 12.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija (yliopistohallinto ja korkeakoulupolitiikka) Janne Lardot, puh. 050-543 8460, sähköposti janne.lardot(at)hyy.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia kaikkien kampuksien opiskelijoilta.

Hae opiskelijajäseneksi Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksen johtokuntaan!

Tila- ja kiinteistökeskus on yliopiston erillinen laitos, johon kuuluvat tilahallinto ja kiinteistöhallinto sekä kiinteistöpalvelut. Tila- ja kiinteistökeskus vastaa Helsingin yliopiston konsernin omistuksessa ja yliopiston käytössä olevista toimitiloista ja kiinteistöistä sekä niihin liittyvistä palveluista ja hankinnoista tehokkaasti ja taloudellisesti. Lisäksi keskus vastaa yliopiston ympäristöasioiden koordinoinnista ja ohjeistamisesta.

Tila- ja kiinteistökeskuksen johtokunnan tehtävänä on kehittää keskuksen toimintaa yliopiston strategian ja keskuksen tavoiteohjelman mukaisesti.
Haemme tila- ja kiinteistökeskuksen johtokuntaan yhtä opiskelijajäsentä 31.12.2017 päättyväksi toimikaudeksi.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään tiistaihin 15.12.2015 kello 12.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija (yliopistohallinto ja korkeakoulupolitiikka) Janne Lardot, puh. 050-543 8460, sähköposti janne.lardot(at)hyy.fi.

Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia kaikkien kampuksien opiskelijoilta.