Media & arkisto

Ehdota Magister Bonus -palkinnon saajaa

25.10.2017

Oletko törmännyt  säkenöivään luennoitsijaan, omistautuneeseen ohjaajaan tai muuten vain erinomaiseen opettajaan? Ylioppilaskunta palkitsee vuoden parhaan Helsingin yliopistossa opettavan opettajan. Lähetä ehdotuksesi suoraan meille!

HYYn Hyvä opettaja – Magister Bonus -palkinto jaetaan joka syksy opettajalle, joka on työssään osoittanut taitoa ja kiinnostusta sekä opettamiseen että opetettaviinsa. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai järjestö.  Ehdotuksia käsittelemään kootaan opiskelijaraati, joka tekee ehdotuksen palkinnon saajasta HYYn hallitukselle. Lopullisen päätöksen tekee HYYn hallitus 23.11.2017. 

Parhaan opettajan palkitsemisessa huomioidaan palkittavan opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne opetuksen kehittämiseen sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Vuoden 2017 palkintoa jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten ehdokkaat huomioivat opiskelukyvyn ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemisen opetuksessa. Palkinto jaetaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla 23.11.

Parhaan Magister Bonus -palkinnon kriteerit ja ehdotusohjeet:

Opiskelijamyönteisyys 
Opiskelijamyönteisyys on asenteen lisäksi halua parantaa yhteistä hyvinvointia yhteisöllisyyden tunnetta. Opiskelijoiden arvostaminen näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.

Asiantuntevuus
Asiantuntevuus ilmenee kykynä tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja välittää innon myös opiskelijoilleen. Asiantunteva opettaja on myös opiskelijoidensa luotettava opas tiedeyhteisöön ja osaa tuoda opetuksessaan esille opetuksen työelämäyhteydet.

Aktiivinen asenne kehittämiseen 
Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän suhtautuu myönteisesti uusin opetusmenetelmiin ja niiden tuomiseen omaan opetukseensa. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta yksikössään ja yliopistolla.

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös käyttää sitä aktiivisesti opetuksensa kehittämiseen. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista heitä avoimeen dialogiin.

Ehdotukset palkinnon saajista tulee tehdä Lyyti-lomakkeella tiistaihin 7.11.2017 kello 23.59 mennessä https://www.lyyti.in/Hyva_opettaja__Magister_Bonus__Best_International_T...

Ehdotuksia saa tehdä kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai jäsenjärjestö. Palkittavan henkilön tulee olla Helsingin yliopiston opetustehtävissä. Perusteluissa tulee käyttää esimerkkejä siitä, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää asetetut kriteerit. Lisäksi hakemukseen voi liittää opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten kommentteja tai muita soveltuvia näytteitä ehdokkaan ansioista.

Lisätiedot: hallituksen jäsen Minna Suorsa, p. 050 5439612, minna.suorsa@hyy.fi