Media & arkisto

Ehdota hyvää opettajaa Magister bonus -palkinnon saajaksi

07.10.2014

HYYn Hyvä opettaja - Magister bonus -palkinto jaetaan joka syksy sellaiselle opettajalle, joka on työssään osoittanut niin taitoa kuin kiinnostustakin sekä opettamiseen että opetettaviinsa. Palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai järjestö.

Palkinnon kriteerit ovat:
  • Opiskelijamyönteisyys, johon lasketaan asenteen lisäksi yhteisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Opiskelijoita arvostava asenne näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.
  • Asiantuntevuus ja kyky tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja osaa välittää sen myös opiskelijoilleen. Asiantuntemus näkyy myös opetuksessa ja opettaja toimii opiskelijoidensa luotettavana oppaana tiedeyhteisöön.
  • Positiivinen asenne kehittämiseen. Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta laitoksellaan ja laajemminkin yliopistolla.
  • Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös hyväksikäyttää sitä. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista näitä avoimeen dialogiin.

 

Ehdotukset Magister Bonus-palkinnon saajaksi tulee tehdä e-lomakkeella perjantaihin 24.10.2014 klo 12.00 mennessä. Perusteluissa tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää esimerkkejä siitä, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää asetetut kriteerit. Jokaisesta kriteeristä ei tarvitse löytää yksityiskohtaista esimerkkiä mutta tärkeintä on, että hakemuksesta pystyy saamaan kuvan siitä, millä tavalla ehdotettu opettaja hakijan mielestä täyttää esitetyn kriteerin.

 

Hakemukseen voi liittää mukaan myös ehdokkaalle myönnetyt aiemmat tunnustukset, ehdokkuudet ja palkinnot aiheeseen liittyen sekä ehdokkaan yliopistoportfolion, jos sellaista on. E-lomakkeessa on varattu mahdollisuus ladata nämä tiedot liittteiksi.

 

Lisäksi hakemuksessa voi olla opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten kommentteja tai muita soveltuvia näytteitä ehdokkaan ansioista.

 

Aiempien vuosien Magister Bonus -palkinnonsaajat

 

Lisätietoja: hallituksen jäsen Johanna Riitakorpi, puh. 050 576 5073, johanna.riitakorpi(at)hyy.fi