Media & arkisto

Edustajasi opiskeluterveyttä edistämässä

26.08.2015

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) keskeinen tehtävä on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Paikallisesti terveyden edistämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajien kesken ns. terveystyöryhmissä.

Terveystyöryhmien tehtäviä ovat mm. opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden huomioiminen sekä YTHS:n, yliopiston ja opiskelijoiden yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen. Työryhmät ovat YTHS:ssä aikaisemmin esimerkiksi olleet terveysprojekteissa mukana, joissa on pyritty istumisen vähentämiseen, tarkasteltu riskitilanteita opiskeluissa tai harjoitteluissa ja ohjeistettu alkoholittomien tapahtumien järjestämiseen.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden asioita käsitellään kahdessa terveystyöryhmässä, keskustakampuksen tiedekunnat keskenään ja muiden kampusten tiedekunnat keskenään. Näihin työryhmiin valittiin kesäkuussa uudet opiskelijaedustajat toimikaudeksi 1.9.2015–31.8.2017. He ottavat mielellään vastaan omaan opiskeluympäristöösi liittyviä ajatuksia tai ideoita!

Terveystyöryhmä 1 - keskustakampus Jäsen Varajäsen
Humanistinen tiedekunta Armi Ruoho (armi.ruoho_at_helsinki.fi) Laura Pauha (laura.pauha_at_helsinki.fi)
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Reespu Purovaara (reespu.purovaara_at_helsinki.fi) Katja Elo (katja.elo_at_helsinki.fi)
Oikeustieteellinen tiedekunta Eino Rautanen Judit Lainio (judit.lainio_at_helsinki.fi)
Teologinen tiedekunta Anne Pauna (anne.pauna_at_gmail.com) Maria Djakonowksy
Valtiotieteellinen tiedekunta Julia Kilpelä (julia.kilpela_at_helsinki.fi)

Iris Pykäläinen (iris.pykalainen_at_helsinki.fi)

Terveystyöryhmä 2 - muut kampukset Jäsen Varajäsen
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Erika Zidbeck (erika.zidbeck_at_helsinki.fi) Jessika Stolze (jessika.stolze_at_helsinki.fi)
Eläinlääketieteellinen tiedekunta Henna Kaarakainen Crista Hämäläinen (crista.hamalainen_at_helsinki.fi)
Farmasian tiedekunta Maija Raatikainen Martta Aalto (martta.aalto_at_helsinki.fi)
Lääketieteellinen tiedekunta Arttu Ruuskanen (arttu.ruuskanen_at_helsinki.fi) Kristiina Silventoinen (kristiina.silventoinen_at_helsinki.fi)
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Tianran Zhou (tianran.zhou_at_helsinki.fi) Irene Blomqvist (irene.a.c.blomqvist_at_gmail.com)
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Tiia Sorsa (tiia.sorsa_at_helsinki.fi) Kaisa Juntunen

Opiskelijoiden terveyden parissa toimivat terveystyöryhmien lisäksi ja laajemmalla tasolla nimetty hallituksen jäsen ja asiantuntija HYYn keskustoimistolla. HYYn hallituksen terveysasioista vastaava jäsen, varapuheenjohtaja Pilvi Nummelinin vastuulla ovat erityisesti HYYn poliittiset linjaukset YTHS:n suhteen ja asiantuntija Sofia Lindqvistin vastuulla HYYn edustaminen YTHS:n toimielimissä ja HYYn linjausten toteuttaminen näiden kautta. Lisäksi voit tarvittaessa olla yhteydessä Lindqvistiin, jos olet kokenut YTHS:n palveluihin liittyviä ongelmia, jotka eivät ole ratkenneet yhteydenotolla YTHS:öön.

HYYn linjauksiin voit tutustua tiiviissä YTHS-terveyspoliittisessa linjapaperissa.