Media & arkisto

Avoin kirje kansanedustajille opintotuesta

27.02.2013

Arvoisa kansanedustaja!

Olemme hyvin huolissamme opintotuen ympärillä käytävästä keskustelusta. Ymmärrämme paineen työurien pidentämiseen. On kuitenkin epäoikeudenmukaista ja kestämätöntä, että muutokset kohdistuvat vain nuoriin.

Mediassa pyöritetyt lainapainotteiset mallit eivät mielestämme ole realistisia vaihtoehtoja edistämään nopeampaa valmistumista. Jo nykyisin opiskelijat, jotka eivät halua nostaa lainaa, korvaavat tämän tulonlähteen tekemällä töitä. Työnteko voi olla kannattavaa työkokemuksen vuoksi. Moni kuitenkin joutuu työskentelemään vain elättääkseen itsensä. On varsin todennäköistä, että lainapainotteisuuden lisääminen lisää myös työntekoa opintojen ohella, sillä moni ei epävarman talous- ja työllisyystilanteen vuoksi halua lainaa ottaa. Työnteko opintojen ohella on jo nyt monelle opiskelijalle pakollista opintotuen riittämättömyyden vuoksi (opiskelija-asuntoja ei riitä kaikille opiskelijoille ja esimerkiksi Helsingissä yksityisten vuokra-asuntojen hinnat ovat korkeammat kuin asumislisä ja opintoraha yhteenlaskettuna).

Opintotuen leikkaaminen vaikuttaa suoraan opiskelijoiden materiaaliseen hyvinvointiin, ja opiskelijan henkinen hyvinvointikin on koetuksella, kun toimeentulosta stressaaminen lisää loppuun palamisen riskiä jo ennen varsinaisen työuran alkamista. Emme pidä hyvänä ajatuksena myöskään uudistusta, jossa opintotukikuukaudet pitää käyttää esimerkiksi tasan viiden vuoden sisällä opintojen aloituspäivästä. Myös meille opiskelijoille saattaa tulla elämässä eteen tilanne, jossa opiskelu jää väliaikaisesti sivuun, kuten sairastuminen tai lapsen saaminen.

Opintotukeen on viime vuosina tehty monia uudistuksia, kuten tuen kaksiportaistaminen (2010) ja opintopistevaatimusten nostaminen (2011). Uudistusten vaikutukset opintoaikaan näkyvät vasta muutaman vuoden kuluttua. Myös opintojen kokonaisajan rajaus seitsemään vuoteen (2008) ja hakujärjestelmän tuleva uudistaminen (suunniteltu 2014) ovat uudistuksia, joiden tarkoitus on lyhentää opiskeluaikoja, mutta joiden vaikutus ei vielä näy.

Jos oikeasti halutaan, että opiskelijat valmistuvat nopeammin, opintotukea ei tule leikata. Sen pitää pystyä mahdollistamaan täysipainoinen ja sujuva opiskelu, ja tarvittaessa antamaan joustomahdollisuuksia. Pidättehän huolta, että voimme opiskelujemme aikana keskittyä täysipainoisesti opiskeluun työnteon sijaan.

Koulutukseen investointi on investointi myös tulevaisuuteen. Suomen menestys ja kilpailukyky perustuvat tulevaisuudessakin huippuosaamiseen, sivistykseen, korkeaan teknologiaan ja innovaatioihin. Kun yhteiskunta turvaa opiskelijoiden toimeentulon, se mahdollistaa useamman lahjakkaan nuoren kouluttautumisen ja potentiaalin hyödyntämisen. Opintotuen alasajo ei ole ratkaisu tämän päivän saati tulevaisuuden haasteisiin.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen valiokunnan puolesta

Helsingissä 21.2.2013

Meri Norola, valiokunnan puheenjohtaja
Sanni Laiho, valiokunnan varapuheenjohtaja