Media & arkisto

Avoin kirje Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivien poliittisten järjestöjen tasavertaisuuden puolesta

12.09.2013

HYY haluaa esittää huolensa yliopistolle piirissään toimivien poliittisten järjestöjen toimintamahdollisuuksista. Nykyisellään poliittisten järjestöjen toiminta, kuten tapahtumien mainostaminen, on Helsingin yliopiston tiloissa hyvin rajoitettua tai kiellettyä. Toisin kuin esimerkiksi aine- ja harrastejärjestöjen, poliittisten järjestöjen on huomattavasti vaikeampaa viestiä olemassaolostaan ja poliittisen aktiivisuuden mahdollisuuksista opiskeluaikana.

HYY näkee, että kaikkia järjestöjä tulisi kohdella yliopistolla yhtäläisesti. Sekä ylioppilaskunnan että yliopiston tehtävä on kasvattaa opiskelijoista yhteiskunnallisesti valveutuneita kansalaisia. Nuorten osallisuudessa eri vaaleissa on jo pitkään ollut toivomisen varaa. Meidän yhteisenä tavoitteenamme tulisi olla demokratian lisääminen kasvattamalla yhdessä HYYn poliittisten järjestöjen kanssa opiskelijoiden yhteiskuntatietoisuutta ja näin myös äänestysaktiivisuutta.

HYYn edustajisto on monelle opiskelijalle kaukainen asia, vaikka siellä tehdään opiskelijoita koskevia päätöksiä. HYY uskoo, että tilannetta voitaisiin parantaa helpottamalla edustajistossa toimivien ryhmien mahdollisuuksia viestiä. Vetoamme teihin tämän epäkohdan pikaiseksi korjaamiseksi.

HYYn poliittiset järjestöt ovat HYYn piirissä toimivia, usein myös HYYltä taloudellista tukea saavia pienehköjä järjestöjä, jotka ovat joko sitoutumattomia tai kytkeytyvät eri tavoin ja astein olemassa oleviin puolueisiin. Niiden pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin kasvattaa opiskelijoita yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja tehdä opiskelijapolitiikkaa HYYn sisällä.

Poliittiset opiskelijajärjestöt keskustelivat 11.9. opetusministeri Krista Kiurun kanssa opiskelijoiden poliittisesta toiminnasta ja sen suvaitsemisesta korkeakouluissa.
“Kannustan opiskelijoita olemaan aktiivisia jo opiskeluaikanaan. Koen poliittisen toiminnan korkeakouluissa positiivisena asiana ja vetoankin korkeakouluihin ja opiskelija- sekä ylioppilaskuntiin, jotta he ottaisivat poliittiset opiskelijajärjestöt avoimesti mukaan kehittämään korkeakouluyhteisöä”, opetusministeri Krista Kiuru linjasi.

HYY toivookin, että voimme unohtaa vuosikymmenten takaiset traumat yliopiston ylipolitisoitumisesta ja antaa HYYn poliittisille järjestöille mahdollisuuden harjoittaa toimintaansa kuten muutkin ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt.

Yhteistyöterveisin,

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus