Media & arkisto

Asiaa opintotuesta ja yleisestä asumistuesta: muista nämä ennen kesää!

08.05.2018

Opintotuki ja omat tulot

Oletko jo tarkistanut vuoden 2017 tulosi? Se kannattaa tehdä nyt! Jos olet tienannut nostamiisi opintotukikuukausiin nähden liikaa, voit palauttaa tukikuukausia toukokuun loppuun asti ilman korkoa. Mikäli Kela perii sinulta tukikuukausia takaisin ensi vuonna, lisätään perittävään summaan korko. Jos tulorajasi ylittyy ja palautat vuoden 2017 tukikuukausia, palauta niitä syksyltä: näin palautat ainoastaan opintorahan, et opintotuen asumislisää.

Yleistä asumistukea ei tarvitse palauttaa ja se määräytyy ilmoittamasi keskiarvotulon mukaan. Yleiseen asumistukeen eivät siis päde samat tulorajat kuin opintorahaan ja tuet eivät ole kytköksissä toisiinsa. Yleinen asumistuki kannattaa kuitenkin tarkistaa, jos tulosi muuttuvat. Jos siis tiedät jo nyt kesän töistäsi, katso alempaa lisätietoa!

Lisätietoja opintotuen palautuksesta Kelan sivulta.
Tulorajat voit tarkistaa täältä.

Yleinen asumistuki ja tulojen muutos

Hae asumistuen tarkistusta Kelasta heti, kun tiedät tulevista kesätöistäsi ja olet allekirjoittanut työsopimuksen.

Asumistuen tarkistusta kannattaa hakea varsinkin, jos olet aikaisemmin saanut vain opintorahaa ja ainoastaan se on huomioitu asumistukipäätöksessäsi. Jos sen sijaan olet jo asumistukea hakiessasi ilmoittanut keskiarvotulosi niin, että siihen sisältyvät myös kesätyöstä saamasi tulot, sinun ei välttämättä tarvitse hakea tarkistusta. Asia kannattaa tarkistaa Kelan sivuilta löytyvällä asumistukilaskurilla.

Jos sinulla ei kesällä ole lainkaan asumismenoja, muista lakkauttaa asumistukesi kesän ajaksi!

Milloin tarkistusta kannattaa hakea?

Yleisessä asumistuessa periaatteena on, että asumistuki tarkistetaan, jos ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 euroa kuukaudessa tai pienenevät vähintään 200 euroa kuukaudessa edellisen asumistukipäätöksen tuloihin verrattuna. Samoin asumistuki voidaan tarkistaa, jos asunto vaihtuu tai asumismenot nousevat yli 50 euroa kuukaudessa.

Asumistuen tarkistusta tulee hakea Kelalta itse ja sen voi tehdä helposti esimerkiksi Kelan asiointipalvelun kautta. Sitä kautta voit myös lähettää kaikki tarvittavat liitteet.

Yleinen asumistuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen. Eli näin:

Jos kesätyöt alkavat...
…1.6., tuki tarkistetaan 1.7. alkaen
…4.6., tuki tarkistetaan 1.8. alkaen

Tiesitkö, että yleistä asumistukea voidaan maksaa ollessasi tilapäisesti poissa? 

Jos esimerkiksi työskentelet muualla kesän ja maksat vuokraa vakituisesta asunnostasi, voit saada siihen asumistukea 3 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuitenkin vain yhteen asuntoon kerrallaan.

Lisätietoja asumistuen tarkistuksen hakemisesta Kelan sivuilta.

Asumistuki on ruokakuntakohtainen

Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta ja sama henkilö hakee myös tarvittaessa asumistuen tarkistusta. Tuen saamiseen vaikuttavat ruokakunnan jokaisen jäsenen tulot ja monet eri etuudet. Opintolainaa ei huomioida tulona.


Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainvälisyys)
hannele.kirveskoski[at]hyy.fi
050 543 9608