Virheviesti

Notice: Only variables should be passed by reference funktiossa hyy_utils_i18n_translate_path() (rivi 193 tiedostossa /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media & arkisto

Uutiset

Suomen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen FinELib-konsortio on neuvotellut kahden tiedelehtikustantajan kanssa sopimuksista, jotka mahdollistavat yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden pääsyn tieteellisiin julkaisuihin. Neuvottelut Taylor & Francis -kustantajan kanssa ovat päättyneet tuloksettomina 28.1.2019. Neuvottelujen kariutuminen tarkoittaa sitä, että pääsy Taylor & Francisin elektronisiin lehtiin lakkaa Helsingin yliopistossa 1.2.2019. FinELibin neuvottelut Wileyn kanssa jatkuvat edelleen.

Jos käytät Taylor & Francisin ja Wileyn e-lehtiä työssäsi, sinun on hyvä ladata ja tallentaa tarvitsemasi aineistot viipymättä. Aineistoihin on pääsy tammikuun loppuun asti.

Vaikka pääsy valtaosaan ko. kustantajien lehtien uusista numeroista lakkaa neuvottelujen kariutuessa, osaan lehdistä Helsingin yliopiston kirjastolla on sopimuksia, mitkä takaavat edelleen pääsyn lehtien vuotta 2019 vanhempiin vuosikertoihin. Takautuvat saatavuusvuodet vaihtelevat lehti- ja organisaatiokohtaisesti. Lisäksi kirjasto on koonnut verkkosivuilleen tutkijoille ja opiskelijoille päivittyvän Alternative Access –sivun (toistaiseksi vain suomeksi) ohjeista joiden mukaan kannattaa toimia, kun et pääse aineistoon. Kirjasto tekee parhaansa tarjotakseen vaihtoehtoisia tapoja hankkia pääsy artikkeleihin.

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Helsingin yliopiston kirjastoon: e-library@helsinki.fi

Lisätietoa neuvotteluista löydät FinELib-konsortion sivuilta.

Tämän tiedotteen käännösversiot julkaistaan mahdollisimman pian.

Nimimerkit Opiskelija (HS Mielipide 21.1.) ja Kandidaatti (HS Mielipide 22.1.) kritisoivat aiheellisesti ensikertalaiskiintiöitä.

Ensikertalaiskiintiöistä tulisikin luopua, koska ne vaikeuttavat alanvaihtoa ja eriarvoistavat hakijoita. Lisäksi selvitysten mukaan vain marginaalinen määrä opiskelijoita hyötyi ensikertalaiskiintiöistä. Määrä on vähäinen ottaen huomioon, ettei ole selvitetty, kuinka moni kärsii kiintiöistä nimimerkkikirjoittajien kuvaamalla tavalla.

Ensikertalaiskiintiöt ajavat nuoria taktikoimaan ja ottamaan turhia välivuosia ennen kuin opiskelupaikka unelmien alalta aukeaa. Vaikeuksia on myös niillä, jotka eivät tiedä mitä opiskella: mitään ei uskalla kokeilla, jos se vie mahdollisuuden myöhemmin selviävältä unelmien opiskelupaikalta.

Hallitus halusi pidentää ensikertalaiskiintiöillä työuria, mutta reaalimaailmassa niillä on päinvastainen vaikutus. Opintojen aloittamisen lisäksi kiintiöt hankaloittavat kohtuuttomasti alan vaihtamista ja jatkuvaa oppimista.

Alan vaihtamista ja jatkuvaa oppimista vaikeuttaa tulevaisuudessa myös juuri hyväksytty korkeakoulujen uusi rahoitusmalli. Kun se tulee voimaan, korkeakoulut saavat vähemmän rahaa niistä tutkinnoista, joiden suorittajilla on jo aiempi korkeakoulututkinto.

Odotamme tulevan hallituksen paitsi poistavan ensikertalaiskiintiöt myös tekevän rahoitusmalliin tarvittavat muutokset. Nuoruuteen ja koko elämään yleensä täytyy kuulua mahdollisuus kokeilla, erehtyä ja kokeilla uudestaan oman paikan löytämiseksi.


Paula Karhunen

hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Oletko yhteistyökykyinen, aktiivinen ja vastuuntuntoinen opiskelija ja kiinnostunut saamaan kokemusta ryhmänohjaajana? Haluatko tutustua uusiin ihmisiin ja kansainvälistyä kotiyliopistossasi? Oletko kiinnostunut uusien opiskelijoiden auttamisesta opintojen alkuun?

Tuutorina sinulla on tärkeä rooli uusien opiskelijoiden vastaanottamisessa ja heidän sitouttamisessaan yliopistoyhteisöön ja opintoihin. Tuutorina toimit ryhmänohjaajana ja olet osa yliopiston ohjausjärjestelmää yliopiston henkilökunnan kanssa. Tuutoroinnista maksetaan pienimuotoinen palkkio. Ensimmäistä kertaa tuutorina toimiessasi saat myös opintopisteitä koulutuksesta.

Tuutoreiksi haetaan innostuneita, vastuullisia ja toimeliaita opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita ryhmänjohtamisesta. Tuutorina tunnet jo talon tavat, mutta kaikkea sinun ei toki tarvitse etukäteen osata ja tietää, vaan tiedekunnat kouluttavat kaikki tuutorit työhönsä.

Tuutorihaku elokuussa 2019 tapahtuvaan tuutorointiin päättyy 12.2.2019 klo 15. Voit hakea tuutoriksi Aava-järjestelmän kautta.

Tuutoriseikkailu 2019

HYY ja Opiskelijaneuvonta järjestävät yhdessä tuutorikoulutuksen kaikille tuutoreille. Koulutus toteutetaan Tuutoriseikkailun muodossa torstaina 4.4.2019 iltapäivällä keskustakampuksen alueella. Seikkailun kesto on 3 tuntia ja se ajoittuu klo 13-19 välille. Varaathan siis ajan kalenteriisi koulutusta varten!

Tilaisuus on pakollinen kaikille tuutoreille.

Tuutoriseikkailussa oppimiasi taitoja ja tietoja voit hyödyntää syksyllä kun opastat fukseja opiskelijaelämän ihmeellisyyksiin!

Lue lisää täältä!

Mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 19.1.2019

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 17.1. väitettiin, että kaksi vuotta sitten EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta saapuville opiskelijoille asetettujen lukuvuosimaksujen hyvät puolet on helppo tunnistaa. Kirjoituksessa viitattiin Helsingin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamääriin. Kirjoituksen väite on virheellinen ja siitä on esitettävä muutama huomio.

Lukuvuosimaksujen myötä sekä hakijamäärät että uusien kansainvälisten opiskelijoiden määrä Suomessa putosi. Näin kävi myös Helsingin yliopiston kohdalla. Uusia opiskelijoita saapui Suomeen vähemmän EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta, eikä eurooppalaisten osuus merkittävästi noussut. Hakijamäärien pudotuksesta toivuttiin, mutta hakijamääriä oleellisempaa on tarkastella, kuinka moni lopulta saapuu Suomeen opiskelemaan ja maksaa lukuvuosimaksuja.

Moni hyväksytty opiskelija ei ota opiskelupaikkaa vastaan, ja jopa osa apurahan saaneista opiskelijoista hylkäsi saamansa opiskelupaikan. Tällä hetkellä Helsingin yliopiston opiskelijoista vain 50 maksaa lukuvuosimaksun kokonaan itse. Määrä on hyvin vaatimaton, kun ottaa huomioon Helsingin yliopiston tason ja koulutustarjonnan. Lukuvuosimaksut eivät ole tae koulutuksen laadusta tai arvostuksesta.

Lukukausimaksuista ei ole kertynyt korkeakouluille juurikaan tuottoja, mikä on todettu myös Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmän väliraportissa. Sen sijaan maksuihin liittyvä hallinto, apurahajärjestelmä ja koulutusohjelmien voimakas markkinointi maailmalla ovat aiheuttaneet huomattavia kustannuksia.

Maksuton koulutus on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka ja ylpeys, jota tulee pitää arvossa. Koulutuksen periytyvyys on myös Suomessa edelleen vahvaa, mutta sitä pitää aktiivisesti pyrkiä muuttamaan. Jo pienikin lukuvuosimaksu vaikuttaa vähävaraisten korkeakoulutukseen hakeutumiseen. Korkeakoulutus on säilytettävä maksuttomana ja nykyiset lukuvuosimaksut tulee poistaa.

Laura Wathén
Hallituksen puheenjohtaja
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

HYY, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus teettivät viime syksynä kyselytutkimuksen opiskelijoiden toimeentulosta. Tutkimuksen kaikille avoin julkaisutilaisuus järjestetään Tiedekulmassa 5.2. klo 14-16. Tule mukaan kuulemaan tuloksia ja keskustelemaan opiskelijan toimeentulosta vaalikevään teemana!

Lisätietoja:

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainvälisyys)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Palatko halusta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan? Ovatko opiskelijoiden ja nuorten asiat lähellä sydäntäsi? Oletko kiinnostunut politiikasta ja kenties jo kokenut vaikuttaja? Kykenetkö hallitsemaan projekteja ja työskentelemään itsenäisesti ja määrätietoisesti? Jos vastasit edellä oleviin kysymyksiin kyllä, saattaisit olla etsimämme henkilö. Haemme nyt

VAALIKOORDINAATTORIA

tukemaan ylioppilaskunnan vaalivaikuttamista. Etsimämme henkilön tärkein tehtävä on koordinoida HYYn vaalivaikuttamisen käytännön töitä eduskuntavaaleihin liittyen. Työssä pääset organisoimaan vaikuttamistyötä, tekemään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, ottamaan yhteyttä ehdokkaisiin ja päättäjiin sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää. Työ on määräaikainen 30.4.2019 saakka. Työaika on 30 h viikossa, ellei toisin erikseen sovita.

Odotamme sinulta

·         projektinhallintataitoja: suunnittelu, aikatauluttaminen, itsesi johtaminen, menestyksekäs projektin edistäminen, lopputoimet ja raportointi jne.

·         kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös ryhmässä toimimista ja toisten motivoimiseen ja innostamiseen

·         viestintätaitoja

·         järjestelmällistä työotetta

Eduksi katsomme lisäksi

·         hyvän ruotsin ja englannin kielitaidon

·         opiskelijaliikkeen tuntemuksen

·         Suomen poliittisen kentän tuntemisen ja kiinnostuksen politiikkaa kohtaan

Me olemme

Ylioppilaskunta, joka palvelee noin 27 000 Helsingin yliopiston opiskelijaa.

Kannustava ja innostava työyhteisö, johon kuuluu mm. 8 asiantuntijaa ja 12 opiskelijasta koostuva hallitus.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä tekemään vaalikampanjaa Suomen suurimpaan ylioppilaskuntaan, yhteistyössä muun opiskelijaliikkeen kanssa. HYYssä pääset oppimaan uutta, kehittämään itseäsi sekä käyttämään monipuolisesti osaamistasi HYY:n asiantuntijoista ja hallituksesta koostuvan vaalitiimin osana. Lisäksi tarjoamme sinulle ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaista palkkaa mahdollisine koulutus- ja kokemuslisineen ja hyvät työsuhteen edut. Otathan rohkeasti yhteyttä, jos kiinnostuit tarjolla olevasta työmahdollisuudesta!

Voit hakea vaalikoordinaattorin työtä lähettämällä hakemuksesi ja ansioluettelosi pdf-tiedostoina osoitteeseen hallinto@hyy.fi viimeistään 28.1.2019. Paikka voidaan täyttää jo aiemmin, jos sopiva hakija löytyy – ole siis nopea!  Toivomme, että valituksi tuleva voisi aloittaa työssä mahdollisimman pian.

Lisätietoja tehtävästä antaa pääsihteeri Aaro Riitakorpi (040 0816 426).

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Tehtävään sovelletaan koeaikaa, joka on pituudeltaan korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta.