Virheviesti

Notice: Only variables should be passed by reference funktiossa hyy_utils_i18n_translate_path() (rivi 193 tiedostossa /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media & arkisto

Uutiset

Kannanotto 30.11.2017

Satavuotiaan Suomen menestystarinan yksi keskeinen taustatekijä on suuri sosiaalinen liikkuvuus eri yhteiskuntaluokkien välillä. Maahamme liitettyä laadukasta koulutusjärjestelmää on mahdollista ylläpitää julkisin varoin. Maksuttomuus kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin tukee sitä, että kyvykkäät nuoret voivat tavoitella unelmiaan perhetaustastaan riippumatta. 

Suomen historiallinen menestys nuorten osaamista mittaavissa PISA-testeissä on yleisesti tunnettua. Viimeisimmässä vertailussa suomalaisnuorten yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot olivat vertailun viiden parhaan maan joukossa. Suomessa lasten PISA-tulokset riippuvat OECD-verrokkimaiden enemmistöä vähemmän vanhempien sosioekonomisesta asemasta. Tämä osaltaan kertoo yhteiskunnan tasa-arvoisuudesta.

''Lukukausimaksujen kannattajat eivät näe yhteiskunnallista kokonaiskuvaa. Erityisesti nyt, Suomen juhlavuonna, olisi paikallaan korostaa maksuttoman koulutuksen hyötyjä'', toteaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Laura Luoto.

Maissa, joissa korkeakouluissa on käytössä lukukausimaksut, on tyypillistä, että korkeakoulutettujen opintolainat säilyvät aina eläkeikään saakka. Suomessa korkeakoulutuksen pariin voi hakeutua ilman pelkoa lainataakasta, joka karkottaisi erityisesti pienituloisten perheiden lapsia.

Kuitenkin suomalaisessa koulutuksen saavutettavuudessa on pullonkauloja. Esimerkiksi lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelija joutuu itse hankkimaan opinnoissa välttämättömät oppikirjat ja tarvikkeet sekä vastaamaan tutkintomaksuista. Ongelmallisia ovat myös yliopistoon hakemista edeltävät maksulliset valmennuskurssit.

''Aidosti maksuton toinen aste, vain lyhyttä valmistautumista edellyttävä aineistopohjainen yliopiston pääsykoe ja kaikille avoimet korkeakoulujen MOOC-verkkokurssit voisivat parantaa tilannetta'', Luoto sanoo. ''Olisi kuitenkin tärkeää, että hallituskaudella toteutetut opintorahan leikkaukset peruttaisiin. Nykyinen opintorahan riittämätön taso vie pohjaa aidosti saavutettavalta korkeakoulutukselta'', hän huomauttaa. 

Maksutonta koulutusta ei ole syytä tarkastella ainoastaan Suomen kansalaisten näkökulmasta. Tänä vuonna voimaan tulleet EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut työntävät luotaan juuri niitä kansainvälisiä osaajia, joita tulevaisuuden Suomi tarvitsee.

''Helsingin yliopistolla on tällä hetkellä ainoastaan 19 lukukausimaksuja maksavaa opiskelijaa, kun stipendit ja maksuvapautukset huomioidaan. On naurettava ajatus, että heidän pussistaan katettaisiin tehdyt koulutusleikkaukset'', Luoto korostaa.

Maksuttoman koulutuksen päivää vietetään valtakunnallisesti 30.11.2017. Suomen ylioppilaskuntien liitto on koonnut sivuilleen maksutonta koulutusta puolustavien julkisuuden henkilöiden sitaatteja: https://syl.fi/maksuton-koulutus/

HYYn hallitus on valinnut Jenna Sorjosen toiseksi koulutuspoliittiseksi asiantuntijakseen. 

Sorjonen siirtyy tehtäviin HYYn valintakoordinaattorin tehtävistä, joissa hän on vastannut hallinnon opiskelijaedustajien valintaprosessista. Koulutuspoliittisena asiantuntijana hän on aloittanut marraskuun alussa Aaro Riitakorven siirryttyä HYYn pääsihteerin tehtäviin.

Ennen HYYllä aloittamistaan Sorjonen on työskennellyt Helsingin yliopistolla tutkimusavustajana ja toiminut useissa hallinnollisissa tehtävissä. Hänellä on myös vahva tausta opiskelijaedunvalvontaan liittyvistä luottamustoimista. Hän on toiminut useissa eri rooleissa opiskelijaedustajana ja HYYn edustajistossa vuodesta 2014 alkaen. 

Koulutuspoliittisena asiantuntijana Sorjosen tehtäviin kuuluu edelleen hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta vastaaminen, edustajien kouluttaminen ja vaikuttamistyön tukeminen. Lisäksi Sorjonen vastaa opiskelijan oikeusturvaan liittyvistä kysymyksistä. Näiden vastuualueiden lisäksi hän hoitaa opiskelijoiden koulutuspoliittista edunvalvontaa ja siihen liittyvää viestintää yhdessä muun koulutuspoliittisen sektorin kanssa. 

‘’Opiskelijaedustajien valintojen mahdollistaminen on ollut motivoivaa, ja odotan innolla uusien edustajien kanssa työskentelyä. Opiskelijoiden näkökulman puolustaminen yliopistolla ja yhteiskunnassa on pitkään ollut lähellä sydäntäni. Edunvalvonta ja koulutuksen kehittäminen ovat minulle tärkeitä aiheita ja asiantuntijana haluan pitää huolen siitä, että HYYn hallitus, opiskelijaedustajat ja vapaaehtoiset saavat tarvitsemansa tuen tärkeään vaikuttamistyöhönsä’’, kertoo Sorjonen. 

26-vuotias Sorjonen on humanististen tieteiden kandidaatti ja hän suorittaa parhaillaan loppuvaiheen maisteriopintoja pääaineenaan yleinen kielitiede. 

HYYn hallitus on valinnut Hannele Kirveskosken toimeentulosta ja kansainvälisistä asioista vastaavaksi asiantuntijakseen. 

Kirveskoski siirtyi tehtäviinsä Diakin opiskelijakunta O’Diakosta. Siellä hän vastasi tuutoroinnista, kansainvälisyydestä ja sosiaalipoliittisista asioista. Kirveskoski on aloittanut tehtävissään HYYllä lokakuun lopulla. Asiantuntijana Kirveskoski vastaa toimeentuloon ja kansainvälisyyteen liittyvistä asioista, kuten opintotuki- ja toimeentuloasioiden seuraamisesta ja niihin vaikuttamisesta sekä muutoksista viestimisestä jäsenistölle. Lisäksi hänen toimenkuvaansa kuuluu Helsingin yliopiston kansainvälistymisen seuraaminen ja kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät asiat. 

Kirveskoski toimii myös HYYn toisena opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä. Häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa luottamuksellisesti yhteyttä, mikäli on kokenut tai havainnut häirintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua esimerkiksi opintojen tai järjestötoiminnan piirissä. Yhteyttä voi ottaa, jos tahtoo neuvoja ja tukea tilanteen selvittämiseen, tai sitten asiasta voidaan vain keskustella. 

‘’Aloitukseni HYYllä on ollut vauhdikas, sillä tänä syksynä opiskelijoiden asumisen tuet ovat olleet myllerryksessä ja lakisääteiset lukukausimaksut on otettu käyttöön EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta saapuville opiskelijoille. HYY on tunnettu asiantuntevasta ja rohkeasta edunvalvontatyöstään ja inhimillisistä arvoistaan, ja tätä kaikkea tahdon osaltani olla edistämässä’’, Kirveskoski kertoo. 

28-vuotias Kirveskoski on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta. Kirveskosken toimi on sijaisuus, joka kestää 30.9.2018 saakka. 

Hallitus esittää muutoksia yleiseen asumistukeen. Hallituksen esityksessä ehdotetaan palautettavaksi niin sanottu osa-asunnon normi, joka tarkoittaisi, että osan asunnosta vuokranneiden tai alle 20 neliön yksiöissä asuvien asumistukea myönnettäessä asumismenoja hyväksyttäisiin 20 % vähemmän kuin muilta samalla alueella asuvilla. Esimerkiksi Helsingissä yhden hengen ruokakunnan saatavissa olevan tuen määrä laskisi pahimmillaan 82 euroa.

Jo eduskunnassa käydyssä lähetekeskustelussa tuotiin selvästi esiin, että leikkaus kohdistuisi erityisesti opiskelijoihin: opiskelijat asuvat usein kimppakämpissä ja pienissä asunnoissa, eivätkä voi hakea toimeentulotukea menetystä korvaamaan. Leikkaaminen on yksinkertaisesti kohtuutonta, sillä viime vuosien leikkauspolitiikka on vaikuttanut opiskelijoihin eniten, ja moni kertoo jo nyt käyttävänsä yli puolet tuloistaan asumiseen.

Yhdessä yleisen asumistuen ruokakuntatulkintojen kanssa osa-asunnon normi heikentää entisestään kimppa-asumisen suosiota. Jo nyt esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (Hoas) asuntoa hakevista opiskelijoista vain 10 prosenttia hakee soluasuntoa, ja osa-asunnon normi laskisi hakijoiden määrää entisestään. Hallituksen esitys myöntää tämän käyttäytymisvaikutuksen. Mikäli opiskelija-asuntoja jää tyhjilleen, tyhjäkäyttö johtaa kaikkien opiskelija-asunnoissa asuvien vuokrannousuun. Kun opiskelijoiden asumista tuetaan verovaroin, on kansantaloudellisesti järkevää tehdä ratkaisuja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden edullisen asumisen.

Osa-asunnon normilla tavoitellaan säästöjä, mutta esitys on valmisteltu hätäisesti, eikä vaikutuksia ole kunnolla arvioitu. Kaiken tämän vuoksi toivomme, että säästövaikutuksiltaan epävarma ja kimppa-asumista hankaloittava normi poistetaan lakiesityksestä.

Ada Saarinen
Hallituksen varapuheenjohtaja
ada.saarinen@hyy.fi

Joel Lindqvist
Hallituksen jäsen
joel.lindqvist@hyy.fi

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija, toimeentulo ja kansainvälisyys
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ehdokkaat Ada Saarinen ja Joel Lindqvist on valittu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodelle 2018. Saarinen ja Lindqvist ovat molemmat valtiotieteiden ylioppilaita.

’’Ylioppilasliikkeen on luotava selkeitä tavoitteita vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja tähän haluan SYL:ssä antaa osaamiseni ja näkökulmani koskien opiskelijoiden sosioekonomista asemaa ja erityisesti toimeentuloa sekä koulutuksen merkitystä’’, Saarinen, 24, kertoo.
Saarinen on maailmanpolitiikan tutkimuksen opiskelija ja HYYn hallituksen varapuheenjohtaja. HYYn hallituksessa hän on vastannut edunvalvonnan koordinoinnista, viestinnästä sekä toimeentulosta.

’’Tulevan vuoden aikana haluan olla tekemässä työtä sen eteen, että yhdenvertaisuus toteutuisi entistä paremmin. Tähän kuuluvat muun muassa maksuton koulutus ja asumistuen yksilökohtaisuus. Minulle opiskelijaliike on edelläkävijä, joka näkee yhteiskunnan muutoksia askelta pidemmälle’’, kommentoi Lindqvist, 23. Yhteiskuntapolitiikkaa opiskeleva Lindqvist on tänä vuonna HYYn hallituksessa vastannut kaupunkiasioista ja asumisesta.

Hallituspaikkaa SYL:ssä haki yhteensä kahdeksan ehdokasta. Puheenjohtajan tehtäviin haki kolme henkilöä. Puheenjohtajaksi SYL:oon valittiin Miika Tiainen (TYY). Saarisen ja Lindqvistin lisäksi hallitukseen valittiin Petra Laiti (SHS), Petteri Heliste (AYY), Teemu Vasama (JYY) ja Jenny Vaara (OYY).

SYL:n liittokokous pidettiin Tampereella 17.-18.11. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

HYY onnittelee vastavalittua hallitusta lämpimästi!

Kuvassa vasemmalta: Teemu Vasama, Petteri Heliste, Joel Lindqvist, Miika Tiainen, Ada Saarinen, Jenny Vaara ja Petra Laiti. Kuva: Tarik Ahsanullah/ SYL

Helsingin yliopistosta valmistuneet työllistyvät yhä erinomaisesti, mutta yksilön vastuu työelämätaitojensa ajantasaisena pitämisessä on kasvanut. On ennustettavissa, että tekoäly ja telerobotiikka valtaavat alaa myös asiantuntija-ammateissa ja kilpailu korkeakoulutettujen keskuudessa kovenee. Myös urapolut ovat aiempaa kirjavampia. Sitran selvityksen mukaan tällä hetkellä joka kolmas työntekijä on vaihtanut alaa kahdesta neljään kertaan. 

Ehkä on ylipäätään väärin puhua yksilön työurasta, kun voisi sen sijaan puhua yksilön työurista.

Ylioppilaskunta järjesti syksyllä generalistiopiskelijoille suunnatun työelämätapahtuman Moniosaajien markkinat. Tilaisuudessa pohdittiin sitä, millaisia taitoja yliopistotutkinto antaa ja miten niitä voi parhaiten hyödyntää työelämässä. Paneelikeskustelussa nousseista vinkeistä voi tiivistää viisi yleispätevää ohjetta, joilla pärjäät työmarkkinoilla lähes varmasti.

1) Sanoita osaamisesi. Pelkkä tutkintotodistus ei kerro, mitä todellisia taitoja hallitset. Opintojen ohella kehittyvät väistämättä analyyttinen ajattelu ja tiedonhakutaidot, mutta myös monenkirjavat projektinhallintataidot, stressinhallinta ja kyky ryhmätyöskentelyyn. Myös lukujärjestyksen ulkopuolisilla aktiviteeteilla on merkityksensä: jos olet toiminut vaikkapa taloudenhoitajana viiniharrastusyhdistyksessä, olet saanut kullanarvoisia taitoja talouden hallintaan myös työelämässä. Taidoista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos et tunnista niitä itse. 

2) Harjoita ihmissuhdetaitojasi. Yhtä tärkeää kuin akateeminen substanssiosaaminen on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa. Työyhteisössä toimiminen edellyttää neuvottelutaitoja, taitoa vakuuttaa toiset sekä sosiaalista pelisilmää. Myös empatiakyky on tärkeä taito työelämässä: opiskelijayhteisössä opitut taidot ratkoa konflikteja tai puuttua kiusaamiseen ovat tärkeitä myös työpaikalla. Hyvät ihmissuhdetaidot eivät kuitenkaan edellytä supersosiaalisuutta. 

3) Ole aktiivinen. Työharjoittelu tai tilausgradun tekeminen voivat olla ihanteellisia tapoja saada jalkaa työnantajan oven väliin. Aniharva työnantaja odottaa, että uusi työntekijä on jo valmiiksi täydellinen osaaja omalta alaltaan. Tärkeämpää on oikea asenne ja kyky sitoutua aloittamiinsa tehtäviin. 

4) Löydä yllättäviä urapolkuja. Oman tutkinnon tuottamia valmiuksia ei kannata katsoa liian kapeakatseisesti. Pelifirmat eivät tarvitse ainoastaan koodareita, vaan myös tarinoita iskeviä folkloristeja. Toimittajan työssä voi viestintätaitojen lisäksi olla eduksi syvällinen ymmärrys evoluutiobiologiasta. Kun tunnistaa oman osaamisensa ja sen monipuoliset käyttöyhteydet, voi rakentaa itselleen yksilöllisen työuran.

5) Jatka oppimista. Valmistuminen yliopistosta ei ole oppimisen päätepiste. Tärkein taito, jonka yliopistossa voi oppia, on kyky oppia uutta. Myös työelämässä olevan on jatkuvasti päivitettävä osaamistaan ja hankittava uusia taitoja. Tämä voi tarkoittaa uusia opintokokonaisuuksia tai tutkintoja, mutta yhtä hyvin työn ohessa tapahtuvaa itseoppimista.

Heikki Isotalo
Asiantuntija, koulutuspolitiikka ja työelämä

Sitran selvitys: Työelämän tutkimus 2017 https://media.sitra.fi/2017/05/16144238/Sitra-Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4n-t...
Huffington Post: Forget A.I. ‘Remote Intelligence’ Will Be Much More Disruptive https://www.huffingtonpost.com/entry/telerobotics_us_5873bb48e4b02b5f858...

Hallitusneuvotteluissa on saatu tiistaina 7.11. tulos, jonka mukaisesti hallituksessa jatkavat nykyiset hallitusryhmät Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä, HYY:n Vihreät, Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys, Osakuntalainen edustajistoryhmä sekä Sitoutumaton vasemmisto. Tänä vuonna neuvottelukäytänteitä uudistettiin ja yhteisiä pelisääntöjä selkeytettiin. Hallitusneuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, ja tästä haluamme kiittää kaikkia edustajistoryhmiä.

Neuvottelutuloksen mukaisesti vuoden 2018 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Lauri Linna, puheenjohtaja (Sitoutumaton vasemmisto)

Krista Laitila, varapuheenjohtaja (Ainejärjestöläiset)

Sara Järvinen, talousjohtokunnan puheenjohtaja (Ainejärjestöläiset)

Amanda Pasanen, HYY Yhtymän hallintoneuvoston puheenjohtaja (HYY:n Vihreät)

Auli Elolahti (HYY:n Vihreät)

Aleksanteri Gustafsson (Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys)

Titta Hiltunen (Sitoutumaton vasemmisto)

Jane Kärnä (Ainejärjestöläiset)

Mathilda Timmer (Ainejärjestöläiset)

Topias Tolonen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)

Laura Wathén (Ainejärjestöläiset)

Sebastian Österman (HYY:n Vihreät)

Ryhmät sitoutuvat säilyttämään jäsenmaksun nykyisellä tasolla. Talousjohtokunnan esitykseen ylioppilaskunnan talousarvioksi vuodelle 2018 tehdään seuraavat muutokset:

Projektityöntekijöiden henkilöstökuluihin varataan 30 000 euroa lisää budjetin kohdan “Henkilöstökulut” eri alakohtiin jaettuna. Tätä varausta on tarkoitus käyttää edunvalvontaan liittyvien projektien toteuttamiseen 150-vuotisjuhlavuoden tuoman lisänäkyvyyden hyödyntämiseksi, sillä ylioppilaskunta tekee juhlavuonna yhteiskunnallisesti merkittäviä uusia avauksia.

Järjestöjen toiminta-avustuksiin lisätään 7 000 euroa budjetin kohdan “Välittömät järjestöpalvelut” alakohtiin tiedekunta- ja ainejärjestöt, osakunnat, muut järjestöt sekä orkesterit, kuorot ja teatterit nykyisen toiminta-avustusten jakosuhteen mukaisesti. 2 000 euroa siirretään tähän tarkoitukseen yleisestä toimintavarauksesta.

Hallituksen muodostavat edustajistoryhmät sitoutuivat sisällyttämään luonnoksen edunvalvonnalliset kirjaukset lopulliseen tavoiteohjelmaan. Näiden kirjausten otsikot ovat Voimaa yhdenvertaisuustoimijoille, Maksuttoman koulutuksen vastaisku, Yliopiston uudistukset haltuun, Opiskelijat tekevät kaupungin, ja Opiskelijoiden Uusimaa. Lisäksi tavoiteohjelmaluonnokseen lisätään seuraavat tavoitteet:

1) Nollatoleranssi häirinnälle
HYY panostaa konkreettisiin toimiin seksuaalisen häirinnän poistamiseksi ylioppilaskunnasta. HYY voi esimerkiksi järjestää häirinnän vastaisen kampanjan sekä kouluttaa järjestötoimijoita tunnistamaan ja puuttumaan häirintään tilaisuuksissaan ja tapahtumissaan.

2) Lähellä jäseniään oleva ylioppilaskunta
Järjestöjen saamat palvelut, tilat ja tuki tulee kohdistaa niin, että ne mahdollistavat ja ohjaavat järjestöjä toimintaansa HYYn arvojen mukaisesti. Lisäksi toiminta-avustusten jakoperusteita uudelleenarvioidaan. Samalla näitä perusteita pyritään tuomaan jäsenistölle ymmärrettävämmiksi.

3) Opiskelijaedustajan ei tarvitse olla yksin
He muodostavat aktiivisen verkoston ja tietävät miten he sijoittuvat. He tietävät miten voi kysyä apua HYYltä tai muilta opiskelijaedustajilta. Kaikille on selkeää missä muualla opiskelijat vaikuttavat ja mitä tietoa heiltä voisi saada.

Ryhmät valtuuttavat nykyisen hallituksen tekemään selkeyttäviä ja stilistisiä muutoksia tavoitteisiin.

Edustajistoryhmien puolesta

Jaakko Rissanen
Neuvottelija, Sitoutumaton vasemmisto
Puh. +358 40 5141 551

Miran Hamidulla
Neuvottelija, Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä
Puh. +358 44 535 1666

Toivo Laitinen
Neuvottelija, HYY:n Vihreät
Puh. +358 44 977 8245

Maria Loima
Neuvottelija, Opiskelijoiden sos. dem. yhdistys OSY
Puh. +358 44 086 3183

Teemu Palkki
Neuvottelija, Osakuntalainen edustajistoryhmä
Puh. +358 50 331 7815

HYY hakee kahta ehdokasta kaudelle 1.1.2018–31.12.2018 Svenska Studenrandes Intresseföreningenin eli SSI:n hallitukseen. SSI on ruotsinkielisten opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka julkaisee Studentbladet-lehteä ja järjestää yhteistapahtumia ruotsinkielisille sekä kaksikielisille opiskelijoille. SSI:n jäseniä ovat HYYn lisäksi Aalto Yliopiston Ylioppilaskunta AYY, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen sekä HYYn ruotsinkieliset osakunnat. 

HYY edellyttää hakijalta sujuvaa ruotsin kielen taitoa, HYYn ruotsinkielisen toimijakentän tuntemusta ja aiempaa kokemusta hallitustyöskentelystä. HYYn edustajjien edellytetään pitävän tiivistä yhteyttä HYYn hallitukseen SSI:tä koskevissa asioissa. HYYn ehdokkaaksi hakevien toivotaan pääsevän paikalle SSI:n syyskokoukseen 25.11., jolloin uusi hallitus valitaan. 

Hakijoiden tulee toimittaa kirjalliset hakemuksensa ja halutessaan liitteenä CV:nsä HYYn kirjaamoon (kirjaamo@hyy.fi) 13.11.2017 klo 12.00 mennessä. HYYn hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan 15.11.2017, minkä jälkeen hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen jäsen Elli Saari (elli.saari@helsinki.fi) sekä Studentbladet https://www.stbl.fi/ssi/ssi-soker-ansvarspersoner-till-styrelsen/.

Tiedekuntakohtaisten valintatoimikuntien laatimat valintaesitykset opiskelijaedustajiksi tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon kaksivuotiskaudelle 2018–2019 on julkaistu. Kaikkiin valintaesityksiin voit tutustua täällä. Valintaesitykset ovat vasta esityksiä, eikä opiskelijaedustajia ole vielä valittu.

Tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajat valitsee HYYn hallitus marraskuun aikana. Yliopistokollegion opiskelijaedustajat valitsee HYYn edustajisto kokouksessaan 4.12.2017. Tieto valituista opiskelijaedustajista julkaistaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun valinnat on tehty. Lisätietoja valintaesityksistä antaa valintakoordinaattori Jenna Sorjonen, puh. 050 3255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Uusien opiskelijaedustajien kaksivuotinen toimikausi alkaa 1.1.2018. HYY järjestää opiskelijaedustajille koulutustilaisuuksia joulu-tammikuussa.

Edustajisto valitsee vuosittain joulukuussa kokouksessaan ylioppilaskunnalle uuden hallituksen. Hallituksen valintaa edeltää yleensä hallitusneuvottelut, joiden tuloksena tehdään esitys hallituksen muodostajasta sekä hallituksen koosta ja jäsenistä. Neuvotteluissa edustajistoryhmittyminen nimeämät hallitusneuvottelijat keskustelevat muiden ryhmittymien kanssa yhteisesti päätettyjen pelisääntöjen mukaisesti. Kun neuvotteluissa löydetään esitys, jonka taakse saadaan enemmistö edustajistosta, neuvottelut päättyvät ja hallituksen muodostavat ryhmät tiedottavat avoimesti neuvottelujen lopputuloksesta. Neuvottelujen lopputuloksen pohjalta tehdään esitys edustajistolle päätettäväksi. Esitykselle on mahdollista tehdä myös vastaehdotuksia ja yleensä edustajisto päättääkin hallituksen muodostajasta ja hallituksen jäsenistä äänestyksen pohjalta.

Lue eteenpäin, niin pääset tutustumaan ehdokkaisiin hallituksen muodostajiksi sekä hallituksen jäseniksi vuodelle 2018.

Ehdolla hallituksen muodostajaksi

Ainejärjestöläiset

Elina Nieminen
Olen Elina, yhteisöllisyydestä ja ihmisten kanssa tekemisestä innostuva johtaja, jolla on paloa, visiota ja kokemusta tehdä vuodesta 2018 HYYn historian merkityksellisin vuosi. Haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi 2018. Minut tunnetaan ihmislähtöisenä, aikaansaavana ja helposti lähestyttävänä johtajana, jolle yhteistyön ja avoimuuden edistäminen ovat sydämen asioita. Johtajana olen taitava luomaan ympäristön, jossa jokainen voi tuoda esiin oman mielipiteensä ja käyttää omia vahvuuksiaan. Loistavien vuorovaikutustaitojeni ja johtajakokemukseni ansiosta osaan tukea hallituslaisiani saavuttamaan yhteisiä tavoitteitamme ja toimimaan oman sektorinsa asiantuntijoina. Juhlavuosi on mahdollisuus tehdä merkittäviä, uusia avauksia sekä tuoda opiskelijat yhteen juhlimaan ylioppilaskuntaa, yliopistoyhteisöä ja opiskelijoiden saavutuksia. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin on oltava maailman paras paikka opiskelijoille, ja ensi vuosi on loistava paikka saada tavoitteemme näkyviksi.

Osakuntalainen edustajistoryhmä

Hanna-Maria Häkkilä
Olen Hanna-Maria Häkkilä ja haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi. Minulla on pitkä kokemus järjestötoiminnasta ja vuonna 2017 vastaan HYYn hallituksessa mm. HYY Yhtymästä ja viestinnästä. Ymmärrän hyvin sekä ihmisiä että talouslukuja. Puheenjohtajana haluan mahdollistaa hallitukselle ja vapaaehtoisille sen, että he voivat tehdä HYY150-juhlavuodesta heidän näköisensä ja kaikille ylioppilaskunnan jäsenille mieleenpainuvan vuoden. Ensi vuonna HYYn tulee olla aktiivinen keskustelija ja uusien näkökulmien esiintuoja. Ylioppilaskunta vaikuttaa yliopistolakia, pääsykoeuudistusta ja opiskelijoiden toimeentuloa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja ottaa näkyvästi kantaa opiskelijoiden puolesta. Minulle erityisen tärkeää johtajana on huolehtia ihmisten jaksamisesta kuitenkaan tavoitteista tinkimättä. Puheenjohtajavuoteni lopussa HYYn jäsenet ovat onnellisempia ja olemme yhdessä rakentaneet parempaa maailmaa.

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independent left

Lauri Linna
Olen Lauri Linna, neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija. Haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi. Minut tunnetaan ahkerana puurtajana ja positiivisena ihmisenä, joka nauttii haasteista. HYYn hallituksessa olen ollut mukana parantamassa avoimuutta, kamppailemassa yliopistodemokratian puolesta ja auttamassa piirissämme toimivia järjestöjä olemaan turvallisempia ja helpommin saavutettavia paikkoja jäsenillemme. Olen kehittänyt järjestötukien myöntämistä ja tapaa, jolla prosessi hoidetaan. Rakastan niin runoja kuin asiakirjoja. Niin hallintoa kuin yhteisöllisyyttä ja ihmisten auttamista täyteen potentiaaliinsa. Meidän on ylioppilaskunnassa päämäärätietoisemmin toteutettava arvojamme ja oltava edelläkävijä siinä mitä haluamme myös muilta: ylioppilaskunnan on oltava avoin, yhdenvertainen, rohkea edunvalvoja ja demokraattinen. Meillä on kaikki mahdollisuudet olla näissä edelläkävijöitä - miksi jättäisimme tilaisuuden käyttämättä?

Ehdolla hallitukseen

Ainejärjestöläiset

Sara Järvinen 
Olen 27-vuotias teologian opiskelija. Olen koko yliopistoaikani ollut aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa ja ennen yliopistoaikaa nuorisojärjestössä rakentamassa tietokonepelikulttuuria. Nämä kokemukset ovat antaneet minulle avaimia strategian ja suunnitelmien toimeenpanoon sekä talousasioiden hallinnointiin. Tästä syystä haen ensisijaisesti talousjohtokunnan puheenjohtajaksi HYYn hallitukseen kaudelle 2018. Olen myös käytettävissä Yhtymävastaavaksi ja nauttisin tehtävistä sosiaalipoliittisessa edunvalvonnassa. Toimijana olen rohkea ja aina valmis kyseenalaistamaan jo totuttuja toimintatapoja. Nautin jännittävistä tilanteista ja siitä, että saan luoda yhteistä asiaa toisten ihmisten kanssa, mutta saan paljon aikaan myös yksin. Olen sellainen hauskuuttaja ja minusta on myös tärkeää luoda jatkuvasti positiivista energiaa ympärilleen. 

Jane Kärnä
Oon Jane - teatteritieteilijä ja järjestöaktiivi! Mun unelmien HYY on osallistava mahdollisuuksien yhteisö, jossa välitetään, tuetaan ja kannustetaan. Haluan työskennellä sen eteen, että ylioppilaskunta tarjoaisi enenevissä määrin monipuolisia motivoivia mahdollisuuksia erilaisille jäsenilleen, sekä tukea järjestöille, jotka näitä mahdollisuuksia myös tarjoaa. Mulle HYY ja sen järjestöt on antaneet paikan oppia, kasvaa ja kokeilla, sekä upeita ystäviä ja kokemuksia. Innostun helposti, tykkään tehdä yhdessä ja kokemuksen tuomalla varmuudella toimin loistavasti myös paineen alla. Mulle on tärkeää, että ihmiset ympärillä voi hyvin ja että jokainen saa tilaisuuden loistaa. Hallituksessa vastuualueina kiinnostaa erityisesti järjestöt, järjestöviestintä, järjestöjen yhdenvertaisuus ja vapaaehtoiset, mutta oon avoin myös uusille haasteille!

Krista Laitila
Olen 25-vuotias kasvatustieteen opiskelija, jolle ihmisten kanssa työskentely on helppoa. Eri järjestöissä oltuani olen päässyt toimimaan monipuolisesti erilaisten ihmisten kanssa, mikä se on ollut mielekästä ja opettavaista. Yhteisössä toimiminen on minulle luontainen tapa työskennellä.Motivoitunut asenteeni ja kykyni oppia nopeasti tekevät minusta henkilön, jonka voi heittää eri syvyisiin altaisiin ja opin uimaan. Olen ulospäinsuuntautunut, idearikas sekä ratkaisukeskeinen ja työskentelen sujuvasti stressin ja paineen alla. Olen käytettävissä ylioppilaskunnan varapuheenjohtajaksi. Tarvittaessa voin olla käytettävissä myös Yhtymävastaavaksi. Tavoitteeni on parantaa opiskelijaedustajien yhteisöllisyyttä sekä olla mukana tekemässä ylioppilaskunnalle spektaakkelimainen 150v. juhlavuosi, jossa opiskelijat pääsevät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan juhlavuoden eri osa-alueita.

Mathilda Timmer
Olen Mathilda, viidennen vuoden valtsikalainen. Halu auttaa muita ja pelastaa maailma on johdatellut minut nuoruusvuosien isostoiminnasta aina tähän pisteeseen asti. Haen ensi vuodelle HYYn hallitukseen, sillä haluan olla mukana puolustamassa opiskelijoiden oikeuksia ja hoitamassa opiskelijoiden edunvalvontaa. Fuksina hakeutuessani ainejärjestön opintovastaavaksi, koin opintoasioiden olevan paras paikka vaikuttaa opiskelijoiden elämään. Vuosia myöhemmin koen edelleen koulutuspolitiikan omimmaksi toimialueekseni, ja koposektorilla haluan työskennellä myös HYYn hallituksessa. Koska kopoilun lisäksi rakastan uuden oppimista, otan innolla myös muiden sektoreiden tuomat mahdollisuudet vastaan. Olen se pää pilvissä mutta jalat tukevasti maassa eteenpäin porskuttava tyyppi, jonkalaisen jokainen hallitus tarvitsee jäsenekseen.  ”Paljon puhetta mutta paljon myös tekoja” – Ismo Laitela

Laura Wathén
Olen Laura, 25-vuotias valtiotieteiden ylioppilas. Olen haasteista ja lennokkaista ideoista innostuva energiapakkaus, joka käärii hihat päästäkseen tekemään tavoitteista konkreettisia asioita. Vuosien järjestö- ja vapaaehtoistyöskentely on opettanut organisointivelhoksi: langat pysyvät käsissäni, toimin erinomaisesti suurenkin paineen alla ja uskallan tehdä vaikeita päätöksiä. Opintoni sosiaalitieteiden parissa, aikaisemmat kokemukseni vaikuttamisesta sekä palo tehdä ylioppilaskunnasta ja kaupungista parempia opiskelijoille tekisivät minusta erinomaisen edunvalvojan sosiaalipoliittiselle sektorille. Olen kuitenkin siinä mielessä kaikkiruokainen kehittäjätyyppi, että minusta saa kovan tekijän mille sektorille tahansa tapahtumista järjestöasioihin. Juhlavuosi motivoi minua erityisesti, sillä se tarjoaa mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa yhdessä ylioppilaskuntana vaikkapa unohtumattoman edunvalvontateon tai megalomaaniset pirskeet!

Edistykselliset

Jeremias Nurmela
Olen Jeremias Nurmela, 22–vuotias oikeustieteen opiskelija, järjestöaktiivi ja Edistykselliset edustajistoryhmän jäsen Helsingistä. Haen HYY:n hallitukseen vuodeksi 2018 päästäkseni osaltani tekemään ylioppilaskunnasta vielä toimivamman ja vaikuttavamman kuin mitä se jo on. Olen luonteeltani yhteistyökykyinen, siltoja rakentava ja ahkera persoona, jonka kanssa on helppo saada paljon aikaiseksi. Ylioppilaskunta organisaationa on minulle hyvin tuttu useiden HYYn luottamustehtävien kautta. Tämän lisäksi olen toiminut tämän vuoden keskisuuren yhdistyksen puheenjohtajana, joten kokemusta ja visiota minulla riittää tarjottavaksi. Ylioppilaskunnan pitkän aikavälin hyvinvointi, laadukkaiden opintoja edistävien palvelujen tarjoaminen ja reiluus ovat minulle tärkeitä tavoitteita, joita aion ajaa ylioppilaskunnan hallituksessa. 

HELP

Anssi Mykkänen
Olen neljännen vuoden lääketieteen opiskelija. Kokemusta HYYstä minulla on mm. edustajistoryhmä HELP:n puheenjohtajana toimimisesta tältä vuodelta sekä Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksesta nyt kahden vuoden ajalta. Toimiessani näissä tehtävissä olen oppinut paljon asioita, jotka varmasti olisivat hyödyllisiä HYYn hallituksessa työskennellessä. Olen luonteeltani analyyttinen ja pyrin perehtymään asioihin huolella ennen päätösten tekemistä. HYYn hallitukseen toisin paljon laaja-alaista osaamista sekä näkemystä myös keskustakampuksen ulkopuolelta. Hallituksessa haluaisin päästä vaikuttamaan siihen, että HYY näkyisi paremmin kaikilla kampuksilla ja että kaikki jäsenet kokisivat saavansa HYYltä jotain. HYYn hallituksessa minua kiinnostaisi ainakin varapuheenjohtajan tehtävä, HYY Yhtymä, koulutuspolitiikka, terveysasiat ja kehitysyhteistyö. 

Ville Liu
Olen Ville Liu ja opiskelen hammaslääketiedettä. Olen ensimmäistä kauttani HYYn edustajistossa ja kuluneen vuoden ajan olen ollut myös valmisteluvaliokunnan jäsen. Näiden tehtävien lisäksi toimin aktiivisesti omassa ainejärjestössäni. Toisin hallitukseen asiantuntemusta erityisesti terveyssektorilta, mutta myös kokemusta järjestö- ja tutortoiminnasta. Hyvät organisointitaitoni ja rauhallisuuteni olisivat myös etu HYYn hallitukselle. Opiskelijoiden arjen ja opintojen sujuvuus on minulle tärkeää ja olen erittäin motivoitunut työskentelemään hallituksessa näiden asioiden puolesta. Tahtoisin erityisesti esille terveyteen, liikuntaan, viestintään, uusien opiskelijoiden asemaan, yhdenvertaisuuteen sekä tutoreiden toimintaan liittyviä näkemyksiä ja näiden vastuualueiden parissa toimiminen kiinnostaa minua eniten. 

HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS

Sebastian Österman
Olen Sebastian, toisen vuoden biologian opiskelija ja innokas järjestöaktiivi Helsingistä. Hurahdin ylioppilaskuntaan jo fuksina ja olen kuluneen vuoden aikana toiminut edustajistoryhmäni puheenjohtajana sekä keskusvalintatoimikunnan ja valmisteluvaliokunnan varajäsenenä. Juurruin myös vahvasti oman tiedekuntani järjestökenttään ja toimin tällä hetkellä Biosfäärissä opintovastaavana, Viikki-speksissä varapuheenjohtajana ja Svenska Naturvetarklubbenissa kansainvälisyysvastaavana. Viime lukuvuonna suoritin järjestöhommien lisäksi 120 opintopisteen edestä biologian opintoja. Yllämainittuihin kuluneen ajan haluaisin ensi vuonna pyhittää ylioppilaskunnalle. Pyrin rakentamaan yhteisöllisempää, poikkitieteellisepää ja vaikuttavampaa ylioppilaskuntaa. Itseäni kiinnostaisi toimia erityisesti koulutuspolitiikan, viestinnän ja ympäristöasioiden parissa. Luonteeltani olen rento mutta kunnianhimoinen. Ylioppilaskunnan hallitukseen valituksi tuleminen olisi valtava luottamuksen osoitus, ja toivon voivani osoittaa olevani sen arvoinen.

Amanda Pasanen
Olen 23-vuotias Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriopiskelija ja HYYn Vihreiden ehdokas hallitukseen vuodelle 2018. Olen kuluneen vuoden aikana toiminut HYYn Vihreiden edustajistoryhmän toisena puheenjohtajana ja sitä ennen ollut aktiivinen niin valiokunnissa (mm. Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja 2016), omassa ainejärjestössäni (Ympäristötieteilijät MYY ry:n kansainvälisyysvastaava 2015-2016) kuin yliopiston hallinnossa opiskelijaedustajanakin (Ympäristötieteiden laitoksen laitosneuvoston varajäsen 2016-2017 ja Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelman johtoryhmä 2017). HYYn hallituksessa haluaisin erityisesti edistää ylioppilaskuntamme yhteiskunnallista vuorovaikutusta edunvalvonnan ja kaupunkivaikuttamisen kautta, sekä kehittää kehitysyhteistyösektoriamme. Kaoottisten tutkintouudistusten ja koulutusleikkausten keskellä yliopistoon päin on myös vaikutettava, jotta opiskelijoiden etu ja hyvinvointi tulee huomioiduksi.

Auli Elolahti
Olen 25-vuotias ympäristötieteiden opiskelija, HYYn Vihreiden edaattori sekä pitkän linjan kansalaisjärjestövaikuttaja. Haen HYYn hallitukseen vuodelle 2018, missä toivon pääseväni kehittämään HYYn toiminnan vaikuttavuutta ja vastuullisuutta, sekä osallistamaan jäseniä aktiiviseen kansalaisuuteen. Pystyn parhaiten vaikuttamaan erityisesti viestinnän ja ympäristöasioiden parissa, mutta minulla kokemusta myös asumiseen ja kaupunkipolitiikkaan sekä HYY yhtymään liittyvistä aihepiireistä. HYYssä olen ollut aktiivinen edustajiston sekä hallintoneuvoston jäsenenä, mutta olen myös toiminut ainejärjestötoiminnassa: kuten Naturassa, Symbioosissa ja MYY:ssä sekä myös ympäristövaliokunnassa. HYYn ulkopuolella olen työskennellyt ja tehnyt vapaaehtoistöitä lukuisten ympäristöteemaisten projektien ja tapahtumien sekä viestinnän parissa. Uskonkin, että hallitus saisi minusta kokeneen organisointi- sekä viestintätaitoisen toimijan. 

Osakuntalainen edustajistoryhmä

Topias Tolonen
Olen Topias Tolonen ja haen HYYn 2018 hallitukseen. Olen osakuntalainen yltiöoptimisti, jonka vahvuudet ovat matematiikassa, monipuolisessa järjestötaustassa ja halussa tehdä yhteistyötä. Opiskelujen alkuvaiheessa panostin opintoihin ennen järjestöjä, mutta nyt olen viimeiset pari vuotta tehnyt järjestöissä asioita korjatakseni nuo menetetyt vuodet. Olen toiminut osakunnan toiminnanohjaajana, nähnyt IT-konsulttiyritysten sekamelskaa ja luennoinut todennäköisyyslaskentaa yliopistolla. Monipuolinen taustani eri sektoreilta yhdistettynä kiinnostukseeni koulutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan saa minut ymmärtämään erilaisia tilanteita – talousosaamiseni ja matemaattisuuteni vain monipuolistavat profiiliani ja tekevät minusta tärkeän lisän pienipaikkaiseen toimistotyöhön. HYY on mahtavassa asemassa vaikuttaakseen opiskelijoiden asemaan niin yliopisto- kuin järjestötasolla; motivaationi ja osaamiseni tekee minusta mahtavan lisän hyödyntämään tätä. 

Sitoutumaton vasemmisto – Obunden vänster – Independent left

Titta Hiltunen
Olen neljännen vuoden poliittisen historian opiskelija ja SitVasin edariryhmän puheenjohtaja. Minulla on kova into päästä näyttämään kykyni hallitustoiminnassa ja olen motivoitunut tekemään töitä ylioppilaskunnan eteen. Hallituksessa minua kiinnostaa erityisesti edunvalvonta, opiskelijan toimeentulon turvaaminen, paremman kaupungin ja asumisen puolesta toimiminen sekä WSC-verkostosta vastaaminen. Tunnen poliittiset prosessit sekä opintojeni että oman kiinnostukseni kautta. Yhdenvertaisuusasiat ovat minulle tärkeitä ja niistä vastaamisessa olisin myös elementissäni. Minua kiinnostavat myös kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö ja kampusviljely. Haluan olla mukana rakentamassa opiskelijoille sitä ihannetilaa, jonka olemme uudessa linjapaperissamme määritelleet. Unelmieni ylioppilaskunta on aidosti yhdenvertainen ja jäsentensä rautainen edunvalvoja.

Julius Uusinarkaus
Olen Julius Uusinarkaus, neljännen vuoden luonnontieteilijä. Haen HYYn hallituksen jäseneksi 2018. Minut tunnetaan ennen kaikkea aikaansaajana, kuin myös väsymättömänä työntekijänä ja ongelmanratkaisijana. Olen luontainen projektityöntekijä: hallitsen kokonaisuudet, aikatauluttamisen, budjetoinnin, sekä tärkeimpänä muiden ihmisten potentiaalin valjastamisen. Ohjelmointitaidot tekevät minusta tehokkaan työskentelijän ja erilaisen ajattelijan. Taitoni sopisivat parhaiten tapahtumien, järjestöjen tai yhdenvertaisuustyön pariin. Unelmieni HYY on turvallinen ja kaikille avoin ympäristö toteuttaa itseään. Siinä kaikki voivat nauttia rikkaasta opiskelijakulttuurista kokematta häirintää. HYYn juhlavuosi on täydellinen kehys uudistaa ja kehittää. Haluan olla tässä työssä mukana, ja tiedän että olisin oivallinen lisä hallitukseen.  

SNÄf

Emilia Granqvist
Olen valtiotieteiden ylioppilas ja haluan olla mukana viemässä ylioppilaskuntaa lähemmäksi jäseniään. Ylioppilaskunnan kuuluu olla kaikkien ulottuvilla, kielestä tai sosiaalisesta taustasta riippumatta. Lisäksi haluan olla mukana tekemässä juhlavuodesta ikimuistoisen. Olen yritteliäs, joukkuehenkinen, puhun sujuvasti suomea, ruotsia ja englantia, enkä kaihda uuden oppimista. HYYstä minulla on kokemusta esim. SNÄf:n puheenjohtajana toimimisesta tältä vuodelta, edustajiston työstä, eri valiokunnista, vuosijuhlatiimistä, fuksiseikkailusta sekä hallopedina toimimisesta. Kokemuksestani pienten ja suurempienkin organisaatioiden johtamisesta olisi varmasti hyötyä HYYn hallituksessa. Erityisesti tapahtumat, viestintä, vapaaehtoistoiminta, kansainvälisyys, koulutuspolitiikka ja HYY Yhtymä kiinnostaisi minua. Vuosi HYYn hallituksessa antaisi minulle tärkeää kokemusta kehittyä yhteiskuntavaikuttajana. 

Emma Heikkilä
Opiskelen luokanopettajaksi ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. HYYssä olen toiminut SNÄf:in hallituksessa fuksi- ja alumnivastaavana ja osallistunut Kaksikielisyysvaliokunnan toimintaan. Lisäksi olen toiminut Conduksessa monikielisyys- ja opintovastaavana sekä Didactassa tapahtumavastaavana ja vuosijuhlamestarina. Minulla on laaja näkemys järjestötoiminnasta pedagogiikan opiskelijan perspektiivistä. Olen monikielinen ja osaan työskennellä sujuvasti kaikilla kolmella HYYn toimintakielellä. Uskon, että tasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäisevää terveystyötä voidaan HYYssä kehittää edelleen. HYYn hallituksessa olen kiinnostunut kaksikielisyysasioista, yhdenvertaisuudesta sekä terveydestä ja liikunnasta. 

Sosialidemokraattiset opiskelijat

Aleksanteri Gustafsson
Olen Aleksanteri Gustafsson, neljännen vuoden historian opiskelija ja järjestöaktiivi. Haen HYYn hallitukseen edistääkseni vahvaa opiskelijoiden edunvalvontaa, vakaata ja vastuullista HYYn talouden hoitamista sekä kaikille jäsenilleen läheistä ylioppilaskuntaa. Kokemusta HYYn toiminnasta olen saanut talousjohtokunnan jäsenenä ja edustajiston varajäsenenä. Muuta järjestökokemusta on kertynyt ainejärjestöstäni Kronoksesta ja Opiskelijoiden sosiaalidemokraattisesta yhdistyksestä, joissa molemmissa olen toiminut hallituksen jäsenenä. Ennen HYYn piirissä olevia järjestöjä toimin monissa sosiaalidemokraattisissa järjestöissä ja muissa nuorisojärjestöissä. Ylioppilaskunta saisi minusta aktiivisen ja yhteistyökykyisen hallituksen jäsenen. Pyrin aina työskennellessäni ottamaan muiden näkemykset huomioon, sillä uskon tämän olevan paras keino yhteisten päämäärien saavuttamiseen. Avoimuus ja osallistaminen ovat arvoja, joita haluaisin edistää hallituksessa.

Sivut