Virheviesti

Notice: Only variables should be passed by reference funktiossa hyy_utils_i18n_translate_path() (rivi 193 tiedostossa /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media & arkisto

Uutiset

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallitus on juhlakokouksessaan myöntänyt useita huomionosoituksia ylioppilaskunnan hyväksi tehdystä työstä. Huomionosoitukset jaetaan HYYn 148-vuotisjuhlassa Vanhalla ylioppilastalolla marraskuun 26. päivän iltana.

Ylioppilaskunnan kunniamerkki leveässä sinisessä nauhassa myönnetään vuosittain henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet ylioppilaskunnan pyrkimyksiä tai joille ylioppilaskunta haluaa osoittaa kunnioitusta.

Tänä vuonna kunniamerkin ylioppilaskunnan leveässä sinisessä nauhassa saavat kehitysjohtaja, kasvatuspsykologian tohtori Kirsi Lonka merkittävästä ja ansiokkaasta työstä osallistavan oppimisen puolestapuhujana sekä YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta merkittävästä ja ansiokkaasta työstä ylioppilaiden terveydenhuollon hyväksi.

Ylioppilaskunnan merkkiohjesäännön 4 § mukaan ylioppilaskunnan standaari voidaan myöntää harkinnan mukaan yhteisölle, joka on edistänyt ylioppilaskunnan pyrkimyksiä.

Ylioppilaskunnan standaari myönnetään Ihmisoikeusliitolle arvokkaasta työstä perus- ja ihmisoikeuksien edistämisestä ja valvonnasta sekä Humanisticumille arvokkaasta työstä humanismin ja humanistien puolesta.

Ansiomerkin kapeassa sinisessä nauhassa merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi saavat kasvatustieteen maisteri Anu Aarnio, filosofian maisteri, diplomi-insinööri ja valtiotieteiden maisteri Risto Karinkanta, vuoroesimies Tiina Käyhkö, filosofian maisteri Elina Mattero-Meronen, viestinnän ja markkinoinnin koordinaattori Petri Minni, asiakaspalvelija Pirjo Mäkinen, kylmäkkö Jonna Laiho, kasvatustieteen kandidaatti Marina Lampinen, kassatarjoilija Heidi Lottonen, kasvatustieteen kandidaatti Iiris Niinikoski, luonnontieteen kandidaatti Vesa Piilola, henkilöstökoordinaattori Olli Rossi sekä filosofian maisteri Anna Ylitalo.

Vuoden 2016 Magister Bonus eli Hyvä opettaja -palkinnon saa tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opettaja Arto Hellas. Magister Bonus -palkinnon kriteerejä olivat opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne kehittämiseen sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Lisäksi vuoden 2016 palkintoa jaettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten ehdokkaat kannustavat opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja oman osaamisen kasvattamiseen. häntä esitettiin Magister Bonus -palkinnon saajaksi kahdella eri esityksellä. Toisen esityksen allekirjoittajina on joukko yliopistolaisia niin opiskelijoiden, opettajien, johtajien kuin hallinnon edustajien puolesta.

Best International Teacher –palkinnon sai kiinan kielen lehtori Haixia Wang. Hän opettaa kiinaa natiivipuhujana, ja huomioi opetustilanteessa kulttuurierot hyvin. Hän käyttää opetuksessa paljon erilaisia metodeja ja digisovelluksia sekä laatii omia materiaaleja. Palautetta hän pyytää opiskelijoiltaan aktiivisesti, reagoi siihen hyvin ja kehittää opetusta sen perusteella. Hän antaa myös opiskelijoille paljon rakentavaa palautetta tehtävistä. Monikulttuuriset opetusmenetelmät tulevat hänen opetuksessaan esiin opiskelijoiden erilaisten taustojen huomioimisena, kulttuurierojen kunnioittamisena ja eri kulttuurista tulevien opiskelijoiden tukemisena. Kursseilla keskustellaan usein opiskelijoiden erilaisista taustoista.

Hyvä juhlaväki, 

Olen liikuntavammainen nuori, enkä pääse pyörätuolilla liikennevälineeseen.
Olen eristetty vanki, enkä pysty käyttämään äänioikeuttani.
Olen Kongosta kotoisin oleva mies, enkä saa kidutuksesta johtuviin traumoihini tukea.
Olen romanialainen raskaana oleva romaninainen, enkä saa Suomessa raskauden aikaista terveyspalvelua, sillä en ole saanut Romanian viranomaisilta sairausvakuutuskorttia.
Olen transmies, enkä voi enää lisääntyä, sillä Suomen viranomaiset edellyttivät minulta sterilisaatiota kun korjasin sukupuoleni. 
Olen takuueläkkeen varassa elävä, onnettomuudessa vammautunut suomalainen. Jonotan leipäjonossa useita tunteja viikossa sillä hallitus on leikannut yhtä aikaa lääkekorvauksia ja sosiaalietuuksia, ja köyhyyteni syvenee.
Olen kaikkea tätä, enkä kuitenkaan ole. 

Itse asiassa, en ole heistä kukaan. Päinvastoin, puhun teille tänään monin tavoin etuoikeutettuna ihmisenä. En joudu kohtaamaan avointa syrjintää bussissa ihonvärini takia tai rakenteellista syrjintää asuntomarkkinoilla. Minulla on passi, jonka ansiosta minut on toivotettu avosylin tervetulleeksi työskentelemään ja opiskelemaan Yhdysvaltoihin, Saksaan, Belgiaan, Intiaan ja Nepaliin, ja vaikka minne. Tunnistakaa te, hyvät juhlavieraat ja ylioppilaskunnan jäsenet, ne etuoikeudet, joita teille on syntymästä annettu tai elämän varrella kasautunut. Käyttäkää niitä viisaasti.

Ihmisoikeusliitto

Minut pyydettiin tänne Ihmisoikeusliiton edustajana vastaanottamaan HYYn meille äsken luovuttama tunnustus ja pitämään tämä juhlapuhe. Kiitos suuresta kunniasta. Koko järjestömme arvostaa tunnustusta hyvin paljon. Minua, Helsingin yliopiston entistä opiskelijaa, ainejärjestö- ja HYY-aktiivia sekä yliopiston entistä tutkijaa ja opettajaa tämä tunnustus lämmittää erityisesti. Onnea 148. vuotiaalle HYYlle.

Uskallamme myös päätellä huomionosoituksesta, että te ylioppilaskunnassa ymmärrätte, että Suomeen keskittyvää ihmisoikeustyötä tarvitaan enemmän kuin pitkään aikaan. 

Viime aikoina korkeassa asemassa olevat toimijat ovat esittäneet julkisessa keskustelussa tai esimerkiksi eduskunnassa ajatuksia, joiden mukaan joillain ihmisillä tulisi olla vähemmän oikeuksia kuin toisilla. Saamme kuulla, että perustuslain turvaamat oikeudet ovatkin jotain, jotka voidaan toteuttaa vain hyvinä taloudellisina aikoina. Uskoakseni te täällä näette, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja se tekee minut iloiseksi ja toiveikkaaksi.

Järjestömme perustettiin silloisella nimellä Ihmisoikeuksien liitto vuonna 1935. Se oli aikaa, jolloin fasismin ja natsismin hyytävät tuulet pyyhkivät yli Euroopan ja osuivat Suomeenkin. Järjestömme ydinajatus oli tuolloin sama kuin tänä päivänä: edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Tänä päivänä tietoisuus ihmisoikeuksista on lisääntynyt ympäri maailman suuresti, paljolti myös ihmisoikeusjärjestöjen sitkeän työn ansiosta. Mutta vastaisku lyö tällä hetkellä ympäri maailmaa: yli 60 maassa on luotu lakeja, joilla rajoitetaan vapaiden kansalaisjärjestöjen toimintaa. Ajatukset ovat palanneet järjestömme perustamisaikaan. Myös Ihmisoikeuksien liittoa yritettiin heti alkuvuosina saada lakkautetuksi lainsäädännön keinoin, ja jotkut pitivät järjestöä valtion vihollisena.

Hyvä juhlaväki, tänä päivänä monet poliittiset päättäjät ympäri Eurooppa ja myös Suomessa, hamuavat nationalismin perään. EU:n jäsenmaa Unkarin nykyhallitus pitää sitä velvoittavia EU:n ja YK:n ihmisoikeussopimuksia pilkkanaan. Sisäänpäin käperrytään pelottavan monessa kolkassa. Tämä ei ole vain Puolan, Unkarin, Iso-Britannian tai Yhdysvaltojen kysymys. Esimerkiksi maailman toiseksi väkirikkaimmassa maassa Intiassa hindunationalistinen hallitus tiukentaa otettaan kansalaisyhteiskunnasta ja muslimeihin kohdistuva syrjintää lisääntyy huolestuttavasti. Etelä-Afrikka päätti hiljattain erota Kansainvälisestä  rikostuomioistuimesta, jossa tutkitaan kaikkein vakavimpia rikoksia kuten kansanmurhia. 

Vastatkaa te, hyvät ylioppilaskunnan edustajat ja opiskelijat, tällaisiin aatteisiin kansainvälisyydellä, avoimuudella ja tutkitulla tiedolla. Näyttäkää te, että perusteellista, historiasta ammentavaa ja pitkälle tulevaisuuteen katsovaa analyysia tarvitaan. Vastustakaa totuuden jälkeisen ajan houkutuksia. Olkaa tarkkoja yksityiskohtien ymmärtämisessä mutta nähkää silti vallan rakenteet ja laajat tendenssit. Pidän erityisenä tärkeänä ymmärtää ajan Euroopassa, miten taloudellisten oikeuksien tai työelämän perusoikeuksien rapautuminen ruokkivat nationalismia ja rasismia, jopa fasismia. Tällaisen syöksykierteen pysäyttäminen olkoon tehtävänne, olkoon tehtävämme. 

Toisen maailmansodan julmuuden ja tuhon aikaa seurasi jotain hyvin arvokasta: YK perustettiin ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus luotiin. Suomessa ihmisoikeudet miellettin pitkään jonain, mitkä eivät koske oikeastaan Eurooppaa eivätkä varsinkaan Suomea: ihmisoikeuksien nähtiin koskevan ennemmin esimerkiksi Kiinaa, Chileä ja Etelä-Afrikkaa. Suomessa ei nähty olevan ihmisoikeusongelmia.

Jos kuvittelemme, että Suomessa kaikkien ihmisoikeudet toteutuvat, meidän on tunnettava köyhimpien ihmisten tilanne, on kysyttävä miten vähemmistöjen oikeudet toteutuvat, entäpä lasten oikeudet? Miten toteutuvat niiden ihmisten oikeudet, joilla on vähiten mahdollisuuksia perään kuuluuttaa omia oikeuksiaan? Ihmisoikeusloukkauksien analyysi edellyttää etuoikeuksien ja syrjinnän dynamiikan ymmärtämistä. 

Väitän, että kovin nuori kansallinen ihmisoikeuspolitiikkamme on yksi syy sille, että eduskunta tällä hetkellä säätää silmää räpäyttämättä lakeja, jotka tulevat heikentämään joidenkin ihmisten oikeuksien toteutumista: vammaisten, turvapaikanhakijoiden, köyhimpien ihmisten, ja niin edelleen. 

Voisimmehan me tehdä asioita toisinkin. Entäpä jos nykyinen hallitus ja tulevat hallitukset miettisivät lainsäädäntöä valmistellessaan jo varhaisessa vaiheessa, miten suunnitellut muutokset vaikuttavat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Lainvalmistelijat tutkisivat tällöin huolella, kenen asemaa kulloinenkin päätös parantaa ja kenen vaikeuttaa, miten sukupuoli tai ikä vaikuttavat, entä ihonväri tai uskonto? 

Meistä ihmisoikeusihmisistä itsestämme on puolestaan kiinni, jumitammeko pölyyntyneessä tornissa, liian kaukana niiden arjesta, joiden ihmisoikeudet eivät toteudu. Ihmisoikeusliitto tutkii Suomen ihmisoikeustilannetta ja vaikuttaa lainsäädäntöön ja politiikkaohjelmiin. Räksytämme kun tarvetta on ja nyt sitä totisesti on. Mutta edistämme ihmisoikeuksia myös ihmisten parissa ja kanssa. Koulutamme ihmisoikeuksista esimerkiksi nuorisotyöntekijöitä, rajavartiolaitoksen opiskelijoita ja poliiseja. Jokainen kohtaaminen, varsinkin ihmisoikeuksiin epäluuloisesti suhtautuvien kanssa, voi olla eräänlaista ihmisoikeuskasvatusta, joka voi muuttaa hitusen ajattelumalleja ja pidemmällä ajalla myös maailmaa.

Ystävät, juhlaväki, tänä päivänä meidän täytyy muistuttaa päättäjiä siitä, että Suomen valtiolla on velvollisuus turvata kaikille kasainvälisten sopimusten ja perustuslain takaamat oikeudet. Ei meistä kukaan voi tietää, koska itse on tilanteessa jossa omat oikeudet eivät toteudukaan. Silloin me toivomme puolellemme niitä, jotka eivät peräännyt. Jotka sanovat: ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, eikä niitä voi ottaa meistä keneltäkään pois. Kiitos.

Otsikon lauseella kuvataan HYYn tekemää työtä ylioppilaskunnan strategiassa. Meidän tulee olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on oikeus ja mahdollisuus opiskella ja vaikuttaa sekä auttaa opiskelijoita kehittymään sekä ottamaan vastuuta itsestään, yhteisöstään ja yhteiskunnasta. HYY on arvojensa puolesta kansainvälinen, rohkea, vastuullinen ja inhimillinen. Akateemisessa yhteisössä on tärkeää aito kansainvälisyys, joka edellyttää, että yhteiskunta on monimuotoinen ja syrjimätön. Suomella ei ole varaa sulkea rajojaan kansainvälisiltä osaajilta. 

Sateenkaarilippu ja kupoli

Vuosi 2016 on näyttänyt, että ylioppilaskunnan arvoille on paikkansa. Politiikassa on huolestuttavalla tavalla pärjännyt populismista, valheista ja suoranaisesta uhkailusta huolimatta. Ei enää tarvitse mainitakaan Brexitiä, Donald Trumpia, oikeiston nousua Ranskassa ja Hollannissa tai viimeisimpänä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton linjapaperin ”feminismi” –sanasta levinnyttä vihapuheen tulvaa. Tiedämme ilmankin, miksi vuosi 2016 jää historiaan. 

Mikä huolestuttavinta, näistä päätöksistä kärsivät pitkällä aikajänteellä eniten ne, jotka eivät ole tällaista maailmaa halunneet. Onko oikeudenmukaista, että esimerkiksi Brexitissä Euroopan laajuisessa mittakaavassa pienen vähemmistön linja vaikuttaa puolen miljardin ihmisen tulevaisuuteen? Onko oikeudenmukaista, että ne jotka haikailevat menneeseen saavat päätöksenteossa muuttaa tulevaisuutta niiltä, joilla uskoa tulevaan vielä on? 

Opiskelijat! 
Meidän tulee rohkeasti puolustaa tieteellisen tiedon ja faktojen voimaa yli populismin, yhdenvertaisuutta yli normien ja rakenteiden sekä kansainvälisyyttä yli pelon ja vihan. Näytetään, millaisessa maailmassa me haluamme elää – näytetään, millaista Suomea haluamme rakentaa. 

Tulkaa mukaan! 
https://www.facebook.com/events/288312304898261/

Noora Eilola
Hallituksen jäsen
Kulttuuri, viestintä

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta juhlii tänä vuonna 148. vuottaan! Varsinaista syntymäpäivää ikinuori ylioppilaskuntamme viettää 26.11. Vanhalla ylioppilastalolla. Juhlat alkavat kuitenkin jo tiistaina! 

HYYn vuosijuhlaviikko tarjoaa opiskelijoille paljon erilaista, hauskaa ja inspiroivaa!

TI 22.11. Match Made in Museum - Student Edition

Klo 17-20 Yliopistomuseo 
Yliopistomuseon ja HYYn järjestämässä opiskelijoiden sinkkuillassa on tarjolla jään murtavaa ohjelmaa, mielenkiintoisia kohtaamisia ja siinä sivussa vähän historiaa ja kulttuuriakin. 
https://www.facebook.com/events/1765294973731980/

KE 23.11. Taidetta meille

Klo 10–20 Ateneum (Kaivokatu 2)
Opiskelijoiden ilmaispäivä Ateneumin taidemuseossa. Tarjolla on italialaisen Amadeo Modiglianin näyttely! 
https://www.facebook.com/events/1500879903262399/

KE 23.11. HYYHY ry. esittää: Voiko näin jatkua? -seminaari

Klo 15–19 Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33)
HYYn Historian Ystävät ry. (HYYHY) seminaarissa käsitellään ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden vaiheita. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös kierros Helsingin yliopistomuseossa sekä illallinen.
https://www.facebook.com/events/1282147295151929/

TO 24.11. Juhlavaatekirpputori

Klo 16–20 Alina-sali (Mannerheimintie 5A, 3. krs.)
Tule myymään ja/tai ostamaan päivitystä vaatekaappiisi aina iltapuvuista naamiaisasuihin! 
https://www.facebook.com/events/1750332598560764/

LA 26.11. HYYn 148. vuosijuhla

Klo 16–23 Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3)
Tule mukaan HYYn vujuille! Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.hyy.fi/HYY148
https://www.facebook.com/events/552813114906015/

LA 26.11. 148-vuotissynttäribileet Vanhalla

klo 23–03.30 Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3)
HYYn vuosijuhlien avoimet jatkobileet! Vanhalla mm. glitterbaari, huikea bilebändi JIVE, DJ Louise sekä bombastista yllätysohjelmaa, jonka pidämme vielä salaisuutena sekä erittäin, erittäin opiskelijahintaista kuohuviiniä. Sisäänpääsy 6 euroa sisältäen narikan ja haalarimerkin! 
https://www.facebook.com/events/1786402184932503/

SU 27.11. HYY148-sillis

klo 12-18 Christina Regina ja Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
Haluatko jatkaa juhlahumua? HYYn sillis on täysin ilmainen ja mukaan mahtuu 100 ensimmäistä! 
https://www.facebook.com/events/1836357629942414/

HYYn hallitusneuvottelut aloitettiin maanantaina 7.11. ja saatiin päätökseen nopeasti jo tiistaina 8.11. HYYn hallituksen vuodelle 2017 ovat valmiita muodostamaan ainejärjestöläisten ryhmä HYAL, HYYn Vihreät (HyVi), Sitoutumaton vasemmisto (SitVas), Sosialidemokraattiset opiskelijat (OSY) sekä Osakuntalaisten edustajistoryhmä.

Ryhmät sopivat myös muutamista muutoksista nykyisen hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2017.

Hallitusneuvottelijat ehdottavat hallituksen muodostajaksi Laura Luotoa (HYAL), varapuheenjohtajaksi Ada Saarista (HyVi) ja talousjohtokunnan puheenjohtajaksi Lauri Linnaa (SitVas).

Neuvottelijoiden ehdotukset hallituksen jäseniksi:
Hanna-Maria Häkkilä (Osakuntalaiset)
Mikko Kymäläinen (OSY)
Joel Lindqvist (SitVas)
Elina Nieminen (HYAL)
Matias Nurmi (HYAL)
Elli Saari (HYAL)
Minna Silvennoinen (HyVi)
Minna Suorsa (HYAL)
Riikka Tähkävuori (HyVi)

Uusi edustajisto valitsee hallituksen ensimmäisessä kokouksessaan 1.12.2016.

Opintoasiainneuvosto (ONE) on johtosäännön määräämä yliopiston ylin opintoasioita käsittelevä asiantuntijaelin. Edellisessä ONEn kokouksessa käsiteltiin kandipalautetta, pedagogisten opintojen suoritusajankohtaa, lukukausimaksujen apurahajärjestelmää, harjoittelujen hallintokäytäntöjen yhdistämistä sekä vieras- ja monikielisten maisteriohjelmien tilannetta.

Kandipalaute

Jatkossa tulee olemaan vain yksi kysely eli kandipalaute yhdistyy HowULearn-palautekyselyyn ja järjestelmätoimittaja vaihtuu yliopistojen omistamalle CSC:lle. Uudessakin järjestelmässä saadaan annettua opiskelijan antamalle palautteelle vastapalaute. Kandipalautteesta poistetaan anonymiteetti, eli jatkossa voidaan tutkimustarkoituksessa yhdistää vastaukset opintomenestykseen sekä muuhun relevanttiin tietoon. Ylipäänsä yliopisto kerää nyt Big Data –tietopankkia kaikista yliopiston keräämistä sisäisistä tilastoista, joten tulevaisuudessa he tietävät paremmin mitä yliopistossamme tapahtuu. 

Harjoittelun hallinnon käytännöt HY:ssä

Hallinnon keskittämisen ja henkilöstövähennysten seurauksena harjoittelukäytännöt on pakko yhdistää, jotta resurssit riittävät harjoitteluhakujen toteuttamiseen. Jatkossa harjoittelujen hallinto keskitetään urapalveluihin, mutta ns. kliiniset harjoittelut ja opettajien harjoittelut pysyvät edelleen erikseen tiedekunnissa. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön heti tulevissa harjoitteluhauissa ja se noudattelee pitkälti valtiotieteellisen tiedekunnan mallia, eli opiskelijoista osa saa voucherin harjoittelun rahoittamiseksi. Tarkoitus on kuitenkin uudistaa ja kehittää mallia keväällä eteenpäin. 

Lukukausimaksujen apurahajärjestelmä

Yliopistolla tulee olemaan yhteiset kriteerit apurahojen myöntämiseen ja todettiin, että prosessin on oltava nopea sekä tehokas, sillä on mahdollista, että ihmiset jättävät ottamatta paikan vastaan jos eivät saa stipendiä. Apurahoissa tulee olemaan kolme kategoriaa: 100 % lukukausimaksun suuruudesta, 50 % lukukausimaksun suuruudesta ja 100 % lukukausimaksun suuruudesta + elinkustannusten tukeminen 10 000 eurolla vuodessa.

HYY oli kiinnostunut siitä, miksei sosiaalisin perustein myönnettävää apurahaa ole suunnitelmissa. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että sellainen otetaan käyttöön, kun nähdään mistä kohdemaista ja sosiaalisista oloista hakijoita tulee. Tiedossa on, että ulkomaisten opiskelijoiden on vaikea avata pankkitiliä Suomessa ja tämä saattaa vaikuttaa vielä suunnitelmiin apurahajärjestelmästä. 

Pedagogisten opintojen suorittamisajankohta 

Ajankohta pysyy ennallaan, eli opinnot alkavat syksyllä ja päättyvät keväällä, mutta on edelleen mahdollista tehdä syksy ja kevät erikseen niin, että välissä pitää esimerkiksi vuoden taukoa pedagogista opinnoistaan. 

Vieras- ja monikielisten maisteriohjelmien tilanne

Filosofian maisteriohjelma aloittaa kotimaisilla kielillä, koska tarpeeksi englanninkielistä opetusta ei pystytä järjestämään ja Iso Pyörä –ryhmä kuulee vielä erikseen kahta ongelmallista maisteriohjelmaa. Muutoin iso osa suunnitelluista ohjelmista aloittaa aikataulun mukaisesti 2017, mutta osa kuitenkin vasta 2018. 

Tohtorikoulutuksen valintalinjaukset

Koulutuksiin tulee yhtenäiset hakuajat yliopistolla neljä kertaa vuodessa, päivämäärät eivät ole vielä varmistuneet. Jatkossa myös tohtorikoulutusta tulee koskemaan mahdollisuus ottaa vastaan vain yksi paikka. Tästä syystä opiskelijalle tulee antaa mahdollisuus myös olla ottamatta opiskelupaikkaa vastaan. Jatko-opinto-oikeus ja tohtorikoulutettavaksi palkkaaminen ovat erillisiä prosesseja, eli jatkossa voidaan palkata tohtorikoulutettavaksi koeajalle ennen kuin palkatulle on myönnetty jatko-opinto-oikeutta. 

Eeppistä ohjelmaa, poikkitieteellistä juhlahumua ja opiskelijahintaista skumppaa! Sinä ja ystäväsi juhlimassa 148-vuotiasta Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa. 
KYLLÄ, vuoden säkenöivimmät bileet ovat täällä! 

Kerää kaverisi mukaan ja vietä unohtumaton ilta: synttäreitä juhlitaan vain kerran vuodessa, joten myös ohjelmakattaus on sen mukainen. Vanhalla mm. glitterbaari, huikea bilebändi JIVE, DJ Louise sekä bombastista yllätysohjelmaa, jonka pidämme vielä salaisuutena. 

Pukukoodi: Fabulous, säihkyvä ja sun näköinen, pikkumusta, pöyhkeä takki tai vaikka frakki.

Liput ennakkoon (31.10. - 20.11.) 6 €/kpl tai 8 lipun paketti 40 € 
Tapahtumaviikolla (21. - 26.11.) liput 7,50 €/kpl. 

HUOM! Hinnat sisältävät narikkamaksun (3,5€) ja upean haalarimerkin. 

Osta liput: https://bailataan.fi/#!/events/97b49a84-971e-420a-95b8-a79d473416cd
Jos olet ilmoittautunut vuosijuhlaan, sinun ei tarvitse ostaa erillistä lippua jatkoille!

Yhteistyössä:

Academic Work
Bailataan.fi
Ballet
Botta
HYY Yhtymä
TEK

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajiston voimasuhteet päivitettiin HYYn historian ensimmäisissä sähköisissä edustajistovaaleissa, jotka järjestettiin 26.–28.10. ja 31.10.–2.11. Vaalien äänestysprosentti oli 31,61, eli 0,06 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime edustajistovaaleissa vuonna 2014. Äänestysprosentti on pysynyt suurin piirtein samana 2000-luvulla.

Poliittiset ryhmät vyöryivät voimalla edustajistoon

Vaalien voittajaksi nousi Maailmanpyörä + Tsemppi -vaalirengas, joka koostuu HYYn Vihreistä, Sitoutumattomasta vasemmistosta, sekä kansainvälisistä opiskelijoista. Renkaan paikkamäärä on yhteensä 17. Maailmanpyörä + Tsemppi -renkaasta eniten paikkamääräänsä – viidestä kahdeksaan – nosti Sitoutumaton vasemmisto. HYYn Vihreät säilyivät kuitenkin suurimpana poliittisena ryhmänä nostaessaan paikkamääräänsä kahdeksasta yhdeksään. Vihreät ja Sitoutumaton vasemmisto tekevät edustajistossa paljon yhteistyötä, joten niiden yhteenlasketulla paikkamäärällä on suuri merkitys.
Kokoomus- ja Keskustaopiskelijoista koostuva Edistykselliset-ryhmä olivat niin ikään tämän vuoden vaalien voittajia. He nostivat paikkamääräänsä kolmesta kuuteen. Poliittisista ryhmistä Sosialidemokraattiset opiskelijat (OSY) säilyttivät kaksi paikkaansa.

Sitoutumattomat ryhmät saivat siipeensä

Edustajiston suurin ryhmä on edelleen sitoutumaton ainejärjestöjen ryhmä HYAL 18 paikallaan, mikä on kuitenkin kaksi paikkaa vähemmän kuin viime kaudella. Sitoutumattomista ryhmistä suurimman vaalitappion koki Osakuntalainen rengas, jonka paikkamäärä laski kahdeksasta viiteen.
Hammaslääke-, eläinlääke-, lääke- ja oikeustieteen opiskelijoiden HELP säilytti yhdeksän paikkaansa. Paikkamääränsä piti samana myös ruotsinkielisten ryhmä SNÄf kolmella paikalla.

Yksi ryhmä putosi, yhtään uutta ryhmää ei noussut edustajistoon

Kansainvälisten opiskelijoiden ryhmä Tsemppi putosi edustajistosta kokonaan. He nousivat edustajiston kokoonpanoon kahdella paikalla viime kaudella, mutta menettivät nyt siis molemmat paikkansa.
Vaaleissa oli ehdokkaita kolmesta ryhmästä, joilla ei viime kaudella ollut ollenkaan paikkoja edustajistossa. Nämä ryhmät olivat Piraatit, Liberaalinen vaaliliitto sekä Perussuomalainen vaaliliitto. Yksikään näistä ryhmistä ei kuitenkaan onnistunut nousemaan edustajistoon.

Ääniharavat tulevat poliittisista ryhmistä

Vaalien ääniharavat ovat poliittisista ryhmistä. Ääniharavoiksi nousivat Edistyksellisten Tarik Ahsanullah 155 äänellä sekä Amanda Pasanen HYYn Vihreistä 139 äänellä. He olivat ehdokkaista ainoita, jotka saivat yli 100 ääntä. Ahsanullah on ollut edustajiston varsinainen jäsen viime kaudella, kun taas Pasanen nousi edustajistoon täysin uutena.

Tulos:

HYAL: 18 (-2)
Maailmanpyörä 17 (+4)
Tsemppi 0 (-2)
HELP 9 (-)
Osakuntalainen rengas 5 (-3)
Edistykselliset 6 (+3)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar 3 (-)
OSY 2 (-)

Vaalitulos sekä aiempien vuosien tulokset löytyvät osoitteesta vaalitulos.hyy.fi.